Pojištění odpovědnosti za škodu občana Generali Česká pojišťovna

Produktová nabídka pojištění odpovědnosti za škodu Generali ČP

U Generali České pojišťovny oceňujeme zejména bezpodpisové sjednání - pojistnou smlouvu zašleme do emailu a aktivuje se zaplacením. Pojištění obsahuje 100% limitu pro pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti v ČR. Při více škodách se limit pojištění zdvojnásobuje.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Pojištění odpovědnosti za škodu občana Generali České pojišťovny kryje
Odpovědnost rodiny
Odpovědnost vlastníka nemovitosti
Vedení domácnosti
Sportovní činnost - rekreační
Domácí zvířata
Škody na zdraví
Používání zbraní
Pronajatý byt Pouze požár, výbuch, vodovodní škoda.
Jízda na koni, zvířeti
Provoz a vlastnictví dronu
Odpovědnost statutárů
Škody na elektronice
Škody při praxi, stáži nebo rekvalifikačním kurzu

Možnosti připojištění odpovědnosti za škodu občana Generali ČP

Odpovědnost vlastníka nemovitosti

Česká pojišťovna pojistí odpovědnost z vlastnictví až 5-ti nemovitostí. Nemovitosti do 450 m2 podlahové plochy (max. 3500 m2) jsou pojištěny v základu pojištění odpovědnosti a není nutné je připojišťovat. Pokud vlastníte více nemovitostí, tak nemovitosti je nezbytné specifikovat do pojistné smlouvy. Pojištění je také vhodné sjednat, pokud jste pouze částečným vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti. Pojišťovna by následně hradila pouze Vaši část odpovědnosti. Pokud bude při sjednání smlouvy zajištěn souhlas ostatních vlastníků, pojištění se vztahuje i na jejich podíly. Lze také připojistit odpovědnost za nemovitosti ve stavbě či demolici. Pro složitější případy prosím volejte 296 222 296.

Připojištění odpovědnosti pro pronajímatele

Pronajímatel bytu / domu by měl vždy zvážit pojištění odpovědnosti. Majitel nemovitosti jako její vlastník může být povinen nahradit škodu způsobenou stavem nemovitosti sousedům nebo jiným osobám pohybujícím se uvnitř nebo v blízkosti jeho nemovitosti. V tomto případě mu poskytne dostatečnou pojistnou ochranu pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti.

Z připojištění pronajímatele (příjmy ze všech pronájmů max. 500 000 Kč/rok) lze hradit škody způsobené nájemníkovi bytu nebo domu. Především majitel bytu v bytovém domě se může dostat i do situace, že po něm bude vymáhána náhrada škody způsobená sousedům nájemníkem jeho bytu. Za tyto škody bude sice primárně odpovídat nájemník, ale z nejrůznějších důvodů se může hněv sousedů snést přímo na hlavu pronajímatele. Z připojištění pronajímatele uhradíme i tyto škody a následně je můžeme vymáhat po nájemci, který by měl mít vždy sjednáno pojištění odpovědnosti.

Pronajímatelé často požadují pojištění odpovědnosti svých nájemníků, které se vztahuje na běžné škody způsobené neopatrností, nešikovností či nedbalostí. Například nevratné znečištění sedačky, „vybydlení bytu“, zničení nábytku, rozbití mikrovlnky apod. Tyto škody jsou nepojistitelné a standardně se řeší kaucí, kterou si pronajímatel od nájemníků vybírá.

Odpovědnost nájemce nemovitosti (pronajímám si byt/dům, žiji v nájmu)

Nájemníkům doporučujeme pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Z tohoto pojištění budou hrazeny škody způsobené, kromě jiného, provozem jeho domácnosti především sousedům a jiným osobám. Pojištění automaticky obsahuje i pojištění odpovědnosti z nemovitosti, které zahrnuje i krytí škod způsobených stavem nemovitosti, za které může nájemce také odpovídat.

Velmi časté jsou případy, kdy nájemník způsobí škodu na pronajaté nemovitosti (např. požár) a vlastník nemovitosti škodu uplatní u svého majetkového pojistitele. Pojišťovna škodu vlastníkovi uhradí, a jelikož je známý viník (nájemce), vyplacené pojistné plnění po nájemci vymáhá zpět. Nejsou ojedinělé případy, kdy nájemce musí uhradit škodu v řádech stovek tisíc.

Pro ochranu movitých věcí nájemníkům doporučujeme pojištění domácnosti. Z tohoto pojištění budou hrazeny škody způsobené na osobních věcech nebo na majetku vlastníka - kuchyňská linka, podlahy atd..

Připojištění pro poloprofesionální sportovce

Pojištění se vztahuje na újmy v souvislosti s výkonem poloprofesionálního sportovce. Příjmy ze sportu nesmí přesáhnout 150 000 Kč ročně a sportovec nesmí mít sponzora.

Pojištění statutárů

Pojištění se vztahuje na újmu člena voleného orgánu. Jedná se například o člena společenství vlastníků.

Odpovědnost za chov velkých hospodářských zvířat

Vztahuje se naújmu způsobenou zvířaty, které pojištěný vlastní nebo opatruje.

Slevy

Srovnávač nabízí nadstandardní obchodní slevy, dále je možné získat výhodnější pojistné při sjednání spolu s pojištění domácnosti České pojišťovny.

Možnosti splátek

Generali Česká pojišťovna umožňuje u pojištění odpovědnosti za škodu občana roční, pololetní, čtvrtletní nebo měsíční platby.

Spoluúčast

Je možné zvolit minimální spoluúčast 0 Kč, 1 000 Kč, 3 000 Kč až 10 000 Kč .