Cestovní pojištění VZP

Cestovní pojištění VZP je nabízeno modulárně, klient si může sestavit vlastní kombinaci pojištění:

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí
  • úrazové pojištění
  • pojištění zavazadel
  • pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Výše krytí Limity plnění
Standard Vyšší L1 Vyšší L2
Pojištění léčebných výloh
- limit LV - pobyt do 90 dní Evropa 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč
- limit LV - pobyt nad 90 dní Evropa 4 000 000 Kč 4 500 000 Kč 5 000 000 Kč
- zubní ošetření - Evropa 5 000 Kč
- limit LV - pobyt do 90 dní svět 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč 5 000 000 Kč
- limit LV - pobyt nad 90 dní svět 4 500 000 Kč 5 000 000 Kč 6 000 000 Kč
- zubní ošetření - svět 7 500 Kč
Úrazové pojištění (pokud je sjednáno)
- plná invalidita 200 000 Kč / 1 000 000 Kč pro prac. cesty
- trvalé následky 200 000 Kč / 1 000 000 Kč pro prac. cesty
- smrt následkem úrazu 100 000 Kč / 500 000 Kč pro prac. cesty
Pojištění odpovědnosti za škodu (pokud je sjednáno)
- na zdraví 2 000 000 Kč / 3 000 000 Kč pro prac. cesty
- na majetku 500 000 Kč / 1 000 000 Kč pro prac. cesty
- na finanční škoda 100 000 Kč / 500 000 Kč pro prac. cesty
Pojištění zavazadel (pokud je sjednáno)
- pro jednotlivou věc 10 000 Kč
- na všechny škody na zavazadlech 15 000 Kč / 30 000 Kč pro prac. cesty

Cestovní pojištění VZP lze sjednat:

  • pro cesty do 365(6) dnů
  • pro cesty turistické i pracovní
  • při provozování rekreačních, zimních a rizikových sportů za podmínky sjednaného připojištění

Pojištění nelze sjednat:

  • on-line pro osoby nad 80 let
  • při provozování profesionálního sportu

Pojištění zavazadel

Dojde-li k odcizení, náhlému a nepředvídatelnému zevnímu poškození vašich zavazadel, uhradí vám VZP škodu, pokud byla způsobenou škodu.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Předmětem pojištění odpovědnosti za škodu je zákonná odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě při pobytu nebo cestě, a to na majetku i na zdraví. Pojištění se vztahuje také na odpovědnost pojištěného za škodu při rekreační sportovní činnosti, při jízdě na kole nebo na koni. Pojištěna je též odpovědnost za škodu vyplývající z držení psa.

Nevztahuje se na škody způsobené zejména provozem motorových vozidel, z výkonu povolání a dalších.