Penzijní připojištění/ doplňkové penzijní spoření

Aktuální možnosti spoření na penzi

Penzijní připojištění (dále jen PP) a doplňkové penzijní spoření (dále jen DPS) je v současnosti jsou státem podporované formy spoření na stáří, které spadá do třetího pilíře důchodového systému na Vaši budoucí penzi.

VÝŠE STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU

penzijní připojištění penzijní připojištění penzijní připojištění

penzijní připojištění

penzijní připojištění

Třetí pilíř důchodového systému obsahuje dva typy fondů – Transformovaný fond a nové účastnické fondy.

TRANSFORMOVANÝ FOND

Transformovaný fond je součástí III. pilíře reformovaného důchodového systému. Transformovaný fond vznikl z penzijního fondu, který fungoval od roku 1994 do konce roku 2012. Své prostředky svěřují občané do transformovaného fondu, pokud si sjednali smlouvu o penzijním připojištění před 1. prosincem 2012.

Transformovaný fond zachovává většinu podmínek, za kterých byla sjednána původní smlouva o penzijním připojištění - především zachovává garanci návratnosti vložených prostředků, nárok na státní příspěvek (mění se ale podmínky pro nárok a výše státních příspěvků), možnost příspěvků zaměstnavatele a daňové výhody (posunula se hranice pro maximální daňový odpočet), dále zachovává výsluhovou penzi (část prostředků je možné čerpat po 15 letech), pozůstalostní penzi (po odspoření 36 měsíců v případě úmrtí účastníka vzniká nárok na výplatu i státních příspěvků uvedené osobě určené) a možnost čerpání prostředků jednorázovým vyrovnáním.

ÚČASTNICKÉ FONDY

Účastnické fondy – Od roku 2013 (v rámci penzijní reformy) bylo založeno doplňkové penzijní spoření, které je tvořeno účastnickými fondy.

VÝHODY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ / DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

Transformovaný fond (TF)

 • Státní příspěvek
 • Daňové úlevy
 • Příspěvek zaměstnavatele
 • Výsluhová penze a Pozůstalostní penze
 • Garance nezáporného zhodnocení (nezáporné zhodnocení finančních prostředků)
 • Možnost jednorázové výplaty našetřených peněz v 60 letech

Podmínky penzijního připojištění v TF jsou i po důchodové reformě zachovány. Od 01/2013 není možné do TF vstoupit a uzavřít novou smlouvu penzijního připojištění.

Účastnické fondy – doplňkové penzijní spoření

 • Státní příspěvek
 • Daňové úlevy
 • Příspěvek zaměstnavatele
 • Nové možnosti výplat – předdůchod, penze na dobu určenou (možnost nedanění příspěvků zaměstnavatele)
 • Ovlivnění zhodnocení vlastních úspor výběrem strategie investování prostředků

Kdo může být účastníkem doplňkového penzijního spoření?

Účastníkem může být fyzická osoba starší 18 let bez ohledu na národnost a státní příslušnost. Nárok na státní příspěvky má jen ten, kdo má trvalý pobyt na území ČR nebo bydliště na území členského státu EU nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a je účasten zdravotního pojištění v ČR nebo účasten důchodového pojištění či poživatelem důchodu.

U cizinců je nutno doložit ke smlouvě:

 • kopie dokladu o trvalém pobytu, pokud jeho součástí není RČ, tak ještě kopii dokladu o přidělení RČ
 • kopie OP nebo pasu a kopii kartičky zdravotního pojištění

Na rozdíl od penzijního připojištění se můžou klienti rozhodnout investovat do jednotlivých účastnických fondů s různým zastoupením akcií, a tedy možností dosažení vyšších výnosů. V transformovaném fondu účastník strategii spoření nemůže ovlivňovat. Do účastnických fondů lze vstoupit uzavřením nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo převodem prostředků z Transformovaného fondu.Pravidelné spoření Vám zaručí státní příspěvek, zhodnocování Vám navyšuje budoucí hodnotu naspořených prostředků.

CHCI VYŠŠÍ DŮCHOD Z PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

Jakou roli hraje výše zhodnocení penzijního připojištění?

1%
rozdíl

Průměrná výše úložky penzijního připojištění a státního příspěvku je přibližně 530 Kč. Pokud bude rozdíl ve zhodnocení penzijního fondu pouze 1%, ztratíte za 10 let minimálně 5 000 Kč.

Spočítejte si v kalkulačce penzijního připojištění jaký může být rozdíl u fondů penzijního připojištění při spoření či převodu již naspořené částky.

Máte-li měsíční úložku nižší než 300 Kč, nemáte nárok na státní příspěvek
Je-li výše měsíčního spoření 300 až 1000 Kč, státní příspěvek je 90 Kč a 20% z částky přesahující 300 Kč.
Maximální státní příspěvek 230 Kč získáte při úložce 1000 Kč.
Měsíční příspěvky nad 1000 Kč lze odečíst od daňového základu (horní limit 3000 Kč). Při 15% daňové sazbě, tak lze uspořit dalších 300 Kč měsíčně.
Zvýšit příspěvek na penzi online