Pojištění odpovědnosti zaměstnance zaměstnavateli Generali

Pojištění odpovědnosti zaměstnance zaměstnavateli při výkonu povolání se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu.

Výhody pojištění odpovědnosti u Generali pojišťovny

 • Vztahuje se také na výkon povolání v rámci DPP - dohody o pracovní činnosti (brigády)
 • Možnost vyčerpání dvojnásobného limitu v jednom roce
 • Bez věkového omezení

Volitelné možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • Pojištění odpovědnosti za škody při řízení dopravního prostředku, včetně manipulace s ještěrkou. Připojištění za ztrátu svěřené věci. Připojištění za způsobené pokuty a penále.
 • Pojištění odpovědnosti s platností ČR, Evropa nebo na celý svět
 • Věci svěřené zaměstnavatelem
 • Spoluúčast 10%, 20% nebo 30%

Obecné výluky z pojištění. Pojištění se nevztahuje mj. na:

 • Ztrátu svěřených věcí. Není-li připojištěno.
 • Vlastní vozidlo. způsobenou na vlastním motorovém vozidle zaměstnance, byť by bylo používáno k plnění pracovních úkolů.
 • Pneumatiky při škodě na vozidle, pokud nešlo o nehodu
 • Vyrobení zmetku, škody způsobené vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích.