Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma
Zavolejte nám nebo napište!

Cestovní pojištění Generali

Cestovní pojištění Generali nabízí tři produkty - Mini, Standard a Exklusiv - lišící se rozsahem krytých rizik. Produkt Exklusiv patří mezi komplexní produkty a obsahuje:

SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ GENERALI SE SLEVOU 15%

 • krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)
 • nonstop asisteční linka v češtině
 • úrazové pojištění
 • pojištění zavazadel
 • pojištění odpovědnosti za škodu

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistný program Limity plnění
Mini Standard Exklusiv
Pojištění léčebných výloh 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč
- zubní ošetření 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
- repatriace 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč
- přivolání opatrovníka 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
Úrazové pojištění
- trvalé následky - 500 000 Kč 500 000 Kč
- smrt následkem úrazu 500 000 Kč 500 000 Kč
Pojištění zavazadel
- na všechny škody na zavazadlech - - 30 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
- na zdraví - - 1 000 000 Kč
- na majetku 1 000 000 Kč
- finanční náhrada 50 000 Kč

Lze si připojistit vyšší krytí pro léčebné výlohy a repatriaci - navýší na dvojnásobek maximální pojistnou částku.

Cestovní pojištění Generali lze sjednat:

 • pro cesty po celém světě včetně USA a Kanady do 365 dnů
 • pro cesty turistické i pracovní
 • při provozování rekreačních sportů
 • při provozování nebezpečných a zimních sportů s připojištěním Sportovec

Pojištění nelze sjednat:

 • při provozování rizikových a profesionálních sportů

Pojištění Sportovec - rozšiřuje rizika krytá léčebnými výlohami o zimní sporty (např. lyžování, snowboarding), vodní sporty (např. plachtění, rekreační potápění, rafting) a ostatní sporty (např. vysokohorská turistika, cyklokros, jízda na koni, bungeejumping, bojové sporty). Podrobnější členění sportů je v pojistných podmínkách (viz. níže).

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh je základní a nejdůležitější součástí cestovního pojištění. Cestovní pojištění Generali nabízí v rámci pojištění léčebných výloh také úhradu repatriace. Z tohoto pojištění jsou hrazeny nezbytné léčebné výlohy vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, zejména:

 • lékařské ošetření
 • pobyt v nemocnici
 • léky předepsané lékařem
 • přeprava do nemocničního zařízení
 • repatriace v případě, že pacient nebude moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným prostředkem
 • repatriace tělesných ostatků do ČR v případě úmrtí pojištěné osoby

Všechny produkty cestovního pojištění Generali dále obsahují asistenční služby a službu přivolání opatrovníka - pro osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké. Hrazeny jsou náklady na cestu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro pojištěnou osobu.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištění obsahuje pojištění trvalých následků úrazu s lineárním plněním od 0,001 % stupně invalidity (trvalé následky se posuzují ihned, pokud lze ihned určit rozsah stupně invalidity, v ostatních případech se určuje po uplynutí 1 roku od pojistné události). Generali vyplácí procentuelní část z pojistné částky dle stupně invalidity. V případě úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu se vyplatí pojistná částka obmyšleným osobám.

Pojištění zavazadel

Pojištění osobních věcí a zavazadel se vztahuje se na věci, které si pojištěný vzal s sebou do zahraničí k osobní potřebě nebo které si v zahraničí pořídil. Pojištění se vztahuje na poškození či zničení věci živelnou událostí, vodou z vodovodního zařízení nebo na krádež věci vloupáním.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škodu vzniklou během pobytu v zahraničí při činnosti v běžném občanském životě a provozování turistické či sportovní činnosti. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na zdraví, na majetku a finanční náhrada za ušlý zisk. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým pojištěnému.

POROVNÁNÍ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ONLINE

KALKULACE
SAZEB ONLINE

Srovnejte si cestovní pojištění všech pojišťoven. Stačí zadat několik údajů, které znáte z hlavy a uvidíte, kolik můžete za pojištění platit. A nezapomeňte! S internetovými sazbami můžete výrazně ušetřit!

Nebojte se zavolat

Generali pojišťovna

Generali pojišťovna

Generali Pojišťovna, a.s.
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
tel: 800 150 155
Generali Assistance: 221 586 666

Srovnávač.cz nabízí

Srovnání cestovního pojištění

Sjednání cestovního pojištění Generali

Další informace