Chci změnit pojišťovnu - výpověď pojistné smlouvy

JAK ZMĚNIT POJIŠŤOVNU?

tip pro Vás

Možnosti ukončení pojištění domácnosti

Zákon stanoví různé možnosti pro výpověď pojištění domácnosti – více v přehledu níže.

tip pro Vás

Výpověď pojištění vždy písemnou formu

Připravili jsme pro vás vzor výpovědi u každé z možností, který si můžete jednoduše vyplnit a uložit nebo přímo vytisknout ze svého počítače.

tip pro Vás

Doručení výpovědi poštou nebo osobně na pobočce pojišťovny

Doporučujeme poslat výpověď pojištění poštou. Vždy jako doporučenou zásilku. Potvrzení z pošty si uchovejte do doby, než vám pojišťovna potvrdí přijetí výpovědi. V případě podání výpovědi na pobočce pojišťovny chtějte vždy písemné potvrzení o přijetí výpovědi.

tip pro Vás

Lhůty pro podání výpovědi

Lhůty pro podání výpovědí jsou přehledně uvedeny u každého druhu výpovědi v přehledu níže. Při odeslání výpovědí poštou (doporučený způsob) je vždy rozhodující datum odeslání zásilky.

tip pro Vás

Potřebujete poradit? Naši operátoři jsou připraveni vám pomoci s jakýmkoliv dotazem.

JAK UKONČIT SMLOUVU O POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI?

Přehled nejběžnějších způsobů ukončení smlouvu o pojištění domácnosti. U každé výpověď je přiložen vzor výpovědi pojištění domácnosti.

  • 1. Výpověď smlouvy k výročnímu dni pojištění
  • 2. Výpověď smlouvy z důvodu změny vlastníka pojištěné domácnosti
  • 3. Výpověď smlouvy z důvodu přestěhování
  • 4. Výpověď smlouvy do 2 měsíců od sjednání smlouvy
  • 5. Výpověď smlouvy do 3 měsíců od nahlášení pojistné události
  • 6. Výpověď smlouvy z důvodu navýšení pojistného
  • 7. Výpověď smlouvy dohodou

Výpověď smlouvy o pojištění k výročnímu dni

Výpověď smlouvy k výročíVětšina z nás má pojištění uzavřené na dobu neurčitou a toto pojištění se každoročně obnovuje. Nezapomeňte, že pokud chcete smlouvu vypovědět, musíte tak učinit nejpozději 6 týdnů před koncem ročního pojistného období, poté to lze zase až za rok. U některých pojišťoven lze pojištění vypovědět k nejbližší platbě (opět 6 týdnů před datem splátky). Pojištění je ukončeno k výročnímu dni (poslední den platnosti pojištění).

Stáhnout vzor výpovědi

Příklad: Počátek pojištění uvedený ve smlouvě je 15. září, kdy mohu takovou smlouvu vypovědět? Počátek pojištění je tzv. výroční den smlouvy. Výpověď můžete doručit pojišťovně kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však 6 týdnů před výročním dnem, v příkladu tedy 5. srpna.

Výpověď smlouvy z důvodu změny vlastníka pojištěné domácnosti

Výpověď smlouvy pojištění domácnostiProdáváte-li byt nebo dům, změnou vlastníka zaniká také pojištění domácnosti. Tuto skutečnost je třeba písemně oznámit pojišťovně a spolu s výpovědí doložit smlouvu o prodeji nemovitosti. Pojištění je ukončeno ke dni prodeje bytu nebo domu, pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného.

Stáhnout vzor výpovědi

Příklad: Byt jsem prodal 15. června, zápis v katastru nemovitostí proběhl 10. července, k jakému datu mohu takovou smlouvu vypovědět? Počátek pojištění je tzv. výroční den smlouvy. Výpověď můžete doručit pojišťovně kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však 6 týdnů před výročním dnem, v příkladu tedy 5. srpna.

Výpověď smlouvy z důvodu přestěhování

Výpověď smlouvy pojištění domácnostiStěhujete se do jiného bytu nebo domu? Pak pojištění domácnosti zaniká ke dni ukončení nájemní smlouvy. Tuto skutečnost je třeba písemně oznámit pojišťovně a spolu s výpovědí doložit potvrzení o ukončení nájemní smlouvy. Pojištění je ukončeno ke dni ukončení nájemní smlouvy, pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného

Stáhnout vzor výpovědi

Výpověď smlouvy do 2 měsíců od sjednání smlouvy

Výpověď smlouvy bez důvoduPokud jste sjednali pojištění domácnosti na pobočce pojišťovny, narychlo v bance společně s hypotékou, příp. u jiného obchodníka a zjistíte, že existuje výhodnější pojištění domácnosti za lepší cenu, máte možnost smlouvu vypovědět do 2 měsíců od data sepsání a bez udání důvodu. Smlouva bude ukončena 8 dní od doručení výpovědi, pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného.

Stáhnout vzor výpovědi

Příklad: Smlouva byla uzavřena 20. února, do kdy mohu takovou smlouvu vypovědět? Výpověď můžete doručit pojišťovně kdykoliv v průběhu prvních 2 měsíců, nejpozději 19. dubna.

Výpověď smlouvy do 3 měsíců od nahlášení pojistné události

Výpověď smlouvy bez důvoduNahlásili jste pojišťovně škodu z pojištění domácnosti a dostali uhrazenou jenom část příp. škoda byla zcela zamítnuta? Nejste-li spokojeni s postupem pojišťovny při posouzení vaší škody, pak máte možnost ukončit pojištění výpovědí ve lhůtě 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Smlouva je ukončena 1 měsíc od doručení výpovědi, pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného.

Stáhnout vzor výpovědi

Příklad: Ke škodě došlo 1. srpna, pojišťovně jsme škodu oznámili 9. srpna po návratu z dovolené, k jakému datu mohu takovou smlouvu vypovědět? Výpověď můžete doručit pojišťovně kdykoliv v průběhu 3 měsíců od nahlášení škody, nejpozději 21. listopadu.

Výpověď smlouvy z důvodu navýšení pojistného

Výpověď smlouvy nesouhlas s navýšením pojistnéhoV pojištění domácnosti není obvyklé, že by pojišťovny navyšovaly pojistné každý rok. Pokud se však stane, že pojišťovna zdraží vaši pojistku, máte možnost smlouvu vypovědět do 30 dnů od doručení dopisu (složenky) od pojišťovny z důvodu nesouhlasu s navýšením pojistného. Smlouva je ukončena k výročnímu dni pojištění (poslední den platnosti pojištění).

Stáhnout vzor výpovědi

Výpověď smlouvy dohodou

Výpověď smlouvy pojištění domácnostiNelze-li vypovědět pojistnou smlouvu žádným z výše uvedených způsobů, poslední možností je dohoda s pojišťovnou, která musí písemně potvrdit souhlas s ukončením pojištění. Výpověď z důvodu výhodnější konkurenční nabídky pojišťovny zpravidla neakceptují. Smlouva je ukončena ke dni dohody, pojišťovna vám vrátí přeplatek pojistného.

Stáhnout vzor výpovědi