Pojištění odpovědnosti za škodu občana ČSOB Pojišťovna

Produktová nabídka pojištění odpovědnosti za škodu ČSOB

U ČSOB pojišťovny nabízíme bezpodpisové sjednání - pojistnou smlouvu zašleme do emailu a aktivuje se zaplacením. Pojištění ČPP obsahuje 100% limitu pro pojištění odpovědnosti z vlastnictví všech nemovitosti v ČR. Při více škodách se limit automaticky zdvojnásobuje. Spoluúčast je nulová. Produkt ČSOB spolu s ČPP patří mezi odpovědnosti s největším krytím. U pojištění se uplatňuje čekací lhůta 4 měsíce a povinnost nahlásit škodu do 15 dní.

Limit pojistného plnění je až 50 000 000 Kč.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě od České podnikatelské pojišťovny kryje
Odpovědnost rodiny
Odpovědnost vlastníka všech nemovitostí
Vedení domácnosti
Sportovní činnost - rekreační
Domácí zvířata
Škody na zdraví
Používání zbraní
Pronajatý byt
Jízda na koni, zvířeti
Provoz a vlastnictví dronu
Odpovědnost statutárů
Škody na elektronice
Škody při praxi, stáži nebo rekvalifikačním kurzu

Možnosti připojištění odpovědnosti za škodu občana ČSOB

Odpovědnost nájemce stavby

ČSOB pojišťovna pojistí odpovědnost nájemce. V praxi to znamená, že když Váš nájemník způsobí svým chováním škodu třetí osobě, bude z tohoto pojištění kryt.

Speciality pojišťovny

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se mimojiné vztahuje na:

  • studenty a škody během jejich školní praxe
  • do výše 3 000 Kč jsou pojištěny škody na elektronice, telefonech a kuchyňských spotřebičích, při limitů nad 10 mil. Kč se zvyšuje tento limit na 10 000 Kč
  • omezení částkou 3 000 Kč na elektroniku se nevztahuje na živelné škody, poškození v obchodech a při vyučování či praxi
  • škody vzniklé s výkonem funkce člena voleného orgánu právnické osoby jiné než obchodní korporace (např. členové SVJ)
  • půjčené věci (svatební šaty nebo kostým z půjčovny, půjčené sportovní vybavení apod.)

Speciální výluky

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se nevztahuje na:

  • první 4 měsíce od sjednání pojistné smlouvy
  • události, které nejsou oznámeny pojišťovně do 15 dní od zjištění škody
  • poškození nebo zničení motorových vozidel, plavidel nebo létajích zařízení
  • události na území USA a Kanady

Slevy

Nejvýhodnější je roční pojistné. Srovnávač.cz nabízí nadstandardní obchodní slevy, dále je možné získat výhodnější pojistné při sjednání spolu s pojištění domácnosti ČSOB pojišťovny.

Možnosti splátek

ČSOB umožňuje u pojištění odpovědnosti za škodu občana roční, pololetní nebo čtvrtletní platby. Minimální splátka je 500 Kč.

Spoluúčast

Pojištění odpovědnosti se sjednává s nulovou spoluúčastí.