Pojištění odpovědnosti policistů

Při výkonu služby policisté denně pracují se služebními vozidly, drahými pomůckami a mají k dispozici svěřené věci. Pokud pracovník policie způsobí škodu svému zaměstnavateli z nedbalosti, nese zákoníku práce odpovědnost a zaměstnavatel může požadovat úhradu škody do výše 4,5 násobku mzdy. Pojištění odpovědnosti by tak měl mít každý zaměstnanec sjednáno, aby se případný finanční nárok minimalizoval.

Ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou získáte slevu 75% z pojistného. Spočítejte si cenu pojištění odpovědnosti zaměstnance policie.

Příklady sazeb pojištění odpovědnosti pro pracovníky policie

Rozsah pojištění Pouze administrativa Včetně řízení vozidla Včetně svěřených věcí
Limit plnění 200 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč
Spoluúčast 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Roční pojistné 350 Kč + 700 Kč + 123 Kč