Pojištění domu a bytu Slavia pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění staveb a nemovitosti Slavia pojišťovna

Produkt platný od 1.5.2024. Pojištění budov, bytů a staveb Štastný Domov od Slavia pojišťovny nabízí v nejnižší variantě Základ pojištění živelních nebezpečí včetně vodovodních škod. Střední varianta Jistota nabízí nejlepší poměr cena a výkon včetně pojištění proti odcizení krádeží vloupáním, loupeži, vandalismu a pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti. Nejvyšší varianta Jubileum poskytuje maximální pojistnou ochranu včetně dalších nebezpečí.

Pojištění nemovitosti od Slavia pojišťovny lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním domácnosti (pro dům či byt) nebo s pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Rozsah pojištění ve variantě Základ: požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; kouř; vichřice; krupobití; náraz letadla; pád stromů, stožárů; sesuv; zemětřesení; vodovodní škoda

Rozsah pojištění ve variantě Jistota: navíc přepětí, podpětí; nadzvuková vlna; mráz; tíha sněhu; náklady na odstranění vod. šk.; krádež vloupáním, loupež ; náraz vozidla; loupežné přepadení ; rozbití skla; pojištění stavebního materiálu a nářadí

Rozsah pojištění ve variantě Jubileum navíc atmosférické srážky; vystoupnutí vody; ztráta vody; vandalismus ; poškození zateplené fasády zvířaty, pojištění skleníku

Základ Jistota Jubileum
Rozsah pojištění 100% pojistné částky 100% pojistné částky 100% pojistné částky
Povodeň záplava lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Odcizení věcí krádeží nebo loupeží 30 000 Kč 50 000 Kč
Vandalismus 200 000 Kč 500 000 Kč
Atmosférické srážky 100% pojistné částky 100% pojistné částky
Vystoupnutí vody 100% pojistné částky
Ztráta vody 20 000 Kč
Náklady na odstranění vodovodních škod 30 000 Kč 50 000 Kč
Mráz, prasknutí potrubí 30 000 Kč 100% pojistné částky
Rozbití skla 20 000 Kč 100% pojistné částky
Poškození zateplené fasády zvířaty 30 000 Kč 100% pojistné částky
Zkrat v elektromotoru 50 000 Kč 100 000 Kč
Skleník 30 000 Kč 50 000 Kč
Poškození plotu zvěří 20 000 Kč 100% pojistné částky
Poškození vnitřního zateplení zvířaty 100% pojistné částky
Hroby, porosty lze připojistit 30 000 Kč

CO VÁM POJISTÍ Slavia pojišťovna?

Pojištění nemovitostí a staveb Slavia Vám poskytuje pojistnou ochranu dle zvolené varianty pro případ poškození, zničení nebo odcizení budovy nebo stavby uvedené v pojistné smlouvě, včetně všech jejich stavebních součástí, za které se považují i s nimi pevně spojené sluneční kolektory nebo fotovoltaické panely, vnitřní části systémů tepelných čerpadel, vestavěný nábytek, zabudované kuchyňské linky a v nich vestavěné spotřebiče. Budovy ve výstavbě, které mohou být pojištěny od chvíle, kdy jsou postaveny základy či základové patky a materiál.

Dále jsou pojištěny vedlejší stavby, například oplocení, zahradní chatka, altán, stodola, dílna, bazén, studna nebo garáž. Pokud je však garáž součástí nemovitosti, je již zahrnuta do pojistné částky za nemovitost. Vedlejší stavby ve variantě Základ jsou automaticky pojištěny do výše 50 000 Kč, ve variantě Jistota do výše 100 000 Kč a ve variantě Jubileum do výše 200 000 Kč. Hodnotu vedlejších staveb lze navýšit.

Asistenční služby Slavia pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti a staveb Slavia obsahuje asistenční služby, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Nárok na využití asistenčních služeb vzniká výlučně v případě vzniku pojistné události, anebo havarijního stavu z pojištění budov a souvisejících staveb nebo pojištění domácnosti.

Asistence Základ Asistence Jistota Asistence Jubileum
Vznik nouzové situace (zprostředkování služby a vyslání technika) organizace limit 3000 Kč limit 5000 Kč

Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti

Rozsah krytí za odpovědnost v souvislosti s:

  • vlastnictvím trvale obývané budovy, stavby a pozemku
  • vlastnictvím rekreačně obývané budovy, stavby a pozemku
  • prováděním svépomocných stavebních prací, které jsou prováděny pojištěným na budovách, stavbách a pozemcích uvedených v pojistné smlouvě.

Volitelný limit od 2 do 20 mil. Kč s nulovou spoluúčastí.

Toto připojištění lze u Slavie sjednat samostatně bez pojištění domácnosti či nemovitosti!

MOŽNOST PŘIPOJIŠTĚNÍ. Odpovědnost z běžného občanského života a odpovědnost za škody z provozu kol a koloběžek.

Splátky pojistného

Slavia pojišťovna poskytuje nejvýhodnější tarif s roční platbou pojistného. Lze zvolit také pololetní či čtvrtletní placení pojistného. Minimální výše splátky je 500 Kč.

Smlouvu je možné uzavřít zaplacením, není tedy nutné nic podepisovat, nikam chodit.