Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance České pojišťovny

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání zaměstnance se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu České republiky.

Výhody pojištění odpovědnosti u České pojišťovny

 • Vztahuje se také na výkon povolání v rámci dohody o pracovní činnosti
 • Vztahuje se také na věci svěřené zaměstnavatelem
 • Vztahuje se také na škody společnostem, ve kterém má příbuzný většinový podíl
 • Možnost vyčerpání dvojnásobného limitu v jednom roce
 • Bez věkového omezení

Srovnat ČP s ostatními přehledně

Volitelné možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • Pojištění odpovědnosti za škody při řízení dopravního prostředku, včetně manipulace s ještěrkou.
 • Pojištění odpovědnosti s platností na celý svět
 • Spoluúčast 10%, 20% nebo 30%

Obecné výluky z pojištění. Pojištění se nevztahuje mj. na:

 • Manko. Schodek ve svěřených hodnotách
 • Pneumatiky při škodě na vozidle, pokud nešlo o nehodu
 • Vyrobení zmetku