Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance Generali České pojišťovny

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání zaměstnance se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu České republiky.

Volitelné možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnance

  • Pojištění odpovědnosti za škody při řízení dopravního prostředku, včetně manipulace s ještěrkou.
  • Pojištění odpovědnosti s platností na celý svět
  • Spoluúčast 10%, 20% nebo 30%

Obecné výluky z pojištění. Pojištění se nevztahuje mj. na:

  • Manko. Schodek ve svěřených hodnotách
  • Pneumatiky při škodě na vozidle, pokud nešlo o nehodu
  • Vyrobení zmetku