Pojištění domácnosti Generali Česká pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění domácnosti Generali Česká pojišťovna

Produkt platný od 1.1.2023. Pojištění domácnosti od Generali české pojišťovny nabízí 3 balíčky s různou úrovní krytí, velice atraktivními připojištěním. Seznamte se s nabídkou Generali České.

Pojištění domácnosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním nemovitosti (dům, byt) nebo s pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Rozsah pojištění ve variantě Start: požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; kouř; vichřice; krupobití; náraz letadla; pád stromů, stožárů; sesuv; zemětřesení; vodovodní škoda

Rozsah pojištění ve variantě Standard: navíc přepětí, podpětí; nadzvuková vlna; mráz; tíha sněhu; náklady na odstranění vod. šk.; krádež vloupáním, loupež ; náraz vozidla; loupežné přepadení ; rozbití skla, havárie rozvodů

Rozsah pojištění ve variantě Exclusive navíc atmosférické srážky; náhrada výdajů za ztrátu vody; porucha chladícího zařízení; Věci v zavaz. prostoru auta na území Evropy

Exclusive Standard Start
Základní živly
Vodovodní škody
Povodeň záplava
Odcizení věcí krádeží nebo loupeží, vandal
Havárie rozvodů
Přepětí, podpětí, zkrat a neoprávněný odběr el. energie
Skla, sklokeramická deska, výplně
Věci v zavaz. prostoru auta na území Evropy
Náhrada výdajů za ztrátu vody
Zničení v důsledku srážkové vody
Znehodnocení věci v chladícím zařízení

CO VÁM POJISTÍ Generali Česká pojišťovna?

Pojištění domácnosti Generali Vám poskytuje pojistnou ochranu dle zvolené varianty pro trvale obydlenou nemovitost (více než 180 dní v roce) i tam kde trvale nebydlíte. Pojistnou částku na pojištění movitých věcí si lze navýšit o pojištění stavebních součástí např. omítky, podlahy, sanitární zařízení, radiátory. Což je vhodné například u družstevních bytů. Pojištěna však není kuchyňská linka, vestavěný nábytek, vestavěné spotřebiče a svítila. Ty je možné pojistit v rámci pojištění stavby.

Připojištění Generali České pojišťovny k pojištění domácnosti

Asistenční služby Generali pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti Generali Česká obsahuje asistenční služby, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích:

Asistence Základ Asistence Nadstandard
Havarijní stav, zablokování dvěří, deratizace limit 10 000 Kč limit 15 000 Kč
Asistence pro elektrospotřebiče, kotle 0 Kč limit 15 000 Kč 2x ročně
Zprostředkování profesí 0 Kč limit 1 500 Kč 2x ročně
Právní asistence 0 Kč limit 30 000 Kč
IT asistence, obnova dat 0 Kč limit 20 000 Kč 2x ročně

Pojištění odpovědnosti za újmu občana Generali Česká pojišťovna (tzv. pojistka na blbost)

Příklady škod: vytopení sousedů chybnou obsluhou zařízení (vyteklá pračka) jiným pochybením pojištěného, pád květináče z balkónu, děti při hře rozbijí okno nebo poškodí zaparkované auto souseda, při jízdě např. na kole, kolečkových bruslích, na lyžích zraníte jiného cyklistu, bruslaře, lyžaře, chováte zvíře (např. psa, kočku), které někoho pokouše nebo způsobí dopravní nehodu vběhnutím do vozovky.

Spolupojištěné osoby: pojištění odpovědnosti se vztahuje na vás, a zároveň jsou pojištěni i všechny fyzické osoby, které spolu s vámi spolu trvale žijí ve společné domácnosti a podílí se na jejím chodu.

Rozsah krytí za odpovědnost občana v běžném občanském životě v souvislosti s:

  • v rámci vedení domácnosti
  • při rekreačních sportech nebo sportech provozovaných ze zdravotních důvodů
  • rekreaci a zábavě, včetně sportu
  • v souvislosti s odpovědností z nemovitosti (2 limity 20% a 100%)
  • v rámci chovu domácích a drobných hospodářských zvířat

Volitelný limit od 2 do 50 mil. Kč s nulovou až 10 000 Kč spoluúčastí.

Toto připojištění lze u Generali sjednat samostatně bez pojištění domácnosti či nemovitosti!

Zabezpečení domácnosti proti odcizení a krádeži

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku.

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

požadované zabezpečení
Limit plnění do 3000 Kč Pokud dveře, které pachatel překonal, nesplňují stupeň zabezpečení Z1 (např. dveře sklepních kójí, které jsou uzavřené a uzamčené).
Limit plnění do 300 000 Kč Vstupní dveře jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem.
Limit plnění do 500 000 Kč Okno nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž spodní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.).
Limit plnění do 500 000 Kč Vstupní dveře jsou uzamčeny jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a jedním přídavným zámkem, nebo jedním zámkem s cylindrickou vložkou a jedním přídavným bezpečnostním zámkem. Elektricky ovládaná vrata, která jsou v uzavřené poloze blokována proti násilnému otevření.

Kompletní požadavky na zabezpečení dveří a oken naleznete zde.

Splátky pojistného

Generali česká pojišťovna poskytuje nejvýhodnější tarif s roční, pololetní, čtvrtletní či měsíční placení pojistného.

Smlouvu je možné uzavřít zaplacením, není tedy nutné nic podepisovat, nikam chodit.