Pojištění domácnosti Wüstenrot

Produktová nabídka – pojištění domácnosti Wustenrot

Pojištění domácnosti ProDomov od Wustenrot pojišťovny nabízí dvě varianty Plus a Superplus. Prémiová varianta Superplus poskytuje u většiny položek dvojnásobné krytí ve srovnání s variantou Plus, navíc obsahuje pojištění proti zatečení srážkové vody. Pojištění domácnosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním Vaší nemovitosti nebo pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

Víte, že pojištění domácnosti Wustenrot je nyní v akci?

20%

Pojištění domácnosti nabízíme se slevou 20%.

Porovnejte nabídky jednotlivých pojišťoven, vyberte si, co chcete mít pojištěno a ušetřete!

Pojištění domácnosti kryje ve variantě PLUS SUPERPLUS
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Úmyslné poškození/zničení (vandalismus) obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Odcizení věcí krádeží vloupáním obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Odcizení věcí loupeží obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik kapaliny z technického zařízení (vodovodní škoda) obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz na vodovodním a topném systému obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody z akvária obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Kouř obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Nadzvuková vlna obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Tíha sněhu a námrazy obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv půdy obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zřícení skal nebo zemin obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv nebo zřícení sněhových lavin obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Nepřímý úder blesku, přepětí obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Atmosférické srážky - obsahuje zdarma
Povodeň a záplava Lze připojistit Lze připojistit
Poškození nebo zničení skel z jiných příčin Lze připojistit Lze připojistit

Co Vám pojistí Wustenrot v rámci pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti ProDomov Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Pojištění se vztahuje na věci, které jsou ve Vašem bytě či domě vč. nebytových prostor, pokud jsou ve Vašem výlučném užívání (balkon, lodžie, komora, sklep, garáž). V případě rodinného domu jsou pojištěny i věci uložené v přidružených stavbách na pozemku (kolna, sklad nářadí apod.), pokud jsou tyto prostory specifikovány ve smlouvě. Lze rovněž připojistit věci uložené v garáži, která se nachází na jiné adrese v téže obci.

TIP

tip pro Vás Dětský kočárek a invalidní vozík jsou pojištěné proti poškození, zničení nebo odcizení i ve společných prostorách domu (chodba, schodiště, kočárkárna apod.) do limitu 10 000 Kč!

Asistenční služby Wustenrot pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti Wustenrot neobsahuje asistenční služby.

Jak správně zabezpečit Vaši domácnost proti odcizení a krádeži?

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku. Pokud vaše zabezpečení převyšuje minimální požadavky pojišťovny, můžete získat dodatečnou slevu až 10% .

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

Hodnota Domácnost v přízemí Domácnost v patře
do 200.000 Kč Cylindrická vložka Cylindrická vložka
do 500 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém Bezpečnostní uzamykací systém
nebo nebo
Dozický zámek + přídavný bezpečnostní zámek Dozický zámek + přídavný bezpečnostní zámek
do 1 000 000 Kč Vícebodový uzamykací systém Vícebodový uzamykací systém
nebo nebo
Cylindrická vložka s bezpeč. štítem + přídavný bezpečnostní zámek Cylindrická vložka s bezpeč. štítem + přídavný bezpečnostní zámek
do 2 000 000 Kč Cylindrická vložka s bezpeč. štítem + přídavný bezpečnostní zámek + EZS Cylindrická vložka s bezpeč. štítem + přídavný bezpečnostní zámek + EZS
nebo nebo
Bezpečnostní dveře + EZS Bezpečnostní dveře + EZS
nebo nebo
Bezpečnostní zámek + EZS + přídavný bezpečnostní zámek Bezpečnostní zámek + EZS + přídavný bezpečnostní zámek

Spoluúčast – volitelné varianty

Pojištění domácnosti Wustenrot se sjednává bez spoluúčastí. Pouze u škod vzniklých poškozením nebo zničením skla a škod vzniklých úmyslným poškozením nebo zničením (vandalismus) odečte pojišťovna z náhrady škody částku 500 Kč za jednotlivou pojistnou událost.

Bonus za bezeškodný průběh

Pojišťovna Wustenrot neuplatňuje bonus v pojištění domácnosti.

Splátky

Sleva 5 % v případě roční splátky. Pokud zvolíte pololetní nebo čtvrtletní splátky, v obou případech platíte bez navýšení.

Poskytujeme následující slevy

Sleva 10% za pojištění domácnosti a nemovitosti v jedné smlouvě

Sleva 5% za jiný produkt Wustenrot

Sleva 10% za způsob placení (SIPO, inkaso, trvalý příkaz)

Poznámka: Slevy se sčítají.

Možnosti připojištění k pojištění domácnosti Wustenrot

tip pro Vás

Připojištění věcí mimořádné hodnoty

Sjednává se pro originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla. Patří sem například: obrazy, grafická a sochařská díla, předměty ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny, věci historické hodnoty, jiné věci s hodnotou 60 000 Kč a více (vyjma elektroniky, stavebních součástí a nábytku, pokud se nejedná o díla zvláštní kulturní a historické hodnoty).

Místem pojištění pro věci mimořádné hodnoty jsou výhradně uzavřené prostory pojištěného bytu.

Není-li věc mimořádné hodnoty připojištěna, bude v případě pojistné události považována za věc běžnou s maximálním limitem plnění pro jednu věc 60 000 Kč.

tip pro Vás

Připojištění movitých věcí v garáži

Pojištění domácnosti lze rozšířit i na věci uložené v garáži, z pojištění věcí v garáži jsou vyloučeny cennosti, elektronika a věci mimořádné hodnoty.

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě Wustenrot

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě nebo rekreačním sportu. Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata.

Pojištění odpovědnosti za škodu - limity plnění
Limity plnění škoda na životě, zdraví, na věci a finanční škoda
varianta 1 500 000 Kč
varianta 2 1 000 000 Kč
varianta 2 2 000 000 Kč

Pojištění odpovědnosti nechrání pouze Vás, ale také členy Vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, děti do 25 let po dobu přípravy na budoucí povolání). Toto pojištění Vás chrání na území České republiky, volitelně i při přechodném pobytu v zahraničí. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.