Pojištění domácnosti Maxima

Produktová nabídka – pojištění domácnosti Maxima pojišťovna

Pojištění domácnosti od Maxima pojišťovny nabízí dva produkty Ideal a Excelent, oba s vynikajícím poměrem ceny a rozsahu pojištění. Nižší varianta Ideal pokrývá nejčastější živelní škody, navíc obsahuje i pojištění proti přepětí a pojištění skel all-risk. Vyšší Excelent nabízí u většiny položek dvojnásobné krytí, další užitečná připojištění navíc a rovněž unikátní pojištění proti odcizení věcí umístěných na zahrádce nebo dvorku náležejícím k bytu nebo domku. Pojištění domácnosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním Vaší nemovitosti nebo pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

Pojištění domácnosti kryje ve variantě Ideal Excelent
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Úmyslné poškození/zničení (vandalismus) obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Odcizení věcí krádeží vloupáním obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Odcizení věcí loupeží obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik kapaliny z technického zařízení (vodovodní škoda) obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody z akvária obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Kouř obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Nadzvuková vlna obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Tíha sněhu a námrazy obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv půdy obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zřícení skal nebo zemin obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv nebo zřícení sněhových lavin obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přepětí, podpětí obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození nebo zničení skel z jiných příčin obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Atmosférické srážky - obsahuje zdarma
Imploze - obsahuje zdarma
Zkrat - obsahuje zdarma
Vystoupání vody z kanalizace - obsahuje zdarma
Povodeň a záplava Lze připojistit Lze připojistit

Co Vám pojistí Maxima v rámci pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti Maxima Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Pojištění se vztahuje na věci, které jsou ve Vašem bytě či domě vč. nebytových prostor, pokud jsou ve Vašem výlučném užívání (balkon, lodžie, komora, sklep, garáž). Pojištění se vztahuje rovněž na věci ve společných nebytových prostorech domu (chodby, schodiště, sušárny, kočárkárny apod.), přičemž proti odcizení jsou pojištěny pouze kočárky, invalidní vozíky a jízdní kola, pokud zabezpečena ocelovým zámkem. Pojištění zahrnuje také věci umístěné na předzahrádce nebo dvorku náležejícím výlučně k pojištěné domácnosti nebo věci uložené ve vedlejších budovách na pozemku (kolna, garáž, sklad nářadí apod.).

TIP

tip pro Vás Jízdní kolo je automaticky v ceně pojištění domácnosti - varianta Excelent - pojištěné i proti odcizení kdekoliv na území České republiky do limitu 20 000 Kč!

TIP

tip pro Vás Pojištění zahradního nábytku, grilu, dětské trampolíny proti odcizení? Sjednejte si variantu Excelent v rámci pojištění domácnosti Maxima a budete mít automaticky bez navýšení ceny pojištěny věci umístěné na vlastní zahrádce nebo dvorku do částky 20 000 Kč.

Asistenční služby Maxima pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti od Maxima pojišťovny obsahuje zdarma asistenční služby MAXDOMOV.

K dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce pro případ zabouchnutí dveří, havárie, poruchy či jiné naléhavé situace ve Vaší domácnosti.

Rozsah služby asistence pro domácnosti MAXDOMOV
Odemknutí vchodových dveří
Výjezd zámečníka na místo Není hrazeno
Odemknutí vchodových dveří rodinného domu nebo bytu do 1 000 Kč
Poskytnutí materiálu (nový zámek, náhradní klíče) Není hrazeno
Odstranění příčiny havarijního stavu
Výjezd odborníka na místo havárie Není hrazeno
Práce odborníka + úhrada materiálu do 1 000 Kč

Jak správně zabezpečit Vaši domácnost proti odcizení a krádeži?

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku.

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

Hodnota Domácnost v přízemí Domácnost v patře
do 300.000 Kč Cylindrická vložka s bezpečn. štítem u vchodových dveří do bytu/domu i garážových dveří Cylindrická vložka s bezpečn. štítem u vchodových dveří do bytu/domu i garážových dveří
do 500 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém
+ zábrany proti vysazení a vyražení
nebo
Elektronický uzamykací systém
+ zábrany proti vysazení a vyražení
Bezpečnostní uzamykací systém
+ zábrany proti vysazení a vyražení
nebo
Elektronický uzamykací systém
+ zábrany proti vysazení a vyražení
do 750 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém
+ zábrany proti vysazení a vyražení
+ přídavný bezpeč. zámek nebo EZS
Bezpečnostní uzamykací systém
+ zábrany proti vysazení a vyražení
+ přídavný bezpeč. zámek nebo EZS
do 1 000 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém
+ zábrany proti vysazení a vyražení
+ přídavný bezpeč. zámek nebo EZS
+ tříbodový rozvorový zámek

Prosklené otvory jsou opatřeny funkční okenicí/roletou/mříží/ bezpečnostním zasklením.
Bezpečnostní uzamykací systém
+ zábrany proti vysazení a vyražení
+ přídavný bezpeč. zámek nebo EZS
+ tříbodový rozvorový zámek
do 2 500 000 Kč Bezpečnostní dveře s nejméně 3 uzamykacími body.

Prosklené otvory jsou opatřeny funkční okenicí/roletou/mříží/ bezpečnostním zasklením.
Bezpečnostní dveře s nejméně 3 uzamykacími body.
do 5 000 000 Kč Různé kombinace zabezpečení dveří, oken, EZS a napojení na PCO Různé kombinace zabezpečení dveří, oken, EZS a napojení na PCO

Spoluúčast – volitelné varianty

Spoluúčast Sleva
varianta 1 500 Kč 0 %
varianta 2 1 000 Kč 5 %

Maxima pojišťovna nabízí výše uvedené 2 varianty spoluúčastí, které se uplatňují na všechny škody z pojištění domácnosti s výjimkou škod vzniklých povodní, u kterých se podílíte při případné škodě spoluúčastí ve výši 5 %, minimálně však 5 000 Kč.

Bonus za bezeškodný průběh

Pojišťovna Maxima neuplatňuje bonus v pojištění domácnosti.

Splátky

Sleva 5 % v případě roční splátky. Dále můžete platit ve 2 pololetních splátkách, nelze čtvrtletně.

Poskytujeme následující slevy

Sleva 5% za spoluúčast 1000 Kč

Sleva 5% při ročním placení pojistného

Možnosti připojištění k pojištění domácnosti Maxima

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě Maxima

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě nebo rekreačním sportu. Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata.

Pojištění odpovědnosti za škodu - limity plnění
Limity plnění škoda na životě, zdraví, na věci a finanční škoda
varianta 1 500 000 Kč
varianta 2 1 000 000 Kč
varianta 3 2 000 000 Kč

Pojištění odpovědnosti nechrání pouze Vás, ale také členy Vaší společné domácnosti (manžel/manželka, děti i nevlastní, ostatní osoby, žijí-li v pojištěné domácnosti alespoň jeden rok). Toto pojištění Vás chrání na území České republiky. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1000 Kč.