Pojištění domácnosti Triglav

Produktová nabídka – pojištění domácnosti Triglav pojišťovna

Pojištění domácnosti od Triglav pojišťovny nabízí spolehlivou ochranu proti nejčastějším případům škod vzniklých na vybavení a zařízení domácnosti.

Pojištění domácnosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním Vaší nemovitosti nebo pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

Víte, že pojištění domácnosti Triglav získáte u nás s akční slevou 25%?

25%

Pojištění domácnosti Triglav získáte se slevou 25% pouze na www.srovnavac.cz.

Porovnejte svou smlouvu pojištění domácnosti s ostatními. Uvidíte, že ušetříte!

Pojištění domácnosti kryje Základní varianta
Požár obsahuje zdarma
Krupobití obsahuje zdarma
Vichřice obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma
Vodovodní škody obsahuje zdarma
Mráz na vodovodním a topném systému obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma
Sesuv půdy, skal, ledu nebo sněhu obsahuje zdarma
Tíha sněhu a námrazy obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů obsahuje zdarma
Odcizení věcí krádeží obsahuje zdarma
Odcizení věcí loupežným přepadením obsahuje zdarma
Vandalismus obsahuje zdarma
Povodeň a záplava Lze připojistit
Poškození nebo zničení skel z jiných příčin Lze připojistit
Poškození nebo zničení elektromotorů přepětím a zkratem Lze připojistit

Co Vám pojistí Triglav pojišťovna v rámci pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti od Triglav pojišťovny Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Pojištění se vztahuje na věci, které se nacházejí ve Vašem bytě či domě včetně nebytových prostor a které jsou ve Vašem výlučném užívání (balkon, lodžie, komora, sklep, uzamykatelná kóje apod.). Pojištění nezahrnuje - s výjimkou dětského kočárku a invalidního vozíku - věci umístěné v uzamčených společných prostorách domu (chodby, schodiště, sušárny, kočárkárny apod.).

Asistenční služby Triglav pojištění domácnosti

Triglav pojišťovna poskytuje zdarma základní rozsah domácí a právní asistence (INCLUSIVE) v rámci pojištění domácnosti. Rozšířená varianta domácí a právní asistence EXCLUSIVE je nabízena za příplatek.

Asistenční služby jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce a velmi je oceníte v případě zabouchnutí dveří, havárie či jiné naléhavé situace ve Vaší domácnosti z důvodu poruchy nebo živelní události. Nebo při řešení právních sporů souvisejících s Vaším bydlením či vybavením domácnosti.

Rozsah asistenčních služeb Triglav HOME ASSISTANCE
INCLUSIVE EXCLUSIVE
Technická asistence (roční souhrnný limit na všechny asistenční případy za rok)
Odstranění příčiny havárie
Výjezd a práce odborníka
zorganizování
+ úhrada do 1 500 Kč
zorganizování
+ úhrada do 3 000 Kč
Odemčení dveří
Výjezd a práce zámečníka
zorganizování
+ úhrada do 1 500 Kč
zorganizování
+ úhrada do 3 000 Kč
Provizorní užívání zorganizování
bez úhrady
zorganizování
bez úhrady
Nouzový provoz
Náhradní ubytování, přeprava
zorganizování
bez úhrady
zorganizování
+ úhrada do 10 000 Kč
Zdravotní asistence (roční souhrnný limit na všechny asistenční případy za rok)
Náhlá hospitalizace člena domácnosti zorganizování
+ úhrada do 1 500 Kč
zorganizování
+ úhrada do 3 500 Kč
Lékařská péče při onemocnění zorganizování
bez úhrady
zorganizování
bez úhrady
Právní asistence (roční souhrnný limit na všechny právní spory za rok)
Právní ochrana zorganizování
+ úhrada do 5 000 Kč
zorganizování
+ úhrada do 50 000 Kč

Zabezpečení domácnosti proti odcizení a krádeži

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku. Pokud vaše zabezpečení převyšuje minimální požadavky pojišťovny, můžete získat dodatečnou slevu až 10%.

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

Hodnota Domácnost v přízemí Domácnost v patře
do 400.000 Kč Cylindrická vložka s bezpeč. štítem
nebo
Dozický zámek
nebo
Elektr. bezpeč. uzamykací systém

Dvoukřídlé dveře zabezpečeny proti vyháčkování.
Cylindrická vložka s bezpeč. štítem
nebo
Dozický zámek
nebo
Elektr. bezpeč. uzamykací systém

Dvoukřídlé dveře zabezpečeny proti vyháčkování.
do 700 000 Kč Stejné zabezpečení jako do hodnoty 400 000 Kč
+ zábrany proti vysazení a vyražení
+ zabezp. zárubní proti roztažení
+ přídavný bezpečnostní zámek
nebo
+ bezpeč. uzamykací systém se 3 uzamykacími body
Stejné zabezpečení jako do hodnoty 400 000 Kč
+ zábrany proti vysazení a vyražení
+ zabezp. zárubní proti roztažení
+ přídavný bezpečnostní zámek
nebo
+ bezpeč. uzamykací systém se 3 uzamykacími body
do 1 000 000 Kč Stejné zabezpečení jako do hodnoty 700 000 Kč
+ tříbodový rozvorový zámek

Prosklené otvory jsou opatřeny: Bezpečnostním folií/mříží/roletou nebo
Elektr. zabepeč. systémem (EZS)
Stejné zabezpečení jako do hodnoty 700 000 Kč
+ tříbodový rozvorový zámek
do 2 500 000 Kč Bezpečnostní dveře s uzamykacím systémem s 3 uzamykacími body

Prosklené otvory jsou opatřeny: Bezpečnostním folií/mříží/roletou nebo
Elektr. zabepeč. systémem (EZS)
Bezpečnostní dveře s uzamykacím systémem s 3 uzamykacími body

Spoluúčast – volitelné varianty u pojištění domácnosti

Spoluúčast Sleva
varianta 1 0 Kč 0 %
varianta 2 1 000 Kč 5 %
varianta 3 3 000 Kč 10 %
varianta 4 5 000 Kč 15 %

Bonus za bezeškodný průběh

Za každý rok bez škody poskytne Triglav slevu 5% z ceny pojištění, nejvýše 30%. Bonus lze získat rovněž při přechodu od jiné pojišťovny, podmínkou je doložit bezeškodný průběh.

Bezeškodný průběh 0-23
měsíců
24-35
měsíců
36-47
měsíců
48-59
měsíců
60-71
měsíců
72 a více
měsíců
Sleva 0% 5% 10% 15% 20% 30%

Splátky

Sleva 5 % v případě roční splátky. Pokud zvolíte pololetní nebo čtvrtletní splátky, v obou případech platíte bez navýšení

Poskytujeme následující slevy

Sleva až 15% za spoluúčast

Sleva až 30% za bezeškodný průběh pojištění

Sleva 5% za jiný produkt u Triglavu

Sleva 5% při roční platbě

Možnosti připojištění k pojištění domácnosti Triglav

tip pro Vás

Připojištění věcí sloužící k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání

Jste zaměstnanec a používáte věci svěřené zaměstnavatelem i mimo místo Vašeho pracoviště (nejčastěji mobilní telefon nebo služební notebook)? Nebo podnikáte a chcete si pojistit zařízení Vaší kanceláře (nábytek, počítač s příslušenstvím, fax apod.)? Pak právě pro Vás je určeno toto připojištění.

Triglav pojišťovna nabízí na výběr 2 varianty pojistné ochrany - 25 000 Kč a 50 000 Kč - s Vaší spoluúčastí ve výši 1000 Kč na případné škodě z tohoto pojištění.

tip pro Vás

Připojištění garáže a souboru zařízení garáže

Pojištění domácnosti lze rozšířit i na věci uložené v garáži, z pojištění věcí v garáži jsou vyloučeny cennosti, věci mimořádné hodnoty, audiovizuální a výpočetní technika, fototechnika. Zařízení garáže zahrnuje sadu 4 rezervních kol včetně disků kol.

Triglav pojišťovna nabízí na výběr 2 varianty pojistné ochrany - 100 000 Kč a 300 000 Kč - s Vaší spoluúčastí ve výši 1000 Kč na případné škodě z tohoto pojištění.

tip pro Vás

Připojištění skel all risk

Pojištění proti poškození nebo zničení skel jakoukoliv událostí (tzv. all risk). Je možné se pojistit na částku 10 000 Kč a se spoluúčastí 300 Kč na případné škodě z tohoto pojištění.

tip pro Vás

Připojištění elektromotorů

Pojištění proti poškození nebo zničení elektromotorů zkratem. Je možné se pojistit na částku 10 000 Kč a se spoluúčastí 300 Kč na případné škodě z tohoto pojištění.

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě Triglav

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě nebo rekreačním sportu. Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata.

Pojištění odpovědnosti za škodu - limity plnění
Limity plnění Škoda na životě, zdraví, na věci a finanční škoda Spoluúčast
varianta A 500 000 Kč 500 Kč
varianta A + psi 500 000 Kč 500 Kč
varianta B 1 000 000 Kč 500 Kč
varianta B + psi 1 000 000 Kč 500 Kč

Pojištění odpovědnosti nechrání pouze Vás, ale také členy Vaší společné domácnosti (manžel/manželka, děti i nevlastní, ostatní osoby, žijí-li v pojištěné domácnosti alespoň jeden rok). Toto pojištění Vás chrání na území České republiky.