Pojištění domácnosti ČPP

Produktová nabídka – pojištění domácnosti ČPP

Pojištění domácnosti DOMEX od ČPP je variabilní produkt, který umožňuje nastavit si pojištění podle Vašich individuálních představ a neplatit tak zbytečně navíc. Nejčastěji sjednávané jsou varianty střední a vyšší s výborným poměrem cena/výkon. Obsahují rovněž pojištění občanské odpovědnosti za újmu cizím osobám (např. vytopení sousedů, požár rozšířený do vedlejších bytů, domů). Pojištění odpovědnosti by mělo být povinnou součástí pojištění zejména pro domácnosti v bytových domech a v domech v řadové zástavbě. Variantu nižší standardně nedoporučujeme, neboť kryje pouze základní živelní rizika a nezahrnuje škody způsobené únikem vody (tzv. vodovodní škody), které patří mezi nejčastější škody v pojištění domácnosti.

Pojištění domácnosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním Vaší nemovitosti nebo pojištěním odpovědnosti a asistence na jedné smlouvě.

Pojištění domácnosti ČPP nižší střední vyšší
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice, krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody (vodovodní škoda) - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krádež vloupáním, loupež lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození při pokusu o vloupání lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz (na vodovodu a topném systému) - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Tíha sněhu, námrazy - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv hornin, zemin, lavin - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Znečistění kouřem - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Rázová vlna nadzvukových letadel - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Povodeň, záplava lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vystoupnutí vody z kanalizace - - obsahuje zdarma
Přepětí, nepřímý úder blesku - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škoda na elektromotoru (zkrat) - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Skla all-risk (rozbití skel z nepojištěné příčiny) - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vandalismus lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vystoupnutí vody z odpadního potrubí - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zatečení atmosférických srážek - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Asistenční služby lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti občana lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti vlastníka, nájemce nemovitosti lze připojistit lze připojistit lze připojistit

CO VÁM POJISTÍ ČPP pojišťovna?

Pojištění domácnosti ČPP Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Pojištění se vztahuje na věci, které jsou ve Vašem bytě či domě vč. nebytových prostor jako balkon, lodžie, komora. Pojištění zahrnuje i věci umístěné ve společných prostorách domu - chodby, schodiště, sušárny, kočárkárny, sklep a garáž. V případě rodinného domu jsou pojištěny i věci uložené v přidružených stavbách na pozemku (kolna, sklad nářadí apod.)

TIP

tip pro Vás Dětský kočárek, invalidní vozík nebo jiné zdrav. pomůcky jsou pojištěny kdekoliv na území ČR! Navíc kromě poškození a zničení se pojištění vztahuje i na odcizení nebo ztrátu do 50 000 Kč.

Asistenční služby ČPP pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti ČPP obsahuje zdarma asistenční služby DOMÁCÍ ASISTENCE, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích:

  • zabouchnutí nebo mechanické zablokování dveří
  • ztráta klíčů
  • havárie, porucha či jiná nouzová situace v pojištěné stavbě
  • řešení právních sporů souvisejících s Vaším bydlením (správní řízení, spory s dodavateli služeb apod.)

Asistenční služby nejsou poskytovány v rámci pojištění rekreačních domácností a rekreačních staveb.

nižší střední vyšší
Domácí asistence PLUS (výjezd zámečníka nebo řemeslníka, práci max. 60 minut, materiál) lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Právní asistence ZÁKLADNÍ (telefonní konzultace v právních sporech (náhrada újmy, nájemní právo, sousedské právo) lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Právní asistence PLUS (telefonní konzultace v rozsahu základní právní asistence, zprostředkování služeb advokáta, úhrada právního zastoupení u soudu až 10.000 Kč (max. 1 spor / rok)) lze připojistit lze připojistit lze připojistit

Asistenční služby jsou poskytovány bez spoluúčasti, náklady do výše uvedených limitů hradí ČPP.

Zabezpečení domácnosti proti odcizení a krádeži

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku. Pokud vaše zabezpečení převyšuje minimální požadavky pojišťovny, můžete získat dodatečnou slevu až 10%. .

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

Hodnota Domácnost v přízemí Domácnost v patře
do 500.000 Kč Cylindrická vložka Cylindrická vložka
do 800 000 Kč Bezpečnostní zámek Bezpečnostní zámek
do 1 200 000 Kč Bezpečnostní dveře + zabezpečená okna
nebo
Tříbodový rozvorový zámek + zabezpečení okna
Bezpečnostní dveře + zabezpečená okna
nebo
Tříbodový rozvorový zámek + zabezpečení okna
do 5 000 000 Kč Bezpečnostní dveře + zabezp. okna + EZS
nebo
Tříbodový rozvorový zámek + EZS/PCO
Bezpečnostní dveře + zabezp. okna
nebo
Bezpečnostní dveře + EZS libovolný

Spoluúčast na škodě

Spoluúčast Sleva
základní 500 Kč 0 %
varianta 1 1 000 Kč 5 %
varianta 2 5 000 Kč 11 %
varianta 3 10 000 Kč 15 %

ČPP nabízí v rámci pojištění domácnosti 4 varianty spoluúčasti, které se uplatňují na všechny škody z pojištění domácnosti. Pouze připojištění odpovědnosti se sjednává bez spoluúčasti na škodě.

Bonus za bezeškodný průběh

Za každý rok bez škody poskytne ČPP slevu 5% z ceny pojištění, nejvýše 30%. Bonus lze získat rovněž při přechodu od jiné pojišťovny, podmínkou je doložit bezeškodný průběh.

Bezeškodný průběh 0-23
měsíců
24-35
měsíců
36-47
měsíců
48-59
měsíců
60-71
měsíců
72 a více
měsíců
Sleva 0% 5% 10% 15% 20% 30%

Splátky pojistného

Česká podnikatelská pojišťovna poskytuje v pojištění domácnosti slevu 6 % za roční splátky a 4 % za pololetní splátky pojistného. Lze zvolit také čtvrtletní placení pojistného. Minimální výše splátky je 400 Kč.

Možnosti placení pojistného: bankovní převod, poštovní poukázka.

Poskytujeme následující slevy

Sleva až 35% za sjednání online

Sleva až 15% za spoluúčast

Bonus až 30% za bezeškodný průběh pojištění

Sleva 6 % resp. 4 % při ročním resp. pololetním placení pojistného

Sleva až 13% za pojištění staveb, domácnosti, odpovědnosti a asistence v jedné smlouvě

Poznámka: Slevy lze sčítat.

Možnosti připojištění k pojištění domácnosti ČPP

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za újmu občana (tzv. pojistka na blbost)

Příklady škod: vytopení sousedů chybnou obsluhou zařízení (vyteklá pračka) jiným pochybením pojištěného, pád květináče z balkónu, děti při hře rozbijí okno nebo poškodí zaparkované auto souseda, při jízdě např. na kole, kolečkových bruslích, na lyžích zraníte jiného cyklistu, bruslaře, lyžaře, chováte zvíře (např. psa, kočku), které někoho pokouše nebo způsobí dopravní nehodu vběhnutím do vozovky.

Spolupojištěné osoby: osoby trvale žijící ve společné domácnosti (manžel/ka, registrovaný partner/ka, druh/družka, děti vč. nevlastních nejvýše do 26 let jejich věku, osoby příbuzné v linii přímé).

Škoda na životě, zdraví, na věci a jiná majetková škoda
Limity plnění Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Újma na zdraví 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Újma na majetku 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Následná finanční újma 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu
Výkon povolání, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Regresní nároky uplatněné zdravotní pojišťovnou obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Provoz domácnosti a jejího zařízení obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Činnosti v běžném občanském životě obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zábava a rekreační sport (cyklistika, lyžování atd.) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škody způsobené drobným, domácím zvířetem (mimo výdělečnou činnost) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Používání malých nemotorových plavidel včetně windsurfingu lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Jezdectví na koni (mimo závodní činnost) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Používání zbraní (mimo výkonu práva myslivosti) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc cizích osob v domácnosti obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc cizích osob při opatrování dítěte nebo zvířete obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Územní platnost pojištění
Česká republika obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Evropa obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma

Pojištění odpovědnosti se sjednává bez spoluúčasti.

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za újmu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Příklady škod: vytopení sousedů v důsledku vady stavebních součástí (únik vody z radiátorů, ucpané odpadní rozvody apod.), pád sněhu ze střechy, neodklizený sníh na chodníku před Vaším domem, zřícení plotu, pád stromu nebo jeho části (např. suchá větev) stojícího na Vašem pozemku apod.

Toto připojištění nelze u ČPP sjednat samostatně bez pojištění občanské odpovědnosti!

Škoda na životě, zdraví, na věci a jiná majetková škoda
Limity plnění Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Újma na zdraví 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Újma na majetku 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Následná finanční újmu 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu
Vlastnictví, pronájem nemovitosti, svépomocné stavební práce obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vlastnictví nemovitosti ve výstavbě nebo v rekonstrukci obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Odpovědnost za újmu na pronajaté věci (byt, dům) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc cizích osob při stavebních pracích obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Cizí osoby pověřené stavebním dozorem obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Cizí osoby pověřené údržbou domu, chodníků obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Územní platnost pojištění
Česká republika obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Evropa obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma