Pojištění občanské odpovědnosti Direct

Produktová nabídka pojištění odpovědnosti za škodu Direct pojišťovna

U Directu nabízíme bezpodpisové sjednání - pojistnou smlouvu zašleme do emailu a aktivuje se zaplacením. Pojištění Direct pojišťovny obsahuje 100% limitu pro pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Spoluúčast je nulová. Pojištění můžete ukončit dohodou kdykoliv, bez udání důvodu - tedy bez obvyklých výpovědních lhůt.

Limit pojistného plnění je až 25 000 000 Kč.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě od Direct pojišťovny kryje
Odpovědnost rodiny
Odpovědnost vlastníka nemovitosti
Vedení domácnosti
Sportovní činnost - rekreační
Domácí zvířata možné připojistit
Škody na zdraví
Používání zbraní
Pronajatý byt
Jízda na koni, zvířeti
Provoz a vlastnictví dronu
Odpovědnost statutárů
Škody na elektronice možné připojistit
Škody při praxi, stáži nebo rekvalifikačním kurzu

Možnosti připojištění odpovědnosti za škodu občana Direct pojišťovny

Odpovědnost za škody na drobné elektronice

Odpovědnost za škody na drobné elektronice se vztahuje na všechny nahodilé škody, které jsou způsobené na drobné elektronice, která je ze své povahy přenosná, třetí osobě. Pojištění se vztahuje na poškození, zničení nebo ztrátu takového zařízení.

Odpovědnost za zvíře

Pojištění odpovědnosti za zvíře se vztahuje na způsobení újmy zvířetem legálně chovaným pro vaši zálibu nebo potřebu, které je ve vlastnictví pojištěného nebo bylo pojištěnému svěřeno.

Odpovědnost ze škod na věcech pronajatých

Pojištění se vztahuje na škody způsobené na movitých i nemovitých věcech, které jsou pronajaté, užívané nebo zapůjčené na základě písemné dohody pro vlastní potřebu pojištěného nebo člena domácnosti. Toto připojištění vám pokryje škodu například v situaci, kdy si půjčíte vrtačku v hobby marketu a nechtěně ji poškodíte. Pokud si ji ale půjčíte pro výkon své práce, třeba jako řemeslník, tyto škody pojištění nekryje a je potřeba mít pojištění podnikání.

Odpovědnost z vlastnictví všech nemovitostí

Pojištění odpovědnosti z nemovitosti se vztahuje na způsobení újmy pojištěným v souvislosti s vlastnictvím, správou, držbou či nájmem obytné budovy nebo bytové jednotky, k ní příslušnému pozemku a doplňkovým stavbám na něm stojícím, případně bytové jednotky. Toto pojištění se vztahuje na všechny nemovitosti na území České republiky, které pojištěný vlastní.

Speciální výluky

Z pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se nevztahuje právo na plnění za újmu způsobenou:

  • úmyslně nebo hrubou nedbalostí, trestným činem
  • pilotováním letadla, leteckého modelu či dronu
  • v souvislosti s vlastnictvím neudržovaných nebo zchátralých nemovitostí
  • ztrátou nebo pohřešováním věci
  • provozováním motorového vozidla, k jehož provozu se vyžaduje řidičský průkaz, a motorového či nemotorového plavidla, k jehož provozu se vyžaduje průkaz způsobilosti vůdce tohoto plavidla
  • životním prostředí nebo spočívající v ekologické újmě

Slevy

Nejvýhodnější je roční pojistné. Srovnávač.cz nabízí nadstandardní obchodní slevy, dále je možné získat výhodnější pojistné při sjednání spolu s pojištění domácnosti Direct pojišťovny.

Možnosti splátek

Direct umožňuje u pojištění odpovědnosti za škodu občana roční, pololetní nebo čtvrtletní platby.

Spoluúčast

Pojištění odpovědnosti se sjednává s nulovou spoluúčastí.