Cestovní pojištění Generali Česká pojišťovna

Produktová nabídka - cestovní pojištění Generali Česká pojišťovna

Cestovní pojištění Generali České pojišťovny Vás kryje do výše 100 mil. Kč. V základu kryje bez přirážky více než 77 sportů a pojistit můžete snadno storno zájezdu se 100% náhradou.

Exclusive Standard Start
Léčebné výlohy 100 mil. Kč 25 mil. Kč 5 mil. Kč
Onemocnění Covid-19, asistence a repatriace 100 mil. Kč 25 mil. Kč 5 mil. Kč
Zásah horské služby 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
Akutní zubní ošetření 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Terorismus - ošetření či repatriace 3 mil. Kč 3 mil. Kč 3 mil. Kč
Úrazové pojištění
Odpovědnost v životě
Pojištění osobních věcí a zavazadel
Pobyt v nemocnici
Nadstandardní asistenční a právní služby

Proč cestovní pojištění Generali České pojišťovny?

Storno cesty se 100% krytím

Pojištění se sjednává pro případ vzniku finanční ztráty v důsledku zrušení cesty, ke kterému dojde v době trvání vašeho pojištění. Finanční ztrátu představují stornopoplatky za nevyužité služby, které jste uhradili. Můžete si zvolit limit 80 % nebo 100 % stornopoplatků. Limit plnění je až 150 000 Kč/osoba.

Děti do 6 let zdarma

Do 6 let věku mají děti na rodinné dovolené cestovní pojištění u Generali České pojišťovny zcela zdarma.

Sleva z cestovního pojištění pro mladé cestovatele do 17 let

Během rodinné dovolené mají všichni cestující do 17 let cestovní pojištění s 50 % slevou.

Úhrada spoluúčasti při vypůjčení auta

Generali Česká pojišťovna hradí spoluúčast při škodách na vypůjčených dopravních prostředcích.

Pojištění kryje více než 77 druhů sportu

Cestovní pojištění Generali České pojišťovny kryje přes 77 sportů bez příplatku. Nemusíte se na dovolené omezovat, sportujte zcela bez obav. V základním cestovním pojištění je kryto více než 77 druhů sportu, další si můžete dodatečně připojistit.

Sleva 20 % při on-line sjednání cestovního pojištění

Během několika málo minut a pár kliknutí máte cestovního pojištění sjednáno a za to budete odměněni slevou ve výši 20%.

Možnosti připojištění k cestovnímu pojištění Generali České pojišťovny

Vyberte si ke svému pojištění z široké nabídky připojištění.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění kryje následky trvalé následky úrazu, smrt úrazem a denní odškodné za vyjmenované úrazy, pokud k úrazu došlo v době trvání tohoto pojištění.

Limity plnění:

 • Trvalé následky úrazu: pojistná částka 200 000 Kč nebo 400 000 Kč.
 • Smrt úrazem: pojistná částka 100 000 Kč nebo 200 000 Kč.
 • Denní odškodné za vyjmenované úrazy: 200 Kč.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Státi se to může každému z nás, nechtěně něco rozbijeme nebo poškodíme. Neseme za to plnou odpovědnost. Toto pojištění řeší vzniklé náklady vyplývající z dané události za vás.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě kryje události související s povinností pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu při činnostech v běžném občanském životě. Pokud se stane, že někde něco rozbijete či jinak pokazíte a jste za tuto škodu plně zodpovědní, toto pojištění vám pomáhá hradit vzniklé náklady.

Pojištění odpovědosti kryje škody, které způsobí pojištěný:

 • činností v běžném občanském životě,
 • provozováním sportovní rekreační činnosti,
 • příležitostným používáním (nikoliv vlastnictvím) plachetnic a jiných nemotorových plavidel,
 • vlastnictvím nebo opatrovnictvím domácích a drobných zvířat běžně chovaných v domácnostech v České republice pro zálibu nebo potřebu rodiny.

Limity plnění:

 • 5 000 000 Kč,
 • 10 000 000 Kč,
 • 15 000 000 Kč.

Pojištění osobních věcí a zavazadel

Pojištění věcí osobní potřeby zahrnuje vše od krádeže, přes ztrátu až po povodeň.

Pojištění zavazadel a osobních věcí slouží k ochraně věcí osobní potřeby, které si sebou vezete na dovolenou a nebo si je prokazatelně v průběhu cesty zakoupíte. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení věci přírodními katastrofami, vodou z vodovodního zařízení, krádež věci vloupáním, poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci při dopravní nehodě.

Limity plnění:

 • Osobní věci a zavazadla: 20 000 nebo 50 000 Kč.
 • Zpoždění zavazadel při přepravě: 5 000 Kč.

V případě využití letecké přepravy vám náleží náhrada při zpoždění zavazadel delším než 6 hodin po příletu do cílové destinace v zahraničí.

Pobyt v nemocnici

I v těžkých životních situací jsme s vámi a kryjeme vám záda.

Z pojištění je vyplácena náhrada za hospitalizaci pojištěného v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu v zahraničí, pokud je z lékařského hlediska nezbytná a trvá déle než 48 hodin.

Limit plnění: 1500 Kč/den a celkem max. 20 000 Kč.

Pojištění spoluúčasti na věci půjčené

Rádi si půčujete na dovolené různé dopravní prostředky? V případě jejich neúmyslného poškození za vás uhradíme spoluúčast z pojištění této věci.

Toto pojištění kryje spoluúčast z pronajaté věci při jejím neúmyslném poškození. Pojištění se tedy týká kol, elektrokol, elektrokoloběžek, osobních motorových vozidek, karavanů a obytných vozů, motocyklů, plachetnic do délky 20 metrů, vodních skútrů a motorových člunů do výkonu motoru o 300 HP, hausbótů pronajatých v oficiální půjčovně. Vždy si ověřte, že je vámi pronajatá věc pojištěná.

Limit plnění: 30 000 Kč

Nadstandardní asistenční a právní služby

Naše komplexní asistenční služby a právní pomoc jsou vám k dispozici vždy, když se dostanete do úzkých.

Pojištění se sjednává pro případ:

 • úhrady nákladů, které vynaložíte na pořízení náhradních cestovních dokladů, jízdenky nebo letenky při jejich ztrátě nebo odcizení s limitem plnění 10 000 Kč,
 • zajištění právní pomoci za účelem odvrácení hrozící vazby nebo propuštění z vazby nebo složení stanovené kauce za účelem propuštění z vazby s limitem plnění 300 000 Kč,
 • úhrady nákladů spojených s převozem věcí pojištěného, který v zahraničí zemřel do ČR a dále úhrady nákladů na pohřeb nebo kremaci pojištěného v zahraničí s limitem plnění 150 000 Kč,
 • potřeby ochrany vašich práv u soudu či v kontaktu s úřady v případě dopravní nehody, sporu ze spotřebitelských vztahů, nároku na náhradu škody nebo újmy na zdraví s limitem plnění 200 000 Kč,
 • zajištění asistenčních služeb v opuštěné domácnosti v případě stavu nouze s limitem plnění 35 000 Kč,
 • přivolání náhradního pracovníka s limitem plnění 50 000 Kč.

V případě vzniku škody musí klient vždy kontaktovat asistenční centrálu.

Storno cesty

Pokud svoji dovolenou strávíte doma v posteli, bohužel přijdete o zážitlky, ale nepřijdete o peníze.

Pojištění se sjednává pro případ vzniku finanční ztráty v důsledku zrušení cesty, ke kterému dojde v době trvání vašeho pojištění. Finanční ztrátu představují uhrazené stornopoplatky za nevyužité služby.

Pojištění kryje pouze tyto stornopoplatky:

 • za zrušený zájezd,
 • za zrušenou letenku nebo jízdenku,
 • za zrušený pobyt a stravu v hotelu, rekreačním objektu nebo obdobném ubytovacím zařízení.

Za jakých podmínek dojde k úhradě stornopoplatků?

 1. Pojištění storna cesty musí být uzavřeno před nebo nejpozději tři dny po zaplacení poslední splátky, resp. úplném zaplacení cesty nebo nejpozději tři dny po závazné rezervaci samostatného ubytování, pokud je poslední splátka, resp. úplné zaplacení ubytování nastaveno, až po zahájení čerpání této služby.
 2. Pojištění storna cesty pro cestu organizovanou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, samostatně zakoupenou dopravu nebo samostatné ubytování závazně rezervované nebo hrazené méně než 15 dní před datem nastoupení na cestu, musí být pojištění storna cesty sjednáno nejpozději v den objednání této služby.

Pro územní rozsah Evropa a Svět je možné sjednat i samostatné pojištění Storna cesty. V případě zájmu nás kontaktujte 296 222 296.

Můžete si zvolit, zda vám bude uhrazeno 80 % nebo 100 % stornopoplatků.

Limit plnění: až 150 000 Kč/osoba

Přerušení nastoupené cesty

Dostali jste se do situace, že musíte předčasně ukončit svou dovolenou? Uhradíme Vám náklady za nevyužité služby a návrat domů.

Pojištění se sjednává pro případ vzniku finanční ztráty v důsledku přerušení nastoupené cesty, ke kterému dojde v době trvání vašeho pojištění. Finanční ztrátu představují náklady za nevyužité služby, které jste uhradili.

Pojištění kryje tyto náklady:

 • za pobyt a stravu v hotelu, v rekreačním objektu nebo v obdobném ubytovacím zařízení,
 • za předem sjednané a zaplacené výlety a podobné aktivity vzniklé nejdříve od dne následujícího po dni, ve kterém došlo k pojistné události.

Pojištění se dále sjednává pro případ nutnosti úhrady nákladů za náhradní dopravu do České republiky, které vám vzniknou nuceným předčasným ukončením zahraniční cesty v důsledku pojistné události.

V případě škody je nutné vždy kontaktovat asistenční centrálu

Limit plnění: 30 000 Kč

Veterinární péče

Váš mazlíček bude v nejlepší rukách i na cestách, potřebnou péči mu zajistíme i v zahraničí.

Pojištění se sjednává pro případ vzniku nákladů souvisejícíh s nutností péče a léčení vašeho psa nebo kočky v případě jejich úrazu nebo akutního onemocnění v zahraničí v době trvání pojištění, maximálně však po dobu 10 dní.

Uhradíme za vás 70 % prokazatelně vynaložených nákladů na léčení do limitu plnění 30 000 Kč.

Asisteční služby Autocare

Pokud nejraději cestujete po vlastní ose, pojistěte si u nás pohodovou cestu cestu autem či motorkou.

Pojištění asistenčních služeb AutoCare zajišťuje Europ Assistance S.A. Irish Branch. Generali Česká pojišťovna pouze nabízí svým klientům možnost sjednat si toto pojištění v rámci svého produktu cestovního pojištění. Pro toto pojištění platí samostatné pojistné podmínky.

Asistenční služby AutoCare lze sjednat pouze pro osobní vozidla, motocykly (kategorie L1e, L2e, L3e a L4e), nákladní vozidlo do 3,5t a přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 3 500 kg (kategorie M1, N1, O1, O2) podle osvědčení o registraci vozidla. Toto vozidlo musí být registrováno na území České republiky.

Asistenční služby zahrnují:

 • pomoc při nehodě, poruše nebo nedostatku paliva,
 • telefonickou konzultaci,
 • odtah a úschovu vozidla,
 • náhradní ubytování či dopravu,
 • repatriaci vozidla,
 • vyzvednutí opraveného vozu ze zahraničí,
 • finanční hotovost v případě nouze.

V rámci jedné pojistné smlouvy je pak možné sjednat toto pojištění pouze pro jedno osobní vozidlo nebo jeden motocykl.

Limit plnění: 75 000 Kč

Nejčastější dotazy k cestovnímu pojištění

Z jakého důvodu si sjednat cestovní pojištění?

Cestovní pojištění kryje náklady související s nemocí či úrazem v zahraničí a slouží k úhradě léčebných výloh. Nemá-li klient pojištění sjednáno, musí hradit veškeré náklady na léčení ze svých prostředků. Kartička pojištěnce není dostačující, neboť slouží jen pro nezbytnou zdravotní péči a to pouze ve veřejných zdravotních zařízeních, nikoliv soukromých.

Co dělat, když už jsem v cicizně a nemám cestovní pojištění?

Můžete si i tak sjednat cestovní pojištění a to za předpokladu, že ještě žádná škodní událost nenastala nebo nevíte, že nastane.

Kdy začíná platit cestovní pojištění?

Cestovní pojištění běžně začíná platit až od následujícího dne ode dne sjednání/úhrady. Pokud by se Vám však něco stalo už první den dovolené, tak byste na náhradu neměli nárok. Doporučujeme cestovní pojištění uzavřít ještě před odjezdem.

Sjednala jsem si pojištění spoluúčasti na věci půjčené pro osobní automobil. Měla jsem nehodu, jak mám správně postupovat?

Bez ohledu na to, kdo je viníkem nehody, musíte vždy v případě zapůjčené věci kontaktovat policii daného státu a vyžádat si policejní protokol.

Jsem těhotná, vztahuje se na mě cestovní pojištění?

Cestovní pojištění se na Vás vztahuje a jste pojišťena do 26. týdne těhotenství. Je-li vaše těhotenství vedeno jako rizikové, pojištění se na vás nevztahuje.

Kdy mi začne platit cestovní pojištění? Souvisí to s platbou?

Cestovní pojištění vždy vzniká až uhrazením plné výše pojistného. Uhrazení se myslí okamžik, kdy provedete platbu. Můžete uhradit cestovní pojištění i o víkendu a v klidu si užívat svou dovolenou.

Zapůjčil jsem si plachetnici a došlo k poškození. Jak mám správně postupovat?

V tomto případě je nutné obdržet protokol o škodní události od kapitán plavidla. Vy jej následně předložíte při hlášení škodní události.

Jak funguje cestovní pojištění?

Cestovní pojištění je neživotní pojištění, které uzavírá klient (pojištěný) s vybranou pojišťovnou před cestou do zahraničí. Účelem tohoto pojištění je krytí nákladů související s léčebnými výlohami v případě náhlého onemocnění nebo úrazu při pobytu v zahraničí.

Co je to repatriace?

V rámci cestovního pojištění představuje pojem repatriace navrácení (přepravu) poškozené (pojištěné) osoby (zraněné, nemocné) zpět do místa jejího trvalého pobytu.