ERGO pojišťovna se mění na SV pojišťovna, a.s.

Srovnání cen pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Ergo pojišťovna změnila svůj název k 28. 10. 2022 na SV pojišťovna, a.s. Všechny stávající pojistné smlouvy s klienty zůstávají nadále v platnosti včetně podmínek, za kterých tyto smlouvy byly uzavřeny.