Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma
Zavolejte nám nebo napište!

Cestovní pojištění Adria Way

Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo poskytuje od roku 1999 služby v oblasti pojišťování rizik souvisejících s cestovním ruchem. Cestovní pojištění Adria Way má v základu vysoké limity krytí a využívá asistenční služby AXA Assistance CZ, s.r.o.. Asistenční služba je 24 hodin denně v českém jazyce volání z celého světa na účet volaného. Pojištění není možné sjednat po celém světě, ale pouze v Evropě a dále tyto státy: Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko.


SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ADRIA SE SLEVOU

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistná událost Limity plnění
Pojištění léčebných výloh 3 000 000 Kč
- zubní ošetření 100 EUR
- opravy zubních protéz 3 000 Kč
Asistenční služby
- doprovázející nebo přivolaná osoba 2 500 Kč/den, max. 10 000 Kč
- ztráta dokladů 4 000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci 5 000 EUR
- právní asistence 50 EUR
- asistence k pojištění odpovědnosti 100 EUR
Pojištění zavazadel
5 000 Kč 1 věc, max. 15 000 Kč poj. událost
Storno cesty
plnění 80% storno poplatků
Přerušení cesty
do 10 000 Kč za osobu
Nevyužitá dovolená
1 000,- Kč pojištěná osoba / den max. 10 000,- Kč pojištěná osoba
Úrazové pojištění
100 000,- Kč smrt úrazem % z 20 000,- Kč doba nezbyt.léčení
% z 200 000,- Kč trvalé následky
Odpovědnost za škodu a jinou újmu
na zdraví 1 mil. Kč na majetku 1 mil. Kč

Cestovní pojištění Adria Way lze sjednat:

  • pro cesty po Evropě do 365 dnů
  • při provozování rekreačních a zimních sportů s tarifem sportovní cesta

Pojištění nelze sjednat:

  • pro profesionálně provozované a nebezpečné druhy sportů
  • pro pobyty spojené s výkonem povolání nebo jinou pracovní činností (s výjimkou administrativní činnosti)

Rizikové sporty (vyloučeny z pojištění)

Rizikové sporty a účasti na provozování extrémních sportů nebo činností,např. canyoning, potápění do hloubky větší než 30 metrů, horolezectví technikou nezajištěného lezení, výpravy do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, speleologie, mimořádné akce za účelem záchrany života v prostředí extrémních podmínek nebo odlehlých místech, parašutizmus z extrémních výšek

Pojištění storna cesty

Toto pojištění se sjednává pro případ, že se pojištěný z důvodu úrazu, náhlého onemocnění nebo úmrtí nemůže zúčastnit plánovaného zájezdu do zahraničí.

Pojišťovna proplatí maximálně 80% stornopoplatku.

Toto pojištění lze sjednat jen u cest, které organizuje cestovní kancelář.

Toto pojištění je možno sjednat pouze na pobočce pojišťovny nebo na základě žádosti, kterou klient sdělí telefonicky nebo emailem do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy o zájezdu, pracovníci pojišťovny zpracují pojistku na pojištněí storna cesty.

Pojištění přerušení cesty

Toto pojištění se vztahuje na úhradu nákladů za náhradní dopravu do ČR, bude-li pojištěný nucen přerušit zahraniční cestu v důsledku: úmrtí, vážného onemocnění či úrazu nejbližšího pojištěného nebo krádeže, vloupání nebo požáru v místě trvalého bydliště v ČR.

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši maximálně 10 000 Kč pojištěná osoba.

Pojistné plnění je poskytnuto pouze v případě, je-li služba předem zajištěna pojišťovnou nebo asistenční službou pojišťovny.

Toto pojištění lze sjednat jen u cest, které organizuje cestovní kancelář.

Pojištění nevyužité dovolené

Pojištění se vztahuje na předčasné ukončení započaté cesty v důsledku: úmrtí jednoho z pojištěných uvedených na společné cestovní smlouvě (max. 5 osob) v průběhu cesty, úmrtí nejbližšího příbuzného pojištěného, hospitalizace pojištěného (případně nejbližšího příbuzného pojištěného uvedeného na společné cestovní smlouvě) v zahraničí v důsledku závažného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hodin, pokud po ukončení hospitalizace následuje návrat pojištěného do vlasti, krádeže, vloupání nebo požáru v místě trvalého bydliště v ČR.

Předmětem pojištění nevyužité dovolené jsou náklady na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené cestovní smlouvy o účasti na zájezdu - pobytu. Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na pobyt a stravu v hotelu nebo jiném ubytovacím zařízení vzniklé nejdříve od 1. dne následujícího po dni, ve kterém došlo k úmrtí nebo hospitalizaci pojištěného nebo odjezdu pojištěných do vlasti.

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši maximálně 1 000 Kč pojištěná osoba na den, celkem maximálně do výše 10 000 Kč na jednu osobu.

Toto pojištění lze sjednat jen u cest, které organizuje cestovní kancelář.

Pojištění cestovních zavazadel

Vztahuje se na věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu nebo si je prokazatelně pořídil v jejím průběhu. Pokrývá:

  • poškození nebo zničení věci živelní událostí
  • poškození nebo zničení věci vodou z vodovodního zařízení
  • odcizení věci vloupáním
  • poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci při dopravní nehodě

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění za jednu pojistnou událost nejvýše 15 000 Kč. Pojistné plnění za jednu věc je omezeno částkou 5 000 Kč.

Úrazové pojištění

Pojišťovna vyplatí plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem příslušné procento z pojistné částky 20 000 Kč, pokud doba nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem překročí dobu 2 týdnů. Za trvalé následky úrazu příslušné procento z pojistné částky 200 000 Kč. Za smrt následkem úrazu pojistnou částku 100 000 Kč.

POROVNÁNÍ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ONLINE

KALKULACE
SAZEB ONLINE

Srovnejte si cestovní pojištění všech pojišťoven. Stačí zadat několik údajů, které znáte z hlavy a uvidíte, kolik můžete za pojištění platit. A nezapomeňte! S internetovými sazbami můžete výrazně ušetřit!

Nebojte se zavolat

AIG pojišťovna

AIG pojišťovna

Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo
Mírové náměstí 3d/519
703 00 Ostrava - Vítkovice
tel: 596 664 034, fax: 596 664 034
email: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Srovnávač.cz nabízí

Srovnání cestovního pojištění

Sjednání cestovního pojištění Adria

Související obsah