Musím mít životní pojištění, když si chci vzít hypotéku?

Životní pojištění je povinné v případě, že jste starší 50 let. Pojistné riziko musí krýt případ smrti a plné trvalé invalidity, přičemž pojistná výše musí odpovídat alespoň výši hypotéky. Pokud nelze ze zdravotních důvodů pojištění sjednat, bude navýšena úroková sazba dle platného Úrokového lístku.