ING Penzijní fond: za rok 2011 zhodnocení 2,14 %

14.5.2012
ING penzijní fond

ING Penzijní fond připíše svým klientům zhodnocení 2,14%. Fond vykázal za rok 2011 auditovaný čistý zisk ve výši 546,5 milionu korun.

Jediný akcionář ING Penzijního fondu, a. s., se stejně jako v loňském roce rozhodl vzdát svého podílu na zisku ve prospěch účastníků a disponibilní zisk rozdělí mezi klienty. Díky tomuto kroku se klienti ING Penzijního fondu mohou těšit na zhodnocení ve výši 2,14 %, které je jedním ze tří nejvyšších na trhu. „Navzdory prohlubující se nepříznivé hospodářské situaci se nám podařilo přesáhnout hranici půl miliardy čistého zisku a opět tak potvrdit, že ING Penzijní fond je stabilním a silným partnerem,“ zhodnotil výsledky Jiří Rusnok, předseda představenstva ING Penzijního fondu, a. s.

Výsledek je jasným indikátorem stability celé společnosti, správně nastavené strategie podnikání a je silným příslibem našim klientům i do budoucna. Za zlepšeným hospodařením stojí zejména zlepšování výnosů z umístění spravovaných prostředků i racionalizace v oblasti provozních nákladů. Kromě navýšení čistého zisku o 6 % oproti minulému roku byl zaznamenán nárůst i u dalších hospodářských ukazatelů – objem aktiv ve správě meziročně vzrostl o 4,2 % a v roce 2011 dosáhl 26,6 miliardy korun.

Úspěšnost ING Penzijního fondu potvrzují také prestižní odborná ocenění, ale především uznání klientů. Penzijní připojištění od ING obsadilo třetí místo v soutěži Zlaté Euro a z průzkumu spokojenosti zákazníků s klientským servisem penzijních fondů provedeného na konci loňského roku výzkumnou agenturou Synovate ČR / Ipsos Tambor si odneslo dokonce první místo.