Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání

K čemu slouží pojištění odpovědnosti za škodu neboli pojistka na blbost?

Pokud v zaměstnání neúmyslně způsobíte jako zaměstnanec škodu svému zaměstnavateli může ji po Vás vymáhat a to až do výše 4,5 násobku měsíčního platu. Proto je zde pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání nebo-li pojistka na blbost.


  Porovnejte přehledně nabídky 6 pojišťoven

Co získáte sjednáním pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání?

Sjednáním pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání získáte několik významných výhod, které vám poskytnou finanční ochranu a klid při vykonávání vaší práce. Tento druh pojištění je navržen tak, aby chránil zaměstnance před finančními nároky v případě, že způsobí škodu zaměstnavateli nebo třetí straně během plnění svých pracovních povinností.

Finanční ochrana

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání poskytuje krytí škod způsobených vašimi chybami, nedbalostí nebo opomenutími. To znamená, že pokud omylem způsobíte škodu na majetku, zdraví nebo jinou finanční ztrátu, pojišťovna uhradí náklady spojené s těmito škodami až do výše stanoveného limitu. Toto krytí zahrnuje:

 • Škody na majetku: Pokud způsobíte poškození majetku zaměstnavatele nebo třetí osoby.
 • Škody na zdraví: Pokud dojde ke zranění nebo újmě na zdraví v důsledku vaší činnosti.
 • Finanční ztráty: Pokud vaše chybné rozhodnutí nebo opomenutí vede k finančním ztrátám.

Právní ochrana

Další významnou výhodou je právní ochrana. Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání zahrnuje pokrytí nákladů na právní zastoupení v případě soudních sporů. Pojišťovna poskytne právní poradenství a podporu při řešení nároků a sporů, což vám může ušetřit mnoho času a stresu.

Ochrana dobrého jména

Udržení dobré pověsti je klíčové pro každého zaměstnance. Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání vám pomůže minimalizovat negativní dopady na vaši profesní pověst. Řešení nároků a škod prostřednictvím pojišťovny zvyšuje důvěru zaměstnavatelů a klientů ve vaši profesionalitu a zodpovědnost.

Klid a jistota

S pojištěním odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání můžete pracovat s vědomím, že jste chráněni před finančními důsledky případných chyb. To vám umožní soustředit se na svou práci a podávat lepší výkony bez zbytečného stresu.

Příklady situací, které pojištění pokrývá:

 • Chyba v účetnictví: Pokud uděláte chybu, která způsobí finanční ztráty zaměstnavateli.
 • Poškození vybavení: Pokud poškodíte drahé zařízení nebo jiný majetek během pracovních úkonů.
 • Zranění třetí osoby: Pokud způsobíte zranění někomu jinému svou nepozorností nebo nedbalostí při práci.
 • Nesprávně provedený úkon: Pokud vaše chyba vede k nutnosti opravy nebo kompenzace.

Sjednáním pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání získáte komplexní ochranu, která vám pomůže čelit finančním nárokům a právním problémům vyplývajícím z vašeho pracovního výkonu. Tento typ pojištění je investicí do vaší profesní bezpečnosti a klidu, která se vyplatí v případě nečekaných událostí.

Možné spoluúčasti pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli.

 • Minimální, zajistíme pro Vás spoluúčast u některých pojišťoven již za 1000 Kč.
 • 10%, nejčastější spoluúčast pojištění odpovědnosti zaměstnance
 • 20%, 25% spoluúčast
 • 30% nejvyšší spoluúčast, cena pojištění odpovědnosti je nejnižší.

  6 pojišťoven a nejlevnější pojištění odpovědnosti - kalkulačka zde

Příklady z praxe pro pojištění odpovědnosti.

Administrativní chyby. Zaměřují se platová okna u zákazníka a nepozorností v kanceláři jsou objednaná okna s jiným rozměrem. Ty pak samozřejmě nelze u zákazníka namontovat. Majitel společnosti chce vyrobená okna uhradit. Škodu lze uplatnit z pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Práce ve skladu. Práce s vysokozdvižným vozíkem je někdy velice náročná, zejména pokud je ve skladu málo místa. Může se stát, že vlivem nepozornosti spadne z palety zboží, poškodí ještěrku nebo zboží, které již bylo nachystáno k expedici. Majitel firmy bude vyžadovat náhradu škody po skladníkovi, který jí následně předá k uhrazení pojišťovně.

Zdravotnictví. Zdravotní sestra omylem podá pacientovi nesprávné léky, což vede ke zdravotním komplikacím. Pojištění odpovědnosti zaměstnance pokryje náklady na léčbu pacienta a případné odškodnění.