Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Ergo pojišťovna

Předmětem pojištění je odpovědnost pojištěného za škodu popřípadě i jinou újmu, kterou způsobil jako zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu

  Srovnat Ergo s ostatními pojišťovnami

Volitelné možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnance zaměstnavateli

  • Pojištění odpovědnosti za škody při řízení dopravního prostředku, včetně manipulace s ještěrkou.
  • Spoluúčast 1000 Kč, 3000 Kč nebo 5000 Kč

Obecné výluky z pojištění. Pojištění se nevztahuje mj. na:

  • Vztahuje se také na škody společnostem, ve kterém má příbuzný většinový podíl
  • Manko. Schodek ve svěřených hodnotách
  • Pneumatiky při škodě na vozidle, pokud nešlo o nehodu
  • Vyrobení zmetku a nesprávnou obsluhou nebo údržbou