Cestovní pojištění

K čemu slouží cestovní pojištění?

Cestovní pojištění by mělo být stálou součástí každé cesty za hranice ČR, ať už soukromé na dovolenou, s cestovní kanceláří nebo pracovní. Ne vždy na vás čekají jen samé příjemné zážitky, ale mohou na vás číhat i různá nebezpečí. V České republice je například základní zdravotní péče hrazena zdravotní pojišťovnou, v zahraničí byste si ji bez cestovního pojištění museli uhradit sami. Právě proto je zde cestovní pojištění, které vás finančně ochrání v případech, že byste se v cizině dostali do potíží.

  Porovnejte přehledně nabídky 8 pojišťoven

Komerční cestovní pojištění nám v případě vzniku pojistné události pomůže pokrýt náklady s ní spojené. Ať už jsou to náklady na poskytnutí první pomoci, ošetření ve zdravotním zařízení nebo nutná hospitalizace v nemocnici v zahraničí. Pokryty jsou také náklady na léky, či převoz pojištěného do české nemocnice. V případě úmrtí pacienta pojišťovna uhradí náklady na převoz tělesných ostatků do ČR. Součástí komerčního pojištění je také zajištění asistenčních služeb, které mohou být standardní nebo nadstandardní – v závislosti na sjednaných pojistných limitech.

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v České republice. I když máte při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet našich zdravotních pojišťoven, tzv. Evropský zdravotní průkaz (EZP), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z EZP také není kryta repatriace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika jako je např. krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu a další. Všechny tyto nepříjemná rizika zmenší cestovní pojištění.

Na co se lze pojistit?

Cestovní pojištění může krýt tato rizika:

  • Pojištění léčebných výloh - základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh na ošetření v případě, že v zahraničí onemocníte nebo utrpíte úraz. Z tohoto pojištění za vás pojišťovna uhradí náklady za ošetření, hospitalizaci, léčení, výlohy na léky, nezbytné převozy apod. Součástí pojištění zpravidla bývá i repatriace či převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěnce. Některé pojišťovny nabízejí i úhradu nákladů na přivolání a pobyt opatrovníka - blízké osoby.
  • Asistenční služby - asistenční služba vám pomůže v nouzové situaci s vyhledáním a převozem do vhodného zdravotního zařízení, poskytne platební garance léčby, zajistí potřebné léky, vyslání opatrovníka apod. V případě okradení služba zajistí zaslání potřebné finanční částky a pomůže s vyřízením náhradních cestovních dokladů.

  Porovnejte přehledně nabídky 8 pojišťoven

Cestovní pojištění lze rozšířit. Ke komerčnímu cestovnímu pojištění si totiž můžete sjednat libovolnou kombinací různých připojištění. Mezi ty nejčastěji nabízené patří úrazové připojištění, připojištění zavazadel, připojištění odpovědnosti za škodu a připojištění storna zájezdu:

  • Úrazové připojištění - rozšíření cestovního pojištění o úrazové pojištění zahrnuje pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu, smrt na následky úrazu a odškodné. Pojistné plnění je vypláceno pojištěnému po návratu z cesty nebo případně pozůstalým osobám. V případě, že již máte úrazové pojištění např. u životního pojištění, pojistné plnění se sčítá a můžete jej čerpat současně od několika i různých pojišťoven.
  • Připojištění zavazadel - pojištění zavazadel se vztahuje na věci osobní potřeby, které se obvykle berou s sebou na cestu (např. oblečení, obuv, toaletní potřeby, hodinky, fotoaparát aj.) a které patří pojištěnému, a dále na věci, které si pojištěný prokazatelně pořídil v průběhu dovolené. Věci, které jsou předmětem pojištění, jsou detailně vyjmenovány v pojistných podmínkách cestovního pojištění každé pojišťovny.
  • Připojištění odpovědnosti za škodu - vztahuje se na odpovědnost za škody způsobené třetí osobě v zahraničí při běžných činnostech jako je sport, rekreace a zábava - a to jak na zdraví, tak na majetku. Dále kryje nároky zdravotních pojišťoven a pojistitelů majetku, kteří se po zaplacení plnění poškozenému domáhají zaplacení škody na viníkovi. Češi pojištění odpovědnosti stále podceňují, ale v zahraničí je toto pojištění skutečně velmi důležité a cestovní pojištění bez něj nesjednávejte.
  • Připojištění storna - pojišťuje stornovací poplatky, které požaduje cestovní kancelář při zrušení cesty, když má pojištěný oprávněný důvod, že nemůže odjet. Typickou situací je nemoc přihlášeného účastníka zájezdu.

Jaké jsou druhy cestovního pojištění?

Existuje několik typů cestovního pojištění, nejčastěji se liší podle typu cesty a míry rizika. Jiné sazby platí pro turistické cesty, jiné pro cesty pracovní nebo výlety spojené s aktivním sportem. Pokud například máte turistické cestovní pojištění a stane se vám pracovní úraz (byť v ilegálním zaměstnání) odmítne pojišťovna proplacení nákladů za léčení. Pojišťovnu nepodceňujte, obvykle má propracované a osvědčené postupy jak původ úrazu zjistit.

Jaké jsou limity pojistného plnění?

Kromě pojišťovny Allianz, která hradí výlohy v neomezené výši, má každá pojišťovna stanoveny maximální limity pojistného plnění. Znamená to, že pokud náklady na vaši léčbu přesáhnou limit pojištění, musíte částku navíc uhradit ze svého. Zpravidla si můžete vybrat i z několika limitů plnění. Platí však, že čím větší limit, tím dražší pojistné.

Jak najít nejlevnější cestovní pojištění?

Pojistné se odvíjí od toho, jakou zemi se chystáte navštívit, zda se jedná o turistickou nebo pracovní cestu a také podle toho jaké limity pojistného si zvolíte. Pojistné limity jsou nastaveny tak, aby pokrývaly většinu pojistných rizik, které se mohou v zahraničí stát. Doporučuje se však připlatit si za limity vyšší, protože ty nižší ne vždy musí pokrýt celé náklady spojené s případným ošetřením, hospitalizací nebo operací v zahraničí. Nejlevnější cestovního pojištění si můžete najít online a pojištění přímo sjednat.

Na co si dát pozor?

  • na výši pojistné částky léčebných výloh a asistenčních služeb (nevyplatí se šetřit)
  • na výluky pojišťoven (např. následky teroristických útoků některé nehradí)
  • na společný limit pro pojištěnou rodinu (dělíte počtem pojištěných)