Cestovní pojištění Maxima

Cestovní pojištění Maxima je nabízeno ve třech variantách pro krátkodobé pobyty. Jednoduché cestovní pojišťění pro Vaši dovolenou uhradí:

  • náklady na léčebné ošetření vzniklé v důsledku náhlého onemocnění či úrazu
  • ambulantní lékařské ošetření, pokud je provedeno lékařem či nemocnicí, která je k tomuto oprávněna
  • léky a obvazový materiál na základě lékařského předpisu
  • léčebné prostředky podmíněné zdravotním ošetřením, určené k fixaci končetin
  • fyzikální terapie
  • rentgenová diagnostika
  • bezodkladné operace
  • náklady na zdravotně indikovaný převoz do nejbližší vhodné nemocnice nebo k lékaři
  • stomatologické ošetření do výše 5.000 Kč/10.000 Kč

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění: