Aby se z dovolené nestal celoživotní závazek

Generali pojišťovna

Náhradní ponožky, plavky, spodní prádlo, mobilní telefon. Při balení osobních věcí na dovolenou na ně lidé určitě nezapomenou. Stejný důraz by měli klást i na kvalitní cestovní pojištění. Stačí jedna nepozornost či zdravotní komplikace a vysněné dny dovolené se mohou změnit v celoživotní hypotéku. Takřka 3,5 milionů korun činily v uplynulém roce nejvyšší náklady asistenční služby provozující linku Generali Assistance na jednu pojistnou událost. Tuto částku však za klienta splatilo cestovní pojištění. Pozor na zahraniční právníky. Někteří z nich se pod tlakem okolností snaží dotlačit lidi k podpisům dokumentů, které jim následně mohou způsobit problémy na celý život. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte! Cestovní pojištění Generali nově řeší storno zájezdu pro takové případy, jako je přírodní katastrofa (sopka, tsunami, apod.), epidemie (prasečí chřipka, apod.) či občanské nepokoje (stávka na thajském letišti, apod.).

Součástí cestovního pojištění jsou bezplatné asistenční služby. Linku Generali Assistance využilo v loňském roce přes 1300 klientů. 71 z nich bylo v zahraničí hospitalizováno, u další 30 byl zajišťován převoz do ČR. K nejběžnějším problémům patřily s necelými 20% potíže zažívacího traktu, s 18% dále potíže dýchacích cest a s 10% se na třetí místo dostaly asistence informačního charakteru. Například o poloze nejbližšího zdravotnického zařízení, zdravotních rizicích v dané destinaci, či způsobu řešení vzniklé situace.

Z jednotlivých destinací zasahovala asistenční služba v loňském roce nejčastěji v Řecku a to v 18% všech případů. O druhou příčku se společně dělí ČR a Egypt se 17%. Třetí zemí je s 11% Bulharsko. Překvapivě až na čtvrtém místě je se 6% zásahů nejoblíbenější prázdninová destinace českých turistů, Chorvatsko.

Před návštěvou lékaře v zahraničí doporučujeme našim klientům kontaktovat asistenční službu na lince Generali Assistance +420 221 586 666 a konzultovat postup. To samé platí i při vzniku pojistné události. Důležité je nikde nenechávat doklady jako zástavu. Při hospitalizaci v zahraničí by měly doklady, mobilní telefon s nabíječkou, kartička cestovního a zdravotního pojištění vždy zůstat u pacienta. Jejich absence případy velice komplikuje.

Velice často se setkáváme s nedostatečnými dokumenty, které jsou potřebné pro likvidaci z pojištění zavazadel nebo odpovědnosti. V případě zavazadel je nutné informovat se u dopravce a sepsat protokol. Pokud se jedná o krádež zavazadel je potřeba kontaktovat policii, ubytovatele, apod.

Vyhledá-li klient v zahraničí lékaře a náklady na ošetření si hradí sám, je nezbytně nutné, aby si vyžádal kompletní lékařskou zprávu.