Pojištění odpovědnosti za škodu občana ČPP

Produktová nabídka pojištění odpovědnosti za škodu ČPP

U České podnikatelské pojišťovny nabízíme bezpodpisové sjednání - pojistnou smlouvu zašleme do emailu a aktivuje se zaplacením. Pojištění ČPP obsahuje 100% limitu pro pojištění odpovědnosti z vlastnictví všech nemovitosti v ČR. Při více škodách se limit automaticky zdvojnásobuje. Spoluúčast je nulová.

Limit pojistného plnění je až 20 000 000 Kč.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě od České podnikatelské pojišťovny kryje
Odpovědnost rodiny
Odpovědnost vlastníka všech nemovitostí
Vedení domácnosti
Sportovní činnost - rekreační
Domácí zvířata
Škody na zdraví
Používání zbraní
Pronajatý byt Vše mimo majetkové škody
Jízda na koni, zvířeti
Provoz a vlastnictví dronu
Odpovědnost statutárů
Škody na elektronice
Škody při praxi, stáži nebo rekvalifikačním kurzu

Možnosti připojištění odpovědnosti za škodu občana ČPP

Újma vzniklá na mobilním telefonu, tabletu a notebooku

Česká podnikatelská pojišťovna pojistí odpovědnost za škody, které způsobíte Vy nebo děti na elektronických zařízeních, vyjma škod na mobilním telefonu, tabletu a notebooku. Ty je nutné připojistit.

Speciální výluky

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se nevztahuje na:

  • v souvislosti s držbou zchátralých nebo neudržovaných nemovitých věcí
  • na převzaté věci s výjimkou majetkové újmy na převzaté věci nemovité sloužící k trvalému bydlení nebo na převzaté věci movité, jež je její nedílnou součástí nebo na převzaté věci zapůjčené

Slevy

Nejvýhodnější je roční pojistné. Srovnávač.cz nabízí nadstandardní obchodní slevy, dále je možné získat výhodnější pojistné při sjednání spolu s pojištění domácnosti České podnikatelské pojišťovny.

Možnosti splátek

ČPP umožňuje u pojištění odpovědnosti za škodu občana roční, pololetní nebo čtvrtletní platby. Minimální splátka je 500 Kč.

Spoluúčast

Pojištění odpovědnosti se sjednává s nulovou spoluúčastí, je však možné snížit pojistné spoluúčastí 15% (maximální spoluúčast 10 000 Kč).