Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma
Srovnávač.cz arrow Časté dotazy arrow Stavební spoření arrow Kdo je účastník úvěrového případu?

Kdo je účastník úvěrového případu?

Účastníkem úvěrového vztahu může být:

Dlužník

Dlužník je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna věřiteli splatit poskytnutý úvěr včetně příslušenství a sjednaných sankcí. Dlužníkem je vždy příjemce úvěru – účastník stavebního spoření.

Spoludlužník

Spoludlužník je osoba, která je na základě určitého právního titulu povinna splatit stavební spořitelně dluh spolu s dlužníkem. Spoludlužníkem je např. manžel/ka dlužníka v případě, že manželé nemají zúžené společné jmění manželů (SJM).

Přistupitel k závazku

Přistupitel k závazku je osoba, která se podpisem dohody o přistoupení k závazku stává dlužníkem vedle původního dlužníka, a za závazek a jeho úhradu odpovídá s dlužníkem společně a nerozdílně.

Přejímatel dluhu

Přejímatel dluhu je osoba, která podpisem dohody o převzetí dluhu nahrazuje původního dlužníka, přejímá jeho dluh a stává se novým dlužníkem, ve stejném rozsahu povinností a s převzetím všech závazků, jaké měl původní dlužník. K převzetí dluhu je nutný souhlas stavební spořitelny.

Ručitel

Ručitel je osoba, která se zavazuje písemným prohlášením uspokojit pohledávku věřitele, jestliže ji neuspokojí dlužník. Součástí písemného prohlášení je též písemný souhlas manžela/ky ručitele, pokud manželé nemají zúžený rozsah SJM.

Zástavce

Zástavce je osoba, která dala svoji věc nebo finanční pohledávku věřiteli do zástavy, a tím zajistila pohledávku věřitele vůči dlužníkovi.

SROVNÁNÍ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ONLINE

kalkulačka stavebního spoření

Srovnejte si stavební spoření všech spořitelen. Spočítejte si kolik naspoříte! Porovnejte si podmínky poskytnutí úvěru. Při správné volbě a uzavření přes internet můžete získat více!

Související obsah