Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma
Srovnávač.cz arrow Časté dotazy arrow Stavební spoření arrow Jak vysoká je maximální státní podpora?

Jak vysoká je maximální státní podpora?

Původní znění zákona:

Účastník může státní podporu v jednotlivém roce požadovat a získat jen na jednu smlouvu o stavebním spoření, a to ve výši max. Kč 4.500,– ročně, což odpovídá ročně uspořené částce na tuto smlouvu alespoň Kč 18.000,–.

Částka úspor převyšující Kč 18.000,– na smlouvu s požadavkem na státní podporu se převádí za účelem výpočtu státní podpory do základu pro příští rok.

Znění zákona po novele:

Maximální výše státní podpory činí Kč 3.000,– ročně na jednoho účastníka stavebního spoření splňujícího podmínky nároku na státní podporu, což odpovídá ročně uspořené částce Kč 20.000,– celkem na všechny jeho smlouvy s požadavkem na státní podporu. Účastník může státní podporu požadovat současně na více smluv o stavebním spoření; zálohy státní podpory se pak vypočítávají jako 15 % ze skutečně uspořené částky na každou smlouvu a přednostně poukazují na smlouvy uzavřené nejdříve až do vyčerpání ročního maximálního limitu státní podpory.

Částka úspor na jednotlivou smlouvu přesahující Kč 20.000,– v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření, jestliže účastníkem uzavřená smlouva obsahuje po celou dobu svého trvání prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Účastník má právo jednou do roka provést u každé smlouvy jednostrannou změnu tohoto prohlášení, avšak vždy pod sankcí nevratné a trvalé ztráty výhody převodu uspořené částky nad limit do dalších let pro účely výpočtu záloh státní podpory na tuto smlouvu.