PŘEDDŮCHOD

Co je to předdůchod?

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky pro účastníky doplňkového penzijního spoření (DPS), kterou lze využít nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku. Nutné je začít si spořit včas, aby mohl být předdůchod využit. Předdůchod mohou využít např. osoby, které ztratí zaměstnání před odchodem do důchodU nebo nemohou již dále vykonávat svoje povolání. Účastníkovi je vyplácena pravidelná dávka z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti.

Pro čerpání předdůchodu musí být splněna podmínka trvání spoření:

 • minimálně 60 měsíců spoření pro smlouvy doplňkového penzijního spoření (DPS) uzavřené do konce roku 2023, nebo
 • minimálně 120 měsíců spoření pro smlouvy doplňkového penzijního spoření (DPS) uzavřené od 1. 1. 2024.

Při převodu z penzijního připojištění do DPS se doba spoření započítává.

Hlavní výhody předdůchodu

 • zdravotní pojištění hradí za účastníka stát,
 • z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou, tzn. že neovlivňuje osobní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává starobní důchod, při této výplatě nedochází k danění příspěvků zaměstnavatele,
 • nedochází ke krácení starobního důchodu v důsledku předčasného odchodu do důchodu a lze tak překlenout období do vzniku řádného starobního důchodu,
 • pobírání předdůchodu nemá vliv na možnost souběžného zaměstnání, pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo nemocenské dávky,
 • účastník má možnost nechat si vypočítat starobní důchod se započtením příjmů z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu nebo bez jejich započtení, následně se rozhodne pro výhodnější variantu a podá žádost o starobní důchod,
 • rovněž je možné vložit na účet mimořádný vklad před podáním žádosti o předdůchod a to v případě, že celková částka na účtu DPS nedosahuje potřebné výše pro požadovanou dobu čerpání předdůchodu.

Doporučení pro výplatu předdůchodu

Minimálně 6 měsíců před požadovaným začátkem výplaty předdůchodu doporučujeme provést převod smlouvy penzijního připojištění na smlouvu DPS za účelem výplaty předdůchodu.

Modelový příklad

Doporučená hrubá výše předdůchodu: 13 500 Kč (12 728 Kč čistá měsíční výplata, tj. 30 % průměrné mzdy).

Nutná výše úspor v DPS při výplatě předdůchodu:

 • Po dobu 2 let: 324 000 Kč,
 • Po dobu 3 let: 486 000 Kč,
 • Po dobu 4 let: 648 000 Kč,
 • Po dobu 5 let: 810 000 Kč.