Cestovní pojištění AIG

Cestovní pojištění AIG Europe Limited nabízí tři produkty - Bronze, Silver a Gold - lišící se rozsahem a limity krytých rizik. Již základní produkt Bronze obsahuje:

 • krytí léčebných výloh v zahraničí
 • úrazové pojištění
 • pojištění odpovědnosti za škodu

SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistný program Limity plnění
Bronze Silver Gold
Pojištění léčebných výloh 1 500 000 Kč 5 000 000 Kč 15 000 000 Kč
- zubní ošetření 5 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč
Úrazové pojištění
- trvalé následky 200 000 Kč 300 000 Kč 400 000 Kč
- smrt následkem úrazu 100 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
- na zdraví 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
- na majetku 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Pojištění zavazadel
- na všechny škody na zavazadlech - 30 000 Kč 60 000 Kč
- spoluúčast 10% 10%
Další služby
- odškodné pro případ únosu - 500 Kč/24 hod, max. 20 000 Kč
- zpoždění cesty - 500 Kč/12 hod., max. 8 000 Kč
- právní výlohy 60 000 Kč
- zpoždění nebo ztráta zavazadel 10 000 Kč
- ztráta hotovosti 4 000 Kč
- ztráta cestovních šeků 8 000 Kč
- ztráta pasu a cestovních dokladů 8 000 Kč
Pojištění zrušení a zkrácení cesty (pokud je sjednáno)
- limit na pojištěného a pojistnou událost 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
- spoluúčast 20% 20% 20%

Cestovní pojištění AIG lze sjednat:

 • pro cesty po celém světě kromě Afghánistánu, Kuby, Iráku a Súdánu do 365 dnů
 • cesta musí začínat a končit v České republice
 • pro cesty s maximální délkou 90 dní
 • pro cesty turistické i pracovní
 • při provozování rekreačních sportů

Pojištění nelze sjednat:

 • pro osoby starší 78 let, u rizikových sportů 68 let
 • při provozování vybraných rizikových sportů

Rozdělení sportovních aktivit

sporty zahrnuté v základní pojištění

 • lukostřelba
 • golf
 • cyklistika
 • potápění (do hloubky 20 m)
 • turistika/trekking
 • vodní lyžování/windsurfing/šnorchlování
 • cestování horkovzdušným balónem
 • plachtění na člunech
 • kolečkové bruslení
 • sjezdové lyžování

Jednorázové pojištění Silver a Gold je možné za příplatek na pojistném rozšířit i na rizikové sporty

 • monoskiing, heliskiing, lyžování na umělém povrchu
 • lyžování mimo vyznačené sjezdovky v doprovodu oficiálního průvodce
 • snowboarding, skiboarding
 • sáňkování nebo tobogganing
 • potápění
 • biatlon
 • Black water rafting
 • cycle racing
 • jízda se psím spřežením
 • fotbal
 • chození po ledovcích
 • heptathlon
 • vysokohorská turistika (avšak pouze do výšky 6000m)
 • jízda na horském kole
 • pozemní hokej
 • lední hokej
 • kitesurfing

Úrazové pojištění

Pokud se během cesty stanete účastníkem nehody, která bude mít ve lhůtě 12 měsíců od této nehody alespoň jeden z uvedených následků: úplná trvalá invalidita nebo smrt, bude Vám nebo obmyšlené osobě poskytnuto pojistné plnění až do výše příslušného limitu. Pojistné plnění Vám poskytneme pouze za jeden úraz pojištěné osoby v průběhu pojistné doby.

Odškodné při ztrátě

Za ztrátu nebo odcizení hotovosti nebo cestovního šeku, ke kterému dojde v průběhu Vaší cesty, poskytne AIG Europe Limited pojistné plnění až do výše limitu pojistného plnění, pokud nám prokážete, že jste byl jejich vlastníkem a doložíte jejich hodnotu.

Cestovní pojištění AIG Europe Limited uhradí náklady na pořízení náhradního pasu, cestovních dokladů, jízdenek, zelené karty a jiných vstupních dokladů vynaložené před Vaším odjezdem až do výše daného limitu.

Pojištění pro případ zrušení či zkrácení cesty

V případě, že Vaše předem rezervovaná cesta letadlem, lodí nebo vlakem do zahraničí nebo zpět ze zahraničí byla zpožděna z důvodu okolností, které jste nemohl ovlivnit, poskytne Vám pojišťovna níže specifikované pojistné plnění. Podmínkou aplikace tohoto pojištění je, že zpoždění trvalo v každém jednotlivém případě déle než 12 hodin.

Pokud musíte Váš odjezd na cestu stornovat pro zpoždění trvající déle než 24 hodin, poskytneme Vám pojistné plnění ve formě náhrady nákladů Vaší cesty až do výše příslušného limitu a po odečtení částek, které máte možnost získat zpět.