Zástavce

Zástavce je osoba, která dala nemovitost nebo pohledávku ( termínový vklad, vklad na stavebním spoření apod.) do zástavy věřiteli a zajistila tím pohledávku věřitele vůči dlužníkovi.