Kooperativa

Kooperativa pojišťovna svým klientům nabízí tato pojištění nemovitostí:

 • OPTIUM – pojištění rodinného domu a domácnosti
 • Pojištění rodinného domu
 • Pojištění bytového domu
 • Pojištění bytové a nebytové jednotky
 • Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti

OPTIUM – pojištění rodinného domu a domácnosti

Optimum umožňuje současně pojistit rodinný dům a vybavení domácnosti za zvýhodněných podmínek. Váš dům i jeho vybavení a věci osobní potřeby jsou tímto komplexním pojištěním chráněny proti všem důležitým rizikům – veškerým živelním událostem, odcizení i vandalismu. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti.

Předmětem pojištění je trvale obývaný rodinný dům, včetně stavebních součástí a příslušenství – je zachovalý a udržovaný a je ve vlastnictví občana (i rodinný dům ve výstavbě); ostatní objekty, včetně stavebních součástí a příslušenství, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rodinnému domu; stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy) a dočasné objekty zařízení staveniště; movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka ad.) nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení).

V rámci produktu Optimum lze dále sjednat následující druhy pojištění:

 • pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě - týká se škod na zdraví, věcech i jiných škod, jež vzniknou na území České republiky a které můžete způsobit nejen Vy, ale i ostatní členové Vaší domácnosti; v tomto pojištění je automaticky zahrnuta např. i odpovědnost za škodu způsobenou Vaším psem;
 • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti - za svůj majetek nesete odpovědnost a toto připojištění zajistí úhradu případných škody, vzniklých v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, za které nese majitel odpovědnost;
 • připojištění skel - podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna proti všem rizikům;
 • pojištění elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu (pro případ poškození nebo zničení elektromotoru zkratem nebo přepětím);
 • pojištění garáže a věcí v ní uložených (týká se garáže na jiné adrese, než je Váš byt);
 • pojištění právní ochrany (pojišťovna uhradí náklady spojené s uplatněním Vašeho nároku vůči jinému subjektu), které se vztahuje na náhradu škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, vlastnické a nájemní právo, sousedské právo a pracovněprávní spory.

Pojištění rodinného domu

Pojištění rodinného domu poskytuje pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, které je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojeno. Sleva 25 % pro rodinné domy ve výstavbě, která nezaniká kolaudací budovy.

Varianty pojištění dle pojištěných nebezpečí:

Zvolením varianty si určíte, proti kterým pojistným nebezpečím bude Váš majetek pojištěn:

 • PRIMA zahrnuje živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních), pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí,
 • KOMFORT zahrnuje živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních), pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí, odcizení (krádež, loupež), úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus), poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel.

Předmětem pojištění je trvale obývaný rodinný dům, který je zachovalý a udržovaný a je ve vlastnictví občana (i rodinný dům ve výstavbě); ostatní objekty, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rodinnému domu; movité věci, tedy stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (i stavební mechanismy) a dočasné objekty zařízení staveniště.

Další připojištění:

 • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti – Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto připojištění zajistí úhradu případných škody, vzniklých v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, za které nese majitel odpovědnost;
 • připojištění skel - podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna proti všem rizikům.

Pojištění bytového domu

Sleva 5 % při ročním placení pojistného.

Varianty pojištění dle pojištěných nebezpečí:

Zvolením varianty si určíte, proti kterým pojistným nebezpečím bude Váš majetek pojištěn:

 • PRIMA zahrnuje živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních), pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí;
 • KOMFORT zahrnuje živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních), pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí, odcizení (krádež, loupež), úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus), poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel.

Předmětem pojištění je bytový dům - zachovalý a udržovaný, včetně stavebních součástí a příslušenství (včetně bytového domu ve výstavbě); ostatní objekty, včetně stavebních součástí a příslušenství, které jsou zachovalé a udržované (garáže, bazény, ploty, chodníky) a nacházejí se na pozemku náležejícím k bytovému domu; stavební materiál - věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy) a dočasné objekty zařízení staveniště).

Široké možnosti připojištění:

 • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti – Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto připojištění zajistí úhradu případných škody, vzniklých v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, za které nese majitel odpovědnost;
 • připojištění skel - podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna proti všem rizikům.

Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti

Pojištění rekreačního objektu chrání Vaši chatu či chalupu a její vybavení před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Pojištěny budete mít i elektromotory proti škodám způsobeným zkratem a přepětím. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, která je s vlastnictvím nemovitostí neodmyslitelně spojena.

Varianty pojištění dle pojištěných nebezpečí:

Zvolením varianty si určíte, proti kterým pojistným nebezpečím bude Vaše rekreační nemovitost nebo domácnost pojištěna. Pojištění rekreační budovy:

 • PRIMA zahrnuje živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních); pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí;
 • KOMFORT zahrnuje živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních); pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí; odcizení (krádež, loupež); úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus); poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel.

Pojištění rekreační domácnosti:

 • PRIMA zahrnuje živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních);
 • KOMFORT zahrnuje živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních); odcizení (krádež nebo loupež); úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus).

Předmětem pojištění rekreační budova je přechodně obývaná rekreační budova, která je zachovalá a udržovaná a je ve vlastnictví pojištěného (i budova ve výstavbě); ostatní objekty, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rekreační budově; stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy) a dočasné objekty zařízení staveniště.

Předmětem pojištění rekreační domácnost jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení rekreačního objektu a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka) nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení).

V rámci pojištění rekreačního objektu lze dále sjednat následující druhy pojištění:

 • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti – Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto připojištění zajistí úhradu případných škody, vzniklých v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, za které nese majitel odpovědnost;
 • dodatkové připojištění skel - podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem rizikům;
 • pojištění elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu (pro případ poškození nebo zničení elektromotoru zkratem nebo přepětím).

Pojištění bytové a nebytové jednotky

Pojištění bytové a nebytové jednotky poskytuje pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem nebo poškození elektromotorů. Je určeno pro majitele bytů a hlavně pro ty, kteří financují koupi bytu prostřednictvím hypotéky. Pro jednotky ve výstavbě sleva 25 %, při ročním placení pojistného sleva 5 %.

Varianty pojištění dle pojištěných nebezpečí:

Zvolením varianty si určíte, proti kterým pojistným nebezpečím bude Váš majetek pojištěn:

 • PRIMA zahrnuje živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních); pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí;
 • KOMFORT zahrnuje živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních); pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí; odcizení (krádež, loupež); úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus); poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel.

Předmětem pojištění je byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu; nebytový prostor a spoluvlastnický podíl na společných částech domu; sklepní kóji, garáž, které jsou určeny ke společnému užívání s bytem, resp. nebytovým prostorem; stavební materiál (stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné jednotky, stavební mechanismy).