Pojištění odpovědnosti za škodu občana

Spočítejte si pojištění s vysokými pojistnými limity až 50 mil. Kč, které kryje celou rodinu, včetně dětí, pojištěni jsou i domácí zvířata a je platné v celé Evropě. Jedná se o pojištění s širokým krytím, velice důležité, však často opomíjené pojištění, s nadsázkou jedná o povinné ručení občana.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Proti čemu mě pojištění občanské odpovědnosti ochrání?

Rodina v běžné životě

Rozbité zboží v obchodě, vysklené okno při hře.

Domácí mazlíčci

Pes uteče a pokouše kolemjdoucí na ulici.

Sportovní aktivity

Srazíte lyžaře na sjezdovce, dítě zraní spolužáka při fotbalu.

Vedení domácnosti

Vytopíte souseda, od domácích spotřebičů vznikne požár.

Vlastnění nemovitosti

Sníh spadne ze střechy na auto před domem.

Zapůjčené věci

Škody v pronajatém bytě, rozbitá koloběžka či lyže z půjčovny.

Nejoblíbenejší TOP 3 produkty s velkým rozsahem krytí v základní ceně

ČPP ČSOB AXA 10M
Odpovědnost rodiny
Odpovědnost vlastníka nemovitosti
Vedení domácnosti
Sportovní činnost
Domácí zvířata
Škody na zdraví
Používání zbraní
Pronajatý byt
Jízda na koni
Provoz a vlastnictví dronu
Odpovědnost statutárů
Škody na elektronice
Platnost pojištění ihned za 4 měsíce ihned

Význam pojištění odpovědnosti dle občanského zákoníku

Pojištění odpovědnosti občana za škodu je připraveno pro krytí neúmyslných škod v běžném životě, sportu či běžných aktivitách. Svou činností můžete způsobit škodu nejen Vy, ale také kdokoliv z Vaší rodiny. Pojištění myslí i na případy, že třetí straně způspbí škodu Vaše zvíře. Chrání také škody, které mohou vzniknout v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. Výše škody je težko odhadnutelná, proto je možné pojistit se až na částku 20 mil. Kč.

Rozsah pojištění odpovědnosti občana

Pojištění se vztahuje na škody, které jsou způsobeny při běžném životě v ČR nebo po celé Evropě. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, stejně tak i za odpovědnost z újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při činnostech běžných v občanském životě. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, vzniklou s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou hmotné nemovité věci. Pojištění odpovědnosti tak kryje nejenom škody na věci, ale také na zdraví a finanční újmy.

Pojistka na blbost - příklady pojištění občanské odpovědnosti

Vytopení sousedova bytu. Zapomenutý pootočený vodovodní kohoutek nebo prasklá hadička u toalety může vytopit souseda i několik dalších pater pod Vámi.

Jízda na kole. Dalo by se říci povinné ručení pro cyklisty. Můžete způsobit nejen škodu na majetku, cizím kole, ale také zranění ostatních kolem.

Vysklení sousedova okna na domě. Děti si při hře s míčem spletou zahradu, dvorek či ulici se hřištěm a místo radosti z gólu přijde pláč nad rozbitým majetkem souseda.

Lyžování na dovolené. Může se stát, že při Vaší báječné dovolené zraníte na svahu jiného lyžaře a ten bude požadovat náhradu škody na zdraví, převoz do nemocnice a proplacení újmy za způsobené komplikace .

Venčení psa. Pokud neudržíte svého miláčka a ten se zakousne do jiného zvířete či majitele, může to způsobit nemalé potíže.

Letní brigáda nebo školní praxe Vašeho dítěte. Pokud necháte Vaše děti sbírat první pracovní zkušenosti, je dobré se proti nahodilým prvním pokusům dostatečně ochránit.

Chovatel koní a jízda na koni. Aby se projížďka nestlala noční můrou, jsou kryta i rizika spojená s rekreačním sportem.

Spadlý květináč. Ať spadne ze střechy Vašeho domu sníh, taška nebo špatně upevněný květináč, všechny škody které způsobí jsou kryty.

Pojištění malého plavidla. Pojištění se vztahuje také na osobu, které pojištěný svěřil plavidlo k řízení.

Drony a provoz radiově řízených modelů. Pojištění odpovědnosti kryje i škody způsobené při Vaší rekreaci.

Speciality pojiištění občanské odpovědnosti

Před sjednání pojištění se prosím seznamte s produktovou nabídkou dané pojišťovny, některé z nich mají v rámci základního pojištění velice zajímavé krytí. Běžné občanské pojištění může obsahovat pojištění za škody:

  • školní praxe, letní brigáda - např. ČSOB.
  • při legální držbě a používání zbraní k soukromým účelům - např. ČPP.
  • při chovu hospodářských zvířat - např. Generali ČP
  • celosvětová platnost (jste chráněni i během dovolené či jiného běžného pobytu v zahraničí) - např. ERGO
  • při členství ve statutárních orgánech SVJ - např. ČSOB
  • na zapůjčených věcech - např. ČPP
  • na drobné přenosné elektronice - např. ČPP, ERGO, ČSOB
  • při používání dronů - např. ČPP, AXA