Princip penzijního připojištění

Zhodnocení penzijního připojištění Aegon

Účet klienta v penzijním fondu: jedná se o osobní účet klienta, kde se dlouhodobě kumulují finanční prostředky ve formě penzijního připojištění. Naspořené prostředky jsou zhodnocovány nejen dle výsledků hospodaření penzijního fondu, ale i státním příspěvkem a výnosem z něho. Klient si může zvolit formu dávek pro vyplacení svých úspor (odbytné, nejčastěji pak jednorázové vyrovnání, či výplatu penze - starobní, invalidní, pozůstalostní anebo převodem do jiného penzijního fondu).