Generali Česká pojišťovna

Výhody, slevy a bonusy

V případě pojistné události vyplácíme pojistné plnění v tzv. nových cenách.* To znamená, že dostanete tolik peněz, abyste mohli vzniklé škody nahradit. V případě úplného zničení stavby vám pojištění uhradí náklady na postavení nové stavby. Horní hranici plnění představuje vámi stanovená pojistná částka, kterou jste si určili na základě hodnoty pojištěného majetku.

* Neplatí pro stavby opotřebené na méně než 30 % jejich nové ceny, u nichž se opotřebení započítává (pokud je však budova užívaná a běžně udržovaná, její hodnota pod hranici 30 % neklesne.)

Široký rozsah rizik

Základní pojištění domácností a bytů a souvisejících prostor pokrývá široký rozsah pojistných nebezpečí (sdružený živel, havárie vodovodu, odcizení a vandalismus). Živelní pojištění bytových domů zahrnuje požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu a dále řadu dalších pojistných nebezpečí podle vašich potřeb: povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení, voda vytékající z vodovodních zařízení, přetlak nebo zamrzání vody...

Volitelná spoluúčast

Můžete zvolit právě takovou spoluúčast, jaká vám nejlépe vyhovuje, maximálně však 20 000 Kč.

Pojištění domu a souvisejících staveb

Pojištění domu je vhodné nejen pro rodinné domky, ale i pro bytové (činžovní) domy, rekreační objekty, garáže a také pro související stavby, jakými jsou bazény, skleníky, studny nebo ploty. Pojistit lze i nově zahajované stavby (rodinné i bytové domy). Kromě výjimečných případů na prohlídce pojišťovaných objektů netrváme.

Připojištění:

Své základní pojištění můžete rozšířit o připojištění:

 • „Skel – all risk“ = připojištění skel v oknech, lodžiích, terasách apod. nad rámec základního pojištění
 • Škod způsobených nárazem vozidla

Slevy:

Až 21 % v závislosti na výši spoluúčasti.

Pojištění bytů a souvisejících prostor

Pojištění je určeno především pro majitele bytů v osobním vlastnictví. Je však vhodné i pro byty družstevní či nájemní. Pojistit lze stavební součásti tvořící vnitřní prostor bytu jako např. vnitřní příčky, dveře, okna, podlahové krytiny, rozvody aj. včetně souvisejících prostor (např. komora, sklepní kóje, garáž). V případě „bytu v osobním vlastnictví“ lze pojistit také „stavební součásti, které tvoří společné části domu“ jako jsou např. základy, střecha, schodiště, společné garáže, kotelny, rozvody vody, plynu, elektřiny, kanalizace, a to i když jsou umístěny mimo dům. Za společné části domu je také považováno příslušenství domu jako např. studny nebo oplocení.

Slevy:

Až 21 % v závislosti na výši spoluúčasti.

Limity pojistného plnění:

Celkový limit pojistného plnění si můžete zvolit individuálně. Jeho výše by však měla pokrýt případné náklady na opravu poškozených nebo znovupořízení zničených či odcizených stavebních součástí.

Pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů kombinuje:

 • živelní pojištění majetku - speciálně určené pro bytovou výstavbu
 • pojištění ušlého nájemného - náhrada nájemného (příp. zálohových plateb na správu domu) v případě poškození nebo zničení domu
 • pojištění odpovědnosti za škodu vlastníků /správců nemovitostí - škoda způsobená jiné osobě, která vznikla v souvislosti s pojištěnou nemovitostí (např. v důsledku poruchy domovních rozvodů plynu, vody, elektrické energie, odpadu, provozem výtahu)

Připojištění:

Své pojištění majetku můžete rozšířit o připojištění:

 • skel – all risk“ – pojištění skel ve společných prostorách domu
 • škod způsobených nárazem vozidla
 • škod způsobených vandalismem
 • škody způsobených odcizením stavebních součástí (např. okapů, osvětlení společných prostor)

Své pojištění odpovědnosti za škodu můžete rozšířit o připojištění:

 • představenstva a kontrolní komise družstva
 • členů výboru společenství vlastníků jednotek (pověřeného vlastníka)
 • za škodu na věcech převzatých
 • za škodu na věcech užívaných
 • finanční škodu

Pojištění je určeno jak občanům, majitelům bytových domů, tak společenstvím vlastníků bytových jednotek, obcím, developerským společnostem, bytovým družstvům i ostatním právnickým osobám.

Slevy:

V závislosti na výši spoluúčasti až 30 % sleva na pojistném.

Pojištění chaty a chalupy

Chaty a chalupy bývají vybudovány na odlehlých místech a nemůžeme je tak pravidelně kontrolovat. Po příjezdu na víkend může na majitele čekat nepříjemné překvapení v podobě vylomených dveří od zlodějů nebo poničené střechy od vichřice. Naše pojištění rekreačních objektů vám pomůže právě v takových případech.

Připojištění:

Své základní pojištění můžete rozšířit o připojištění:

 • „Skel – all risk“ = připojištění skel v oknech, lodžiích, terasách apod. nad rámec základního pojištění
 • Škod způsobených nárazem vozidla

Slevy:

Až 21 % v závislosti na výši spoluúčasti.