Pojištění odpovědnosti zaměstnanců Kooperativa

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli od Kooperativy se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu České republiky.

Výhody pojištění odpovědnosti u Kooperativa pojišťovny

  • Vztahuje i na finanční škodu, pokud ustanovení zákoníku práce o obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu s ní spojuje povinnost zaměstnance takovouto škodu zaměstnavateli nahradit
  • Bez věkového omezení

Srovnat nabídku Kooperativy s ostatními přehledně

Volitelné možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnance

  • Pojištění odpovědnosti za škody při řízení dopravního prostředku, včetně manipulace s ještěrkou.
  • Pojištění odpovědnosti s platností na celý svět
  • Spoluúčast 10% nebo 30%

Obecné výluky z pojištění. Pojištění se nevztahuje mj. na:

  • Při výkonu práce na základě dohody o provedení práce
  • Ztrátou věcí svěřených na písemné potvrzení i pohřešováním jiných věcí
  • Manko. Schodek ve svěřených hodnotách
  • Pneumatiky při škodě na vozidle, pokud nešlo o nehodu
  • Vadně provednou prací při montážích, opravách, úpravách či stavebních pracích.