Generali: Lidé podceňují význam cestovního pojištění

Generali pojišťovna

Skoro deset procent lidí vycestuje z ČR bez uzavření cestovního pojištění. Vyplývá to z ankety, kterou si pojišťovna Generali nechala zpracovat prostřednictvím partnerského webu Turistika.cz. Stačí jedna nepozornost a máte na krku půjčku, o kterou jste nežádali. Potvrzují to slova jednoho z dotázaných, který splácel úraz v zahraničí po dobu osmi let! Sjednání cestovního pojištění Generali prostřednictvím internetu je přitom otázka několika minut. Jeho význam podtrhují lékařské asistence, které na lince Generali Assistance v období hlavní turistické sezóny (červen až září) meziročně vzrostly o více než 100%.

Zatímco v roce 2009 zasahovala asistenční služba linky Generali Assistance ve 1329 případech, v letošní hlavní turistické sezóně to bylo už 2666 zásahů. To je meziroční nárůst o 100%. Přes 1100 asistencí využili čeští turisté v Egyptě, na 350 v Řecku a takřka 240 v Bulharsku. Dalších 230 případů řešila Generali Assistance v Turecku a až na 5. místě skončila jedna z turisticky nejoblíbenějších destinací, Chorvatsko.

Nejčastěji se jednalo o potíže zažívacího traktu. Následovaly infekční onemocnění horních cest dýchacích, úrazy a obtíže spojené s pobytem na slunci. Nejnákladnějším letošním zásahem byla repatriace (přeprava leteckým speciálem) těžce zraněného pacienta do České republiky. Náklady v takových případech překračují částku 1 milionu korun. Obdobná asistence v předcházejícím roce byla vyčíslena na 3,5 milionu korun. Vynaložené prostředky jsou opodstatněné vzhledem k hodnotě lidského zdraví. Sjednání cestovního pojištění je před vycestováním do zahraničí určitě na místě.

Před návštěvou lékaře v zahraničí doporučujeme našim klientům kontaktovat asistenční službu na lince Generali Assistance +420 221 586 666 a konzultovat postup. To samé platí i při vzniku pojistné události. Důležité je nikde nenechávat doklady jako zástavu. Při hospitalizaci v zahraničí by měly doklady, mobilní telefon s nabíječkou, kartička cestovního a zdravotního pojištění vždy zůstat u pacienta. Jejich absence případy velice komplikuje.

Pevnou součástí zahraničního cestovního pojištění Generali je pojištění léčebných výloh včetně repatriace, asistenčních služeb a nákladů na přivolání opatrovníka. Je určeno všem, kteří chtějí minimalizovat rizika vyplývající z nepříjemných událostí v cizině.