Pojištění domácnosti ČPP

Produktová nabídka – pojištění domácnosti ČPP

Produkt platný od 1.8.2022. Pojištění domácnosti DOMEX od ČPP je variabilní produkt, který umožňuje nastavit si pojištění podle Vašich individuálních představ a neplatit tak zbytečně navíc. Rozšířené asistenční služby jsou samozřejmostí již v základní nabídce. U vyšších variant pojištění obsahuje občanské odpovědnosti za újmu cizím osobám (např. vytopení sousedů, požár rozšířený do vedlejších bytů, domů), včetně pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitostí všech budov na území ČR. Nově lze pojištění rozšířit i o odpovědnost pronajímatele, pokud máte v bytě nájemníky. Pojištění odpovědnosti doporučujeme jako povinnou součást pojištění zejména pro domácnosti v bytových domech a v domech v řadové zástavbě.

Pojištění domácnosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním Vaší nemovitosti nebo pojištěním odpovědnosti a asistence na jedné smlouvě.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Nejširší rozsah pojištění: požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; zemětřesení; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; pád stromů; stožárů nebo jiných věcí; tíha sněhu a námrazy; aerodynamický třesk; kouř; únik kapaliny z technického zařízení; náraz vozidla; mráz na vodovodním a topném systému; zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí

nižší Mini střední Opti vyšší Maxi
Všechny movité věci do výše pojistné částky do výše pojistné částky do výše pojistné částky
Povodeň záplava lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Odcizení věcí krádeží nebo loupeží, vandalismus 30% pojistné částky 50% pojistné částky 80% pojistné částky
Stavební součásti a příslušenství pořízené vlastním nákladem 50 000 Kč 300 000 Kč 500 000 Kč
Věci v nebytových prostorách, na zabezpečeném prostranství, ve společných částech domu 30 000 Kč 150 000 Kč 300 000 Kč
Skla, sklokeramická deska, výplně 10 000 Kč 50 000 Kč 200 000 Kč
Věci umístěné v uzamčeném automobilu na území ČR (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 20 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč (platí v Evropě)
Elektrospotřebiče a elektronika / 1 ks 20 000 Kč 50 000 Kč bez limitu
Jízdní kola v místě pojištění / 1ks 20 000 Kč 30 000 Kč 80 000 Kč
Jízdní kolo na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) max. 5 000 Kč max. 20 000 Kč max. 50 000 Kč
Peníze na hotovosti 10 000 Kč 20 000 Kč 35 000 Kč
Cennosti a ceniny (mimo peněz na hotovosti) 10 000 Kč 80 000 Kč 150 000 Kč
Cizí věci užívané k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání max. 15 000 Kč max. 80 000 Kč max. 200 000 Kč
Majetek zvláštní hodnoty 25 000 Kč 100 000 Kč 250 000 Kč
Zahradní technika 15 000 Kč 50 000 Kč 150 000 Kč
Přepětí, zkrat a podpětí u elektrospotřebičů a elektroniky 20 000 Kč 50 000 Kč bez limitu
Loupež věcí na sobě, u sebe na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 10 000 Kč 30 000 Kč 50 000 Kč
Dětský kočárek, kompenzační a zdravotnická pomůcka v místě pojištění i na místě jiném (v pojištění rekreační domácnosti pouze v místě pojištění) 20 000 Kč (ČR) 50 000 Kč (ČR) 100 000 Kč (platí v Evropě)
Osobní doklady bez limitu bez limitu bez limitu
Atmosférické srážky 10 000 Kč 50 000 Kč bez limitu
Obsah chladicího zařízení 10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč
Střelné zbraně vč. střeliva v místě pojištění 20 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč

CO VÁM POJISTÍ ČPP pojišťovna?

Pojištění domácnosti ČPP Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Pojištění se vztahuje na věci, které jsou ve Vašem bytě či domě vč. nebytových prostor jako balkon, lodžie, komora. Pojištění zahrnuje i věci umístěné ve společných prostorách domu - chodby, schodiště, sušárny, kočárkárny, sklep a garáž. V případě rodinného domu jsou pojištěny i věci uložené v přidružených stavbách na pozemku (kolna, sklad nářadí apod.)

Asistenční služby ČPP pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti ČPP obsahuje rozšířené asistenční služby DOMÁCÍ ASISTENCE, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích:

 • zabouchnutí nebo mechanické zablokování dveří
 • ztráta klíčů
 • havárie, porucha či jiná nouzová situace v pojištěné stavbě
 • porucha domácího spotřebiče
Domácí asistence plus
Vznik nouzové situace (zprostředkování služby a vyslání technika) zdarma
Příjezd a odjezd technika na/z místa pojištění zdarma
Časově neomezená práce technika spojená s odstraňováním poruchy zdarma
Úhrada použitého materiálu zdarma
Uvedení domácnosti do původního stavu po zásahu řemeslníka zdarma
Porucha domácího spotřebiče zdarma
Likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd zdarma
IT konzultace zdarma
Počet asistovaných událostí v jednom pojistném roce 3
Náklady na jednu asistovanou událost 3 000 Kč

Asistenční služby jsou poskytovány bez spoluúčasti, náklady do výše uvedených limitů hradí ČPP.

Pojištění odpovědnosti za újmu občana (tzv. pojistka na blbost)

Příklady škod: vytopení sousedů chybnou obsluhou zařízení (vyteklá pračka) jiným pochybením pojištěného, pád květináče z balkónu, děti při hře rozbijí okno nebo poškodí zaparkované auto souseda, při jízdě např. na kole, kolečkových bruslích, na lyžích zraníte jiného cyklistu, bruslaře, lyžaře, chováte zvíře (např. psa, kočku), které někoho pokouše nebo způsobí dopravní nehodu vběhnutím do vozovky.

Spolupojištěné osoby: osoby trvale žijící ve společné domácnosti (manžel/ka, registrovaný partner/ka, druh/družka, děti vč. nevlastních nejvýše do 26 let jejich věku, osoby příbuzné v linii přímé).

Co pojišťovna z pojištění odpovědnosti úhradí

 • újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho vyplývající
 • čistou finanční újmu do výše 10 % z limitu pojistného plnění
 • újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, duševní útrapy a újmy na přirozeném právu člověka

Široký rozsah krytí za odpovědnost občana v běžném občanském životě v souvislosti s:

 • vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
 • výkonem pracovní činnosti (nikoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti)
 • držbou nemovité věci (všech Vašich nemovitostí!)
 • činnostmi při rekreaci a zábavě
 • provozováním sportovní činnosti
 • jízdou na koni
 • vlastnictvím a provozováním malého plavidla
 • vlastnictvím a používáním zbraní držených na základě povolení, mimo výkon práva myslivosti
 • vlastnictvím nebo opatrováním zvířat
 • vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů

Volitelný limit od 2 do 20 mil. Kč s nulovou spoluúčastí.

Toto připojištění lze u ČPP sjednat samostatně bez pojištění domácnosti či nemovitosti!

MOŽNOST PŘIPOJIŠTĚNÍ. Odpovědnost za škody na drobné elektronice (mobil, tablet, počítač) a odpovědnost pronajímatele.

Zabezpečení domácnosti proti odcizení a krádeži

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku.

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

požadované zabezpečení
Limit plnění do 50 000 Kč Vstupní dveře jsou uzavřené a uzamčené.
Limit plnění do 500 000 Kč Vstupní dveře uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený bezpečnostním stavebním (zadlabacím) zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním) nebo uzamčeny kombinací zámku s  bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování nebo tzv. bezpečnostními dveřmi
Limit plnění do 800 000 Kč Vstupní dveře uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený bezpečnostním stavebním (zadlabacím) zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním) a bezpečnostním přídavným zámkem nebo uzamčeny bezpečnostním vícerozvorovým minimálně však tříbodovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran) nebo tzv. bezpečnostními dveřmi.
Limit plnění do 2 000 000 Kč Jako stupeň zabezpečení „II.“ s tím, že mechanické zábranné prostředky (bezpečnostní zámek, bezpečnostní cylindrická vložka, bezpečnostní kování, bezpečnostní vícerozvorový zámek, bezpečnostní přídavný zámek a bezpečnostní dveře) musí splňovat požadavky příslušné normy odpovídající alespoň BT či RC 4.

Kompletní požadavky na zabezpečení dveří a oken naleznete zde na straně 5.

Splátky pojistného

Česká podnikatelská pojišťovna poskytuje nejvýhodnější tarif s roční platbou pojistného. Lze zvolit také pololetní či čtvrtletní placení pojistného. Minimální výše splátky je 500 Kč.

Smlouvu je možné uzavřít zaplacením, není tedy nutné nic podepisovat, nikam chodit.