Cestovní pojištění Česká pojišťovna

Cestovní pojištění České pojišťovny patří mezi nejprodávanější pojištění na trhu. Základní varianta pojištění obsahuje krytí léčebných výloh v zahraničí a připojistit lze:

 • pojištění zavazadel
 • úrazové pojištění
 • pojištění zavazadel
 • pojištění odvpovědnosti občana za škodu a doplňkové asistenční služby
 • pojištění zásahu horské služby
 • pojištění storna zájezdu
 • pojištění opuštění domácnosti
 • pojištění veterinární léčby

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistná událost Limity plnění
Pojištění léčebných výloh 1 500 000 Kč nebo 3 000 000 Kč
- zubní ošetření 150 EUR v Evropě
- zubní ošetření 300 USD v USA
- zhotovení ortéz 10 000 Kč
Asistenční služby
- doprovázející nebo přivolaná osoba 3 000 Kč/den, max. 9 000 Kč
- ztráta nebo zničení dokladů 4 000 Kč
- právní pomoc v zahraničí 200 000 Kč (Evropa) nebo 20 000 Kč (svět)
- zprostředkování finanční pomoci 25 000 Kč
Pojištění zavazadel základní pojištění
- varianta 1 10 000 Kč
- varianta 2 15 000 Kč
- varianta 3 20 000 Kč
Úrazové pojištění
- trvalé následky 200 000 Kč
- smrt následkem úrazu 100 000 Kč
- doba nezbytného léčení 20 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků (pokud je sjednáno)
- spoluúčast 20%, max. plnění 64 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou událost
- na zdraví 2 000 000 Kč
- na majetku 1 000 000 Kč
- finanční škoda 500 000 Kč

Pojištění nezahrnuje úhradu nákladů spojených se zásahem záchranné a horské služby Slovenské republiky. Toto pojištění s limitem plnění 500 000 Kč lze však snadno připojistit. Náklady na ošetření a převoz zajišťované horskou službou kdekoliv na světě jsou kryty ze základního pojištění léčebných výloh.

Cestovní pojištění Česká pojišťovna lze sjednat:

 • pro cesty po Evropě do 180 dnů, pro cesty po zbytku světa (včetně USA a Kanady) do 180 dní
 • pro delší pobyty je sazba snížena o 50% nebo lze zakoupit celoroční pojištění
 • pro cesty turistické i pracovní
 • při provozování rekreačních, zimních a rizikových sportů
 • při účasti na organizovaných soutěžích

Pojištění nelze sjednat:

 • bez jakéhokoliv omezení

Složky pojištění / volitelná připojištění

Doplňkové asistenční služby

Česká pojišťovna má zajištěnu asistenční službu Europ Asisstance, která je připravena poskytnout vám v případě potřeby tyto další služby:

 • základní pomoc v zahraničí v českém jazyce 24 hodin denně
 • zajištění spolupráce mezi nemocnicí, lékaři a personálem kdekoliv na světě
 • volání z celého světa na účet volaného
 • úhrada nákladů při zpoždění nebo změškání letadla, odškodnění při únosu
 • pomoc v případě ztráty osobních či cestovních dokladů a finančních prostředků
 • zajištění repatriace (zde zajištění převozu těla při úmrtí)

Pojištění zavazadel

Česká pojišťovna Vám uhradí škodu na cestovní zavazadlech a věcech osobní potřeby, pokud byla způsobena:

 • poškození nebo zničení věci živelnou událostí
 • poškození nebo zničení věci vodou unikající z vodovodních zařízení
 • odcizení věci vloupáním
 • ztrátou při přepravě,
 • poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při dopravní nehodě

Pojistné plnění na zavazadla jedné osoby poskytuje Česká pojišťovna až do výše zvoleného limitu.

Úrazové pojištění

Pokud pojištěný utrpí během cesty úraz, bude vyplaceno:

 • v případě úmrtí pojistná částka 100 000 Kč
 • v případě trvalých následků úrazu poměrné plnění z pojistné částky 200 000 Kč
 • za dobu nezbytného léčení odškodné max. 20 000 Kč.

Pojištění stornovacích poplatků (volitelné)

Pokud byste museli vy nebo váš spolucestující plánovanou cestu zrušit, proplatí vám Česká pojišťovna stornovací poplatky inkasované zprostředkovatelem cestovní služby do výše 80%, jestliže ke zrušení cesty došlo z důvodu:

 • úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného
 • nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného

Nově se dá v rámci cestovního pojištění České pojišťovny sjednat pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité dovolené.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pokud na cestách zaviníte škodu, vyplývající z běžně činnosti, bude za vás uhrazena:

 • škoda na životě nebo zdraví až do výše 2 000 000 Kč,
 • škoda na věci až do výše 1 000 000 Kč,
 • finanční škodu až do výše 500 000 Kč.

Nevztahuje se na škody způsobené provozem motorových vozidel.

Sportovní aktivity

Rekreační sporty (vždy automaticky pojištěny): aerobic, atletika, badminton, baseball, basketbal, biatlon, cykloturistika na sjízdných povolených cestách nikoliv však ve volném nebo horském terénu, duatlon, fotbal, halový floorball, házená, hokejball, jachting do vzdálenosti max. 3 km od pevniny, jízda na koni, jízda s tažným spřežením, kanoistika na divoké vodě do 3. stupně obtížnosti s přiměřenou výstrojí, lukostřelba, lyžování, snowboarding, skiboby, saně a boby na upravených a pro veřejnost otevřených běžeckých a sjezdových tratích nikoliv však skoky a akrobacie, orientační běh, nohejbal, pozemní hokej, plavání, rafting do 3. stupně obtížnosti při nezvýšeném průtoku vody s přiměřenou výstrojí a vždy s odborným vedením, rekreační potápění s přístrojem pod vedením instruktora do hloubky max. 10 m, squash, softbal, streetball surfing, rockenrol, tenis, triatlon. vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, vysokohorská turistika v rámci organizované skupiny s průvodcem a po vyznačených trasách do 3500 m n.m.

Rizikové sporty 1(pojistitelné s přirážkou): aerobic, atletika, badminton, baseball, basketbal, běh do vrchu, běh na lyžích, biatlon, bikross, boccia (hra s koulemi), bojové sporty bez kontaktu, curling, cyklistika, cyklokros, cyklotrial, cykloturistika na horských kolech ve volném nebo horském terénu, doprovod psů při soutěžích agility, duatlon, elektronické šipky footbag (hakisak), golf, halový floorball, hasičský sport, historický šerm, hokejball, jachting (kromě námořního), jezdectví a dostihový sport, jízda s tažným spřežením, kanoistika rychlostní, kolečkové brusle, kolová, korfbal, krasobruslení, krasojízda, kulečník, kulturistika, kuželky, lacross, lov – hon (v běžných podmínkách), lukostřelba, lyžování na písku, minikáry, moderní gymnastika, moderní pětiboj, nohejbal, orientační běh, paintball, plavání, pétangue, pozemní hokej, přetlačování rukou, rockenrol, rybolov, rychlobruslení, skateboarding, skoky do vody, skoky na trampolíně, softball, sportovní gymnastika, sportovní lezení sportovní modelářství, společenský tanec, sportovní střelba, sportovní bridge, squash, stolní tenis, streetball, surfing, šachy, dáma, šerm, tenis, tchoukball, triatlon, veslování, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, vysokohorská turistika v rámci organizované skupiny s průvodcem a po vyznačených trasách nad 3500 m n.m., a via ferrata v jakékoliv nadmořské výšce, rozhodčí, trenéři.

Rizikové sporty 2(pojistitelné s přirážkou): akrobatické lyžování, americký fotbal, boby, bojové sporty s kontaktem, box, házená, hokej, horolezectví, in-line hokej, judo, kanoistika na divoké vodě, karate, kickbox, kopaná, letecké sporty, lov exotické divoké zvěře, lov v exotických podmínkách nebo na moři, maratón v poušti, motoristické sporty, námořní jachting, paragliding, parašutizmus z výšek maximálně 3500 m, pólo, pracovníci ochranky ragby, rafting, rodeo, saně, sjezd na horských kolech, sjezdové lyžování, skeleton, skikros, skoky na lyžích, snowboarding, sportovní potápění do hloubky max. 30 m, taek won do (bojový sport), timber sport (dřevorubecké soutěžě), U rampa, vodní motoristické sporty, vzpírání, wrestling, záchranářský desetiboj, závodní skiboby, zápas, zimní sporty ve snowparcích (včetně provádění skoků a jiné akrobacie).

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění): artisté, bungee jumping, canyoning, činnost při zajíždění motorových vozidel a při provádění typových zkoušek, činnost továrních jezdců motorových vozidel, fourcross, kaskadéři, kitesurfing, krotitelé šelem, skialpinizmus, výpravy do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami zimní sporty pro jízdu mimo upravené a pro veřejnost otevřené sjezdové a běžecké trati.