Cestovní pojištění AXA Assistance

Produktová nabídka - cestovní pojištění AXA Assistance:

AXA Asistance nabízí cestovní pojištění ve třech variantách s tímto rozsahem a limity krytí:

  1. REFERENCE - krytí léčebných výloh v Evropě do limitu 1,5 mil. Kč, v ostatních zemích do limitu 3 mil. Kč. Produkt lze sjednat pro cesty v rámci Evropy na dobu až jednoho roku.
  2. KOMFORT - krytí léčebných výloh v Evropě do limitu 2,5 mil. Kč, v ostatních zemích do limitu 4 mil. Kč. pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění a pojištění zavazadel v ceně cestovního pojištění.
  3. EXCELENT - krytí léčebných výloh v Evropě a v ostatních zemích bez limitu. Pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel a letu a pojišťění právní asistence v ceně cestovního pojištění.

SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AXA ASSISTANCE SE SLEVOU 50%

Přehled pojistného plnění cestovního pojištění AXA Assistance a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistný program Limity plnění
Excelent Komfort Reference
Pojištění léčebných výloh - Evropa bez limitu 5 000 000 Kč 2 500 000 Kč
Pojištění léčebných výloh - svět bez limitu 5 000 000 Kč 2 500 000 Kč
- zubní ošetření 13 000 Kč 11 000 Kč 6 000 Kč
- repatriace a transporty reálné náklady reálné náklady reálné náklady
- ubytování určené osoby 200 EUR/noc, max. 10 nocí 150 EUR/noc, max. 10 nocí 100 EUR/noc, max. 10 nocí
Úrazové pojištění
- trvalé následky 1 000 000 Kč 500 000 Kč -
- smrt následkem úrazu 500 000 Kč 250 000 Kč
Pojištění zavazadel
- na všechny škody na zavazadlech 40 000 Kč 20 000 Kč -
- na škodu na jedné věci 20 000 Kč 10 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
- na zdraví 25 000 000 Kč 1 000 000 Kč -
- na majetku 10 000 000 Kč 500 000 Kč
Doplňkové asistenční služby
- zpoždění letu nad 6 hod 10 000 Kč - -
- zpoždění zavazadel nad 6 hod 500 Kč/h, max. 2000 Kč

Cestovní pojištění Axa Assistance lze sjednat:

  • pro cesty po celém světě včetně USA a Kanady do 365 dnů
  • pro cesty turistické i pracovní
  • při provozování rekreačních a zimních sportů
  • při provozování rizikových sportů
  • při účasti na organizovaných soutěžích - nutné sjednání rizikových sportů