Penzijní připojištění

Aktuální možnosti spoření na penzi

Penzijní připojištění (dále jen PP) a doplňkové penzijní spoření (dále jen DPS) je v současnosti jsou státem podporované formy spoření na stáří, které spadá do třetího pilíře důchodového systému na Vaši budoucí penzi.

Více informací o novém penzijním připojištění

VÝŠE STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU

Máte-li měsíční úložku nižší než 300 Kč, nemáte nárok na státní příspěvek
Je-li výše měsíčního spoření 300 až 1000 Kč, státní příspěvek je 90 Kč a 20% z částky přesahující 300 Kč.
Maximální státní příspěvek 230 Kč získáte při úložce 1000 Kč.
Měsíční příspěvky nad 1000 Kč lze odečíst od daňového základu (horní limit 3000 Kč). Při 15% daňové sazbě, tak lze uspořit dalších 300 Kč měsíčně.
Zvýšit příspěvek na penzi online

Třetí pilíř důchodového systému obsahuje dva typy fondů – Transformovaný fond a nové účastnické fondy.

TRANSFORMOVANÝ FOND

Transformovaný fond je součástí III. pilíře reformovaného důchodového systému. Transformovaný fond vznikl z penzijního fondu, který fungoval od roku 1994 do konce roku 2012. Své prostředky svěřují občané do transformovaného fondu, pokud si sjednali smlouvu o penzijním připojištění před 1. prosincem 2012.

Transformovaný fond zachovává většinu podmínek, za kterých byla sjednána původní smlouva o penzijním připojištění - především zachovává garanci návratnosti vložených prostředků, nárok na státní příspěvek (mění se ale podmínky pro nárok a výše státních příspěvků), možnost příspěvků zaměstnavatele a daňové výhody (posunula se hranice pro maximální daňový odpočet), dále zachovává výsluhovou penzi (část prostředků je možné čerpat po 15 letech), pozůstalostní penzi (po odspoření 36 měsíců v případě úmrtí účastníka vzniká nárok na výplatu i státních příspěvků uvedené osobě určené) a možnost čerpání prostředků jednorázovým vyrovnáním.

ÚČASTNICKÉ FONDY

Účastnické fondy – Od roku 2013 (v rámci penzijní reformy) bylo založeno doplňkové penzijní spoření, které je tvořeno účastnickými fondy.

VÝHODY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ / DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

Transformovaný fond (TF)

 • Státní příspěvek
 • Daňové úlevy
 • Příspěvek zaměstnavatele
 • Výsluhová penze a Pozůstalostní penze
 • Garance nezáporného zhodnocení (nezáporné zhodnocení finančních prostředků)
 • Možnost jednorázové výplaty našetřených peněz v 60 letech

Podmínky penzijního připojištění v TF jsou i po důchodové reformě zachovány. Od 01/2013 není možné do TF vstoupit a uzavřít novou smlouvu penzijního připojištění.

Účastnické fondy – doplňkové penzijní spoření

 • Státní příspěvek
 • Daňové úlevy
 • Příspěvek zaměstnavatele
 • Nové možnosti výplat – předdůchod, penze na dobu určenou (možnost nedanění příspěvků zaměstnavatele)
 • Ovlivnění zhodnocení vlastních úspor výběrem strategie investování prostředků