Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti D&O

Produktová nabídka - pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů společností D&O

Pojištění je určeno pro členy statutárních orgánů, manažerům, vedoucím pracovníkům a kryje osobní povinnost členů obchodní společnosti či družstva nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce. Dle zákona odpovídají členové veškerým svým majetkem, proto pro vrcholné pracovníky společností je toto pojištění velice důležité.

Pojištění odpovědnosti D&O kryje

Odpovědnost za újmy v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání či podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky, orgány veřejné moci apod.

Pro koho je pojištění určeno:

 • člen představenstva
 • člen dozorčí rady
 • jednatel
 • prokurista
 • likvidátor společnosti

Základní rozsah pojistné ochrany odpovědnosti členů orgánů společnosti

 • náklady na právní ochranu
 • škoda způsobená dodavateli, zákazníkovi či samotné společnosti
 • náklady na očištění dobrého jména
 • náklady na šetření původu škody
 • pokuty a penále
 • náhrada ztráty za účast při soudu a náklady na peněžitou záruku v soudním řízení
 • náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů společnosti v neomezené délce