Pojištění odpovědnosti realitních makléřů

3.3.2020

Produktová nabídka profesní odpovědnosti realitních zprostředkovatelů a makléřů

Pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů a makléřů (podle zák.č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování) kryje škody OSVČ nebo s.r.o., ke kterým může dojít při výkonu činnosti. Jde například o finanční škody, kdy zprostředkovatel neověří aktuální stav nemovitosti na katastru a kupujícímu vznikne újma, nebo o majetkové škody, kdy zaměstnanec nebo spolupracovník realitní kanceláře při prohlídce bytu nechá otevřená okna a následně zateče do nemovitosti a poškodí se stěny nebo podlahy.

Pokud jste zaměstnanec realitní kanceláře a nepotřebujete profesní odpovědnost, stačí mít sjednáno odpovědnost zaměstnance za škody vůči zaměstnavateli.

Sazby pojištění pro realitního zprostředkovatele.

Realitní zprostředkovatel limit 1,75 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 3,5 mil. Kč pro případ souběhu více událostí v jednom roce:

Hrubý roční příjem Roční pojistné Maxima Roční pojistné Direct
do 1 mil. Kč 2 428 Kč 2 792 Kč
do 2 mil. Kč 2 428 Kč 3 079 Kč
do 3 mil. Kč 2 636 Kč 3 079 Kč
do 5 mil. Kč 3 476 Kč 3 424Kč
do 10 mil. Kč 6 892 Kč 3 826 Kč

Osoba jednající jménem realitního zprostředkovatele limit 0,85 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 1,75 mil. Kč pro případ souběhu více událostí v jednom roce:

Hrubý roční příjem Roční pojistné Maxima Roční pojistné Direct
do 1 mil. Kč 1 792 Kč 2 066 Kč
do 3 mil. Kč 1 956 Kč 2 257 Kč
do 5 mil. Kč 2 852 Kč 2 494 Kč
do 10 mil. Kč 5 936 Kč 2 967 Kč

Top produkty

Direct pojišťovna

Atraktivní nabídku - co do rozsahu krytí společně s nízkou cenou - nabízí Direct pojišťovna. Další obrovskou výhodou je kompletní proces online sjednávání - nikam nemusíte, návrh smlouvy Vám zašleme emailem, stačí uhradit pojistné a pojišťovna ihned pošle potvzení pro ministerstvo.

V základní ceně produktu je:

 • Obecná odpovědnost za újmu - pojištění odpovědnosti kryje podnikateli náklady na nároky třetích stran, za které je odpovědný.
 • Povinné pojištění realitního zprostředkovatele - splňuje minimální požadavek pojištění odpovědnosti z činnosti podle zákona o realitním zprostředkování. Nekryje škody způsobené uložením peněz.
 • Náhrada zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení - do výše dvojnásobku limitu
 • Odpovědnost za věci převzaté a užívané - do výše limitu
 • Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací zjištěnou po předání - do výše limitu
 • Čistá finanční škoda - do výše dvojnásobku limitu
 • Nemajetková újma - typicky se jedná o zásah do duševního zdraví, zásah na cti či do soukromí, limit 500 000 Kč
 • Odpovědnost za věci vnesené a odložené - limit 250 000 Kč
 • Direct má velice variabilní produkt, proto většina limitů lze individálně nastavovat.

Maxima pojišťovna

Aktuálně nejlevnější pro splnění zákonné povinnosti při nižších obratech je pojištění od Maxima pojišťovny, které splňuje požadavky zákona č. 39/2020 Sb. , tedy odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby, vč. následné finanční škody a čisté finanční škody. Pojišťovna navíc do produktu přidala provozní odpovědnost, škodu na převzatých dokladech a újmu na věcech převzatých a věcech užívaných.

Nabídky pojišťoven

Pokud jednáte jménem realitní kanceláře, stačí Vám podle novely pouze poloviční limity pojištění odpovědnosti. Splnění zákonné povinnosti Vám tak můžeme nabídnout již od 1792 Kč ročně! Pokud vystupujete samostatně, nejlevnější sazby pojistného jsou od 2428 Kč ročně. Rádi Vám uděláme nabídku u pojišťoven ČPP, Generali ČP, Slavia, které toto pojištění nabízejí.

Pojistné krytí pojištění odpovědnosti makléře

 • Na majetku prodávajícího
 • Škoda z jakékoliv finanční nebo platební transakce
 • Nesprávná informace nebo škodlivá rada
 • Odpovědnost za škody na nemovitosti sloužící k výkonu činnosti makléře
 • Náklady právní ochrany
 • Jiné neúmyslně způsobené škody

Limit plnění

Limity jsou zákonem stanoveny na částku 1.750.000,- Kč pro jednotlivé případy a na částku 3.500.000,- v případě souběhu. Spoluúčast je stanovena minimálně na 1% a 5.000,- Kč.