Pojištění domácnosti Slavia pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění domácnosti Slavia pojišťovna

Produkt platný od 1.1.2023. Pojištění domácnosti Štastný Domov od Slavia pojišťovny nabízí v nejnižší variantě Základ pojištění živelních nebezpečí včetně vodovodních škod. Střední varianta Jistota nabízí nejlepší poměr cena a výkon včetně pojištění proti odcizení krádeží vloupáním, loupeži, vandalismu a pojištění občanské odpovědnosti. Nejvyšší varianta Jubileum poskytuje maximální pojistnou ochranu včetně dalších nebezpečí.

Pojištění domácnosti Slavia lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním nemovitosti (dům, byt) nebo s pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Rozsah pojištění ve variantě Základ: požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; kouř; vichřice; krupobití; náraz letadla; pád stromů, stožárů; sesuv; zemětřesení; vodovodní škoda

Rozsah pojištění ve variantě Jistota: navíc přepětí, podpětí; nadzvuková vlna; mráz; tíha sněhu; náklady na odstranění vod. šk.; krádež vloupáním, loupež ; náraz vozidla; loupežné přepadení ; rozbití skla

Rozsah pojištění ve variantě Jubileum navíc atmosférické srážky; vystoupnutí vody; ztráta vody; zkrat v elektromotoru ; porucha chladícího zařízení; únik vody z akvária; vandalismus ; krádež kočárků a invalid. vozíků ; věci v autě

Základ Jistota Jubileum
Rozsah pojištění 100% pojistné částky 100% pojistné částky 100% pojistné částky
Povodeň záplava lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Odcizení věcí krádeží nebo loupeží 100% pojistné částky 100% pojistné částky
Vandalismus 100 000 Kč
Stavební součásti a příslušenství pořízené vlastním nákladem 20 000 Kč 40 000 Kč 60 000 Kč
Věci v nebytových prostorách, na zabezpečeném prostranství, ve společných částech domu 20 000 Kč 40 000 Kč 60 000 Kč
Skla, sklokeramická deska, výplně 20 000 Kč 30 000 Kč
Věci umístěné v uzamčeném automobilu na území ČR (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 30 000 Kč
Elektronika od zaměstnavatele 10 000 Kč 20 000 Kč
Peníze na hotovosti 15 000 Kč 20 000 Kč
Cennosti a ceniny (mimo peněz na hotovosti) 30 000 Kč 50 000 Kč 80 000 Kč
Cizí věci užívané k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání max. 15 000 Kč max. 80 000 Kč max. 200 000 Kč
Majetek zvláštní hodnoty 25 000 Kč 100 000 Kč 250 000 Kč
Zahradní technika 15 000 Kč 50 000 Kč 150 000 Kč
Přepětí, zkrat a podpětí u elektrospotřebičů a elektroniky 30 000 Kč 100 000 Kč
Loupež věcí na sobě, u sebe na místě jiném 10 000 Kč 30 000 Kč
Dětský kočárek, kompenzační a zdravotnická pomůcka v místě pojištění i na místě jiném (v pojištění rekreační domácnosti pouze v místě pojištění) 20 000 Kč (ČR) 50 000 Kč (ČR) 100 000 Kč (platí v Evropě)
Osobní doklady bez limitu bez limitu bez limitu
Atmosférické srážky 50 000 Kč
Obsah chladicího zařízení 10 000 Kč

CO VÁM POJISTÍ Slavia pojišťovna?

Pojištění domácnosti Slavia Vám poskytuje pojistnou ochranu dle zvolené varianty pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Pojištění se od varianty Slavia Jistota vztahuje na věci, které jsou ve Vašem bytě či domě vč. nebytových prostor jako balkon, lodžie, komora.

Asistenční služby Slavia pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti Slavia obsahuje asistenční služby, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích:

  • zabouchnutí nebo mechanické zablokování dveří
  • ztráta klíčů
  • havárie, porucha či jiná nouzová situace
Asistence Základ Asistence Jistota Asistence Jubileum
Vznik nouzové situace (zprostředkování služby a vyslání technika) organizace limit 3000 Kč limit 5000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu občana Slavia pojišťovna (tzv. pojistka na blbost)

Příklady škod: vytopení sousedů chybnou obsluhou zařízení (vyteklá pračka) jiným pochybením pojištěného, pád květináče z balkónu, děti při hře rozbijí okno nebo poškodí zaparkované auto souseda, při jízdě např. na kole, kolečkových bruslích, na lyžích zraníte jiného cyklistu, bruslaře, lyžaře, chováte zvíře (např. psa, kočku), které někoho pokouše nebo způsobí dopravní nehodu vběhnutím do vozovky.

Spolupojištěné osoby: osoby trvale žijící ve společné domácnosti (manžel, registrovaný partner, druh/družka, děti (i nevlastní), osvojenci pojištěného a děti svěřené pojištěnému nebo jeho manželu do pěstounské péče (u zletilých dětí pouze do doby dokončení přípravy na povolání, nejvýše však do 26 let jejich věku), a to, pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným) a osoby, jimž pojištěný příležitostně svěřil opatrování nebo běžnou údržbu bytu či opatrování domácího či drobného hospodářského zvířete, pokud jde o jejich povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výkonem této činnosti třetím osobám.

Rozsah krytí za odpovědnost občana v běžném občanském životě v souvislosti s:

  • v rámci vedení domácnosti či vzniklou z provozu jejího zařízení
  • při rekreačních sportech nebo sportech provozovaných ze zdravotních důvodů
  • při rekreační jízdě na koni nebo při jízdě na koni provozované ze zdravotních důvodů
  • v rámci vlastnictví, provozování nebo užívání malého nemotorového plavidla (včetně windsurfingu)
  • v rámci chovu domácích a drobných hospodářských zvířat, tj. chovu psů, koček, terarijních zvířat, akvarijních ryb, zpěvného a okrasného ptactva, prasat, koz, ovcí, králíků, vodní a hrabavé drůbeže a zvířete, jež slouží jako pomocník pro osobu se zdravotním postiženími
  • v rámci chovu hospodářských zvířat neboli chov koní, skotu a dalších větších živočichů tradičně chovaných na statcích

Volitelný limit od 2 do 20 mil. Kč s nulovou spoluúčastí.

Toto připojištění lze u Slavie sjednat samostatně bez pojištění domácnosti či nemovitosti!

MOŽNOST PŘIPOJIŠTĚNÍ. Odpovědnost za škody z provozu kol a koloběžek.

Zabezpečení domácnosti proti odcizení a krádeži

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku.

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

požadované zabezpečení
Limit plnění do 50 000 Kč Dveře nebo vrata jsou řádně uzavřena a uzamčena zámkem s cylindrickou vložkou
Limit plnění do 300 000 Kč Dveře nebo vrata jsou řádně uzavřena a uzamčena bezpečnostním zámkem
Limit plnění do 500 000 Kč Dveře nebo vrata jsou řádně uzavřena a uzamčena bezpečnostním zámkem a dalším zámkem, který uzamyká dveře v jiném místě než bezpečnostní zámek
Limit plnění do 600 000 Kč Dveře nebo vrata jsou řádně uzavřena a uzamčena bezpečnostním zámkem s min. 3rozvorovým zámkem nebo bezpečnostním zámkem a závorou nebo elektrickým ovládáním – blokací motoru.

Kompletní požadavky na zabezpečení dveří a oken naleznete zde na straně 10.

Splátky pojistného

Slavia pojišťovna poskytuje nejvýhodnější tarif s roční platbou pojistného. Lze zvolit také pololetní či čtvrtletní placení pojistného. Minimální výše splátky je 500 Kč.

Smlouvu je možné uzavřít zaplacením, není tedy nutné nic podepisovat, nikam chodit.