Pojištění domácnosti Slavia pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění domácnosti Slavia

Pojištění domácnosti Domov+ od Slavia pojišťovny nabízí v nejnižší variantě pojištění živelních nebezpečí včetně vodovodních škod. Střední varianta nabízí nejlepší poměr cena a výkon včetně pojištění proti odcizení krádeží vloupáním, loupeži, vandalismu, zatečení srážek a pojištění občanské odpovědnosti. Nejvyšší varianta poskytuje maximální pojistnou ochranu s navýšeným limitem pro odcizení krádeží vloupáním a pojištění odpovědnosti včetně pojištění dalších nebezpečí.

Pojištění domácnosti Slavia lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním nemovitosti (dům, byt) a/nebo s pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

Doporučit nejlepší nabídky


Pojištění domácnosti Slavia nižší střední vyšší
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice, krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody (vodovodní škoda) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Odcizení krádeží vloupáním, loupež nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození při pokusu o odcizení nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz (na vodovodním, topném systému) nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Tíha sněhu, námrazy lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv půdy, lavin obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zřícení skal, zemin obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Znečištění kouřem obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Rázová vlna nadzvukových letadel obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Povodeň a záplava lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Přepětí, nepřímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Podpětí obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Atmosférické srážky - - obsahuje zdarma
Škoda na elektromotoru (zkrat) nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Skla all-risk (rozbití skel z jakékoliv příčiny) nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Vandalismus nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vystoupnutí vody z odpadního potrubí nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Zatečení atmosférických srážek nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody z akvária nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Chybná funkce sprinteru obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Porucha chladícího zařízení nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Asistenční služby lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti lze připojistit lze připojistit lze připojistit

CO VÁM POJISTÍ Slavia pojišťovna v rámci pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti Slávia Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Pojištění se vztahuje na věci, které jsou ve Vašem bytě či domě vč. nebytových prostor jako balkon, lodžie, komora. Pojištění zahrnuje i věci umístěné v nebytových prostorách umístěných ve vedlejších budovách (garáž, kolna, dílna apod.) na stejném pozemku výlučně užívané pojištěným, příp. v garáži na jiném pozemku. Pojištění se nevztahuje na věci umístěné ve společných prostorách domu (např. chodba, půda, sušárna, kočárkárna, kolárna, prádelna, lyžárna). Dětský kočárek nebo invalidní vozík užívané k určenému účelu jsou pojištěny kdekoliv na území České republiky.

Víte, že věci v garáži na jiné adrese jsou v pojištění zdarma?

TIP

Máte věci uloženy v garáži na jiné adrese než je Vaše domácnost? Tyto věci budou pojištěny do limitu 20 000 Kč. (ve variantách střední a vyšší) Stačí pouze uvést adresu garáže.

Víte, že zahradní nábytek je automaticky pojištěný proti odcizení?

TIP

Máte věci umístěny venku na pozemku ve Vašem výhradním užívání (dvůr, zahrada)? Tyto věci budou pojištěny do limitu 10 000 Kč. (ve variantách střední a vyšší) Podmínky: plot o výšce min. 150 cm, uzamčený vstup (vstupní branka).

Asistenční služby Slavia pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti Slavia obsahuje asistenční služby, které jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích:

  • zabouchnutí nebo mechanické zablokování dveří
  • ztráta klíčů
  • havárie, porucha či jiná nouzová situace v pojištěné domácnosti
nižší střední vyšší
Technická asistence - výjezd zámečníka nebo řemeslníka materiál zorganizování zorganizování zorganizování + úhrada až 2 000 Kč na asistenční zásah (max 2 zásahy/rok)
Nouzový provoz - náhradní ubytování 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

Zabezpečení domácnosti proti odcizení a krádeži

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku. Pokud vaše zabezpečení převyšuje minimální požadavky pojišťovny, můžete získat dodatečnou slevu až 20%. .

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

Hodnota Domácnost v přízemí Domácnost v patře
do 50.000 Kč 1 libovolný zámek 1 libovolný zámek
do 300 000 Kč 1 zámek (zadlabávací nebo bezpečnostní)
nebo
Bezpečnostní celoplošná závora
1 zámek (zadlabávací nebo bezpečnostní)
nebo
Bezpečnostní celoplošná závora
do 800 000 Kč 2 zámky (zadlabávací + bezpečnostní)
nebo
Bezpečnostní dveře (min. 3-bodový rozvorový zámek)
2 zámky (zadlabávací + bezpečnostní)
nebo
Bezpečnostní dveře (min. 3-bodový rozvorový zámek)
do 1 200 000 Kč Zabezpečení oken (mechanické nebo elektrické) + EZS + 2 zámky (zadlabávací + bezpečnostní)
nebo
Bezpečnostní dveře (min. 5-bodový rozvorový zámek)
2 zámky (zadlabávací + bezpečnostní)
nebo
Bezpečnostní dveře (min. 5-bodový rozvorový zámek)

Spoluúčast na škodě

Slavia pojišťovna nabízí 3 varianty spoluúčasti, které se uplatňují na všechny škody z pojištění domácnosti.

Spoluúčast Sleva
varianta 1 500 Kč 0 %
varianta 2 1 000 Kč 10 %
varianta 3 5 000 Kč 15 %

Bonus za bezeškodný průběh

Pojišťovna Slavia neuplatňuje bonus za v pojištění domácnosti.

Splátky

Slavia pojišťovna uplatňuje přirážku 4 % za pololetní splátky a 8 % za čtvrtletní splátky pojištění domácnosti. Možnosti placení pojistného: bankovní převod, poštovní poukázka.

Poskytujeme následující slevy

Sleva až 30% za sjednání online

Sleva až 15% za spoluúčast

Sleva 5% za pojištění domácnosti a nemovitosti v jedné smlouvě

Poznámka: Slevy se sčítají.

Možnosti připojištění k pojištění domácnosti Slavia

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti z občanského života Slavia

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení (vytopení sousedů únikem vody např. z pračky nebo myčky, rozšířením požáru k sousedům např. od hořící svíčky, odhozeným nedopalkem apod.), při zábavě nebo rekreačním sportu (např. zraníte někoho při lyžování, jízdě na bruslích apod.). Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata (např. pokoušou cizí osobu, vběhnou do vozovky a způsobí dopravní nehodu).

Spolupojištěné osoby: osoby trvale žijící ve společné domácnosti (manžel/manželka, registrovaný partner, druh/družka, děti i nevlastní, osvojenci a děti v pěstounské péči; zletilé dětí pouze do doby dokončení přípravy na povolání, nejvýše však do 26 let jejich věku).

Spoluúčast na škodě: pojištění odpovědnosti se sjednává bez spoluúčasti.

Limity pojistného plnění
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Újma na zdraví 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Újma na majetku 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Následná finanční újma 500 000 Kč 750 000 Kč 1 000 000 Kč
Rozsah krytí - pojištění odpovědnosti z občanského života Slavia
Provoz domácnosti ANO ANO ANO
Běžná občanská činnost ANO ANO ANO
Výkon povolání, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti nehradí se nehradí se nehradí se
Zábava a rekreační sport (cyklistika, lyžování atd.) ANO ANO ANO
Škody způsobené drobným, domácím nebo hospodářským zvířetem (mimo výdělečnou činnost) ANO ANO ANO
Používání malých nemotorových plavidel včetně windsurfingu ANO ANO ANO
Jezdectví na koni (mimo závodní činnost) ANO ANO ANO
Používání zbraní (mimo výkonu práva myslivosti) nehradí se nehradí se nehradí se
Odpovědnost jiných osob vypomáhající v domácnosti ANO ANO ANO
Odpovědnost jiných osob vypomáhající s opatrováním zvířat ANO ANO ANO
Územní platnost - pojištění odpovědnosti z občanského života Slavia
Česká republika ANO ANO ANO
Evropa (přechodný turistický pobyt) ANO ANO ANO