Triglav

Dům je srdcem každého lidského společenství. Do nákupu pozemku, výstavby a také do vybavení a údržby domu nebo bytu je třeba vložit velký finanční kapitál. Pojištění domu nebo bytu proti přírodním neštěstím, kriminálním činům a nepředvídatelným událostem se postaráme nejen o svůj klid, ale také o bezstarostnější budoucnost svých nejdražších.

Co vám Triglav pojistí?

Pojišťovna Triglav Vám nabízí pojištění rodinného domu, rekreační chalupy, rekreační chaty, bytového domu, bytu.

Proti čemu Triglav pojistí vaši nemovitost?

Pojištění nemovitostí kryje většinu rizik, která mohou zasáhnout tento majetek. V základním rozsahu Vám Triglav nabízí pojištění domu, bytu, či jiné nemovitosti proti škodám, které vzniknou:

 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nárazem dopravního prostředku nebo jeho části, vodou z vodovodních nebo topných zařízení

Můžete si dále samostatně připojistit nebezpečí způsobená:

 • vichřicí a krupobitím, sesuvem půdy, skal, ledu nebo sněhu, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy

Tato pojistná nebezpečí pojišťujeme na pojistnou hodnotu, která odpovídá nové ceně pojištěných věcí. Pojištění domu lze rozšířit o připojištění proti nebezpečí způsobená:

 • povodněmi nebo záplavami,
 • odcizením namontovaného či zabudovaného příslušenství nebo stavební součásti budovy či bytu, za předpokladu, že pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěné věci před odcizením, u pojištěné budovy je v případě její opravy nebo rekonstrukce pojištěním kryto odcizení stavebního materiálu a malé mechanizace z uzavřeného prostoru pojištěné budovy nebo uzavřeného oploceného prostoru;
 • úmyslným poškozením či zničením - vandalizmem.

Tato připojištění lze samozřejmě sjednat i pro byt, či k jinému pojištění nemovitostí.

Tato pojistná nebezpečí se vždy sjednávají na pojištění na 1. riziko (limit je horní hranicí . pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události v jednom pojistném roce). Podle Vaší potřeby a uvážení můžeme stejnou smlouvou sjednat pojištění:

 • skel, která tvoří stavební součást budovy;
 • elektromotorů, které jsou součástí budov nebo patří k technickému zařízení bytu proti jejich poškození nebo zničení zkratem;
 • garáže;
 • odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím či spoluvlastnictvím bytu uvedeného v pojistné smlouvě.

Asistenční služby

K pojištění domu, bytu, či jiných budov dále klientovi automaticky poskytujeme asistenční služby v nadstandardním rozsahu s vysokým pojistným krytím a širokou strukturou služeb již v základu. Asistenci poskytujeme v případě:

 • technické havárie (např. instalatérské práce, čištění kanalizace apod.)
 • zablokování dveří (např. při ztrátě či zalomení klíčů)
 • hospitalizace klienta (např. úhrada taxi po návratu člena domácnosti po hospitalizaci)
 • onemocnění klienta (např. zorganizování péče pro bezmocné a seniory)
 • právní pomoci (např. zajištění právního zastoupení)

Rozsah asistenčních služeb

 • Inclusive - standardní rozsah, v základním pojištění bez připojištění
 • Exclusive - rozšířený rozsah, možnost připojištění