Pojištění domácnosti Kooperativa

Produktová nabídka – pojištění domácnosti Kooperativa pojišťovna

Pojištění domácnosti Kooperativa pojišťovny nabízí dvě varianty Prima a Komfort. Prémiová varianta Komfort poskytuje u většiny položek dvojnásobné krytí ve srovnání se základní variantou Prima, navíc obsahuje pojištění proti přepětí, zatečení atmosférických srážek a službu domácí asistence. Pojištění domácnosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním Vaší nemovitosti nebo pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

Víte, že pojištění domácnosti Kooperativy můžete přehledně uzavřít online?

15%

Pojištění domácnosti Kooperativa získáte se slevou až 15% pouze na www.srovnavac.cz.

Porovnejte svou smlouvu pojištění domácnosti s ostatními. Uvidíte, že ušetříte!

Pojištění domácnosti kryje ve variantě Prima Komfort
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Úmyslné poškození/zničení (vandalismus) obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Odcizení věcí krádeží obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Odcizení věcí loupeží obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik kapaliny - vodovodní škoda obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz na vodovodním a topném systému obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Povodeň obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Tíha sněhu a námrazy obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv půdy obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zřícení skal nebo zemin obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv nebo zřícení sněhových lavin obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození nebo zničení skel z jiných příčin obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přepětím a podpětí - obsahuje zdarma
Atmosférické srážky - obsahuje zdarma
Únik vody z akvária či jiné nádrže - obsahuje zdarma
Asistenční služby DOMÁCÍ ASISTENCE - obsahuje zdarma

Co Vám pojistí Kooperativa pojišťovna v rámci pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti Kooperativa Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Pojištění se vztahuje na věci, které jsou ve Vašem bytě či domě vč. nebytových prostor ve Vašem výlučném užívání (balkon, lodžie, komora, sklep, garáž). V případě společných uzamykatelných prostor bytového domu (sušárna, kočárkárna, kolárna pod.) jsou Vaše věci pojištěny proti škodám způsobených některým z živelných rizik, nikoliv proti odcizení. Pokud bydlíte v rodinném domě, jsou pojištěny i věci uložené v přidružených stavbách na pozemku (kolna, sklad nářadí apod.), pokud jsou tyto prostory specifikovány ve smlouvě. Lze rovněž připojistit věci uložené v garáži, která se nachází na jiné adrese v téže obci.

TIP

tip pro Vás Dětský kočárek a invalidní vozík jsou pojištěné proti poškození, zničení nebo odcizení i ve společných uzamykatelných prostorech bytového domu na plnou hodnotu!

Asistenční služby Kooperativa pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti Kooperativa ve variantě KOMFORT obsahuje zdarma službu DOMÁCÍ ASISTENCE.

Rozsah služby DOMÁCÍ ASISTENCE Kooperativa
Zprostředkování služeb odborníka
(elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář, zámečník)
zdarma
Příjezd a odjezd odborníka na místo události zdarma
Práce odborníka spojené s odstraňováním poruchy zdarma
Úhrada nákladů na jednu asistovanou událost max. 2 000 Kč

Asistenční služby jsou poskytovány ročně pro dvě pojistné události.

Zabezpečení domácnosti proti odcizení a krádeži

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku. Pokud vaše zabezpečení převyšuje minimální požadavky pojišťovny, můžete získat dodatečnou slevu až 20%.

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

Hodnota Domácnost v přízemí Domácnost v patře
do 500.000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém
nebo
Cylindrická vložka s bezpeč. štítem
Bezpečnostní uzamykací systém
nebo
Cylindrická vložka s bezpeč. štítem
do 800 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém+ bezpeč. přídavný zámek/EZS
nebo
Cylindrická vložka s bezpeč. štítem + přídavný bezpečnostní zámek/EZS
Bezpečnostní uzamykací systém+ bezpeč. přídavný zámek/EZS
nebo
Cylindrická vložka s bezpeč. štítem + přídavný bezpečnostní zámek/EZS
do 1 500 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém vč. rozvorového zámku + bezpeč. přídavný zámek/EZS + mříž/roleta/bezpeč. fólie na sklech
nebo
Cylindrická vložka s bezpečn. štítem+ rozvorový zámek + přídavný bezpečnostní zámek/EZS
Bezpečnostní uzamykací systém vč. rozvorového zámku + bezpeč. přídavný zámek/EZS + mříž/roleta/bezpeč. fólie na sklech
nebo
Cylindrická vložka s bezpečn. štítem+ rozvorový zámek + přídavný bezpečnostní zámek/EZS
do 3 000 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém vč. rozvorového zámku + bezpeč. přídavný zámek/EZS + mříž/roleta/bezpeč. fólie na sklech
nebo
Cylindrická vložka s bezpečn. štítem+ rozvorový zámek + přídavný bezpečnostní zámek/EZS
Bezpečnostní uzamykací systém vč. rozvorového zámku + bezpeč. přídavný zámek/EZS + mříž/roleta/bezpeč. fólie na sklech
nebo
Cylindrická vložka s bezpečn. štítem+ rozvorový zámek + přídavný bezpečnostní zámek/EZS

Spoluúčast – volitelné varianty u pojištění domácnosti

Spoluúčast Sleva
varianta 1 1 000 Kč 0 %
varianta 2 3 000 Kč 10 %
varianta 3 5 000 Kč 15 %

Bonus za bezeškodný průběh

Pojišťovna Kooperativa neuplatňuje bonus v pojištění domácnosti.

Splátky

Sleva 5 % v případě roční splátky. Pokud zvolíte pololetní nebo čtvrtletní splátky, v obou případech platíte bez navýšení.

Poskytujeme následující slevy

Sleva za pojištění domácnosti a nemovitosti v jedné smlouvě 10%

Sleva až 20% za zabezpečení

Sleva 5% při roční platbě

Možnosti připojištění k pojištění domácnosti Kooperativa pojišťovny

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě Kooperativa

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě nebo rekreačním sportu. Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata.

Pojištění odpovědnosti za škodu - limity plnění
Limity plnění škoda na životě, zdraví, na věci a finanční škoda
varianta 1 500 000 Kč
varianta 2 1 000 000 Kč
varianta 3 2 000 000 Kč
varianta 4 5 000 000 Kč
varianta 5 10 000 000 Kč

Pojištění odpovědnosti nechrání pouze Vás, ale také členy Vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, děti do 25 let po dobu přípravy na budoucí povolání). Toto pojištění Vás chrání na území České republiky, volitelně i při přechodném pobytu v zahraničí. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.