Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma
Srovnávač.cz arrow Časté dotazy arrow Stavební spoření arrow Kdo má nárok na státní podporu?

Kdo má nárok na státní podporu?

U smluv uzavřených do 31. 12. 2003:

Každý účastník stavebního spoření, který je fyzickou osobou s trvalým pobytem v ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR. Státní podporu může tedy získat i cizí státní příslušník, pokud splňuje uvedené podmínky. Právnické osoby nemají na státní podporu nárok.

U smluv uzavřených od 1. 1. 2004:

Státní podporu může získat pouze účastník stavebního spoření – fyzická osoba, a to občan ČR, dále občan EU, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem ČR, a konečně fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR.

Nárok na státní podporu se posuzuje po celou dobu trvání stavebního spoření, a to za každý jednotlivý kalendářní rok. Nárok za příslušný kalendářní rok zásadně vzniká, pokud účastník po celý tento kalendářní rok splňoval alespoň jednu z výše uvedených podmínek; v kalendářním roce, v jehož průběhu doba spoření začíná nebo končí, však postačí, když účastník splňoval alespoň jednu z těchto podmínek po dobu trvání doby spoření v dotčeném roce.