Cestovní pojištění Slavia

Cestovní pojištění od Slavia pojišťovny je krátkodobé pojištění na cesty s možností pojistit velký rozsah pojistných nebezpečí na území celého světa pro pracovní i turistické cesty. Můžete si pojistit pojištění léčebných výloh nebo si připojistit i riziko ztráty zavazadel, úrazu či odpovědnost za způsobené škody.

SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ SLAVIA OD 11 KČ/DEN

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistný program Limity plnění
nižší vyšší/th>
Pojištění léčebných výloh 3 500 000 Kč 7 000 000 Kč
- limit na ošetření zubů 5 000 Kč 15 000 Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 30 000 Kč 35 000 Kč
Úrazové pojištění (pokud je sjednáno)
- trvalé následky 200 000 Kč 200 000 Kč
- smrt úrazem 100 000 Kč 100 000 Kč
- plná invalidita 200 000 Kč 200 000 Kč
Pojištění zavazadel (pokud je sjednáno)
- zpoždění zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč
- odcizení/ztráta zavazadel 15 000 Kč 15 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu (pokud je sjednáno)
- za škodu na životě a zdraví 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
- za újmu na majetku 500 000 Kč 500 000 Kč

Cestovní pojištění Slavia lze sjednat:

  • pro cesty po celém světě do 365 dnů
  • pro cesty turistické i pracovní
  • při provozování rekreačních a aktivních sportů

Pojištění nelze sjednat:

  • při provozování rizikových sportů

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Z pojištění léčebných výloh v zahraničí za Vás uhradíme zdravotní ošetření, hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, lékařem v zahraničí předepsané léky, akutní ošetření u zubního lékaře, převoz pojištěného ze zahraničí zpět do České republiky, spoluúčasti za ošetření, léčiva atp.

Asistenční služby

Asistenční služby se poskytují telefonický v českém jazyce, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Činnost asistenční služby zajišťuje společnost EuroCross Assistance Czech Republic, s. r. o., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále též jen „asistenční služba“).

Asistenční službu je možné kontaktovat písemně na adrese Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, dále prostřednictvím e-mailové adresy Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny nebo telefonicky +420 296 339 679.

Pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu

Úrazové pojištění se sjednává pro případ poškození zdraví nebo smrti pojištěného v souvislosti s úrazem.

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případ (právním předpisem stanovené) odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému při cestě a pobytu v zahraničí (škody na životě a zdraví nebo věci).

Pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu a pobyt mimo své bydliště.

Zeměpisné zóny:

  • Evropa - do této oblasti jsou zařazeny následující evropské státy a území: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (+ Faerské ostrovy), Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (+ Svalbard), Polsko, Portugalsko (+Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko po pohoří Ural, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (+ Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, celé Turecko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie (+ ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy); a dále následující země: Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko.
  • Svět - všechny státy světa.