Výpověď povinného ručení u Hasičské pojišťovny

Pro ukončení pojistky - výpověď povinného ručení u Hasičské vzájemné pojišťovny platí obecné pokyny:


Příklad výpovědi k datu výročí smlouvy

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Římská 45
Praha 2
120 00

V Praze dne XX.X.200X

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. XXXXX

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.


Kudy dál?