Pojištění odpovědnosti znalce za znalecký posudek

2.12.2020

Produktová nabídka profesní odpovědnosti soudního znalce za znalecký posudek

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby pro znalce je nutné uzavřít nejpozději od 1.1.2021. Pojištění odpovědnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (podle zák.č. 254/2019 Sb.) za škodu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby kryje škody OSVČ nebo s.r.o., ke kterým může dojít při výkonu činnosti. Jde například o škody, kdy vinou špatně vypracovaného posudku dojde k vydání rozsudku a účastník řízení dostane přikázáno nižší plnění než na které by měl nárok. Poškozený by pak uplatnil náhradu rozdílu za škodu u znalce či znalecké kanceláře.

Pokud jste zaměstnanec znalecké kanceláře nebo ústavu a nepotřebujete profesní odpovědnost, stačí mít sjednáno odpovědnost zaměstnance za škody vůči zaměstnavateli.

Více informací níže na stránce:

Sazby pojištění pro odpovědnosti znalce.

maxima pojištění odpovednosti znalce

Maxima pojišťovna - spoluúčast u pojištění 10 000 Kč (aktualizace sazeb 14.12.)

Limit pojistného plnění Roční pojistné Maxima
1 000 000 Kč 1 990 Kč
2 000 000 Kč 2 730 Kč
3 000 000 Kč 3 190 Kč
5 000 000 Kč 4 600 Kč
Pojistná nebezpečí
Zákonná povinnost Odpovědnost za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby, včetně následné finanční škody a čisté finanční škody
Obecná odpovědnost firmy
Škoda na převzatých dokladech
Odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti s činností na kterou se vztahuje výše uvedené pojištění profesní odpovědnosti, včetně újmy vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti
Újma na věcech převzatých a věcech užívaných
čpp pojištění odpovědnosti znalce

ČPP pojišťovna - spoluúčast u pojištění 5 000 Kč

Limit pojistného plnění roční pojistné Základ roční pojistné Komplet
1 000 000 Kč sazba na vyžádání sazba na vyžádání
2 000 000 Kč sazba na vyžádání sazba na vyžádání
3 000 000 Kč sazba na vyžádání sazba na vyžádání
5 000 000 Kč sazba na vyžádání sazba na vyžádání
Pojistná nebezpečí
Zákonná povinnost Odpovědnost za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby
Obecná odpovědnost firmy
Škoda na převzatých věcech s limitem 50 000 Kč
Finanční sankce s limitem 50 000 Kč
Regres zdravotních pojišťoven
direct pojištění odpovědnosti znalce

Direct pojišťovna - spoluúčast u pojištění 10 000 Kč. (aktualizace sazeb 11.12.)

Roční příjem z činnosti Roční pojistné
1 000 000 Kč 2 055 Kč
Pojistná nebezpečí
Zákonná povinnost Odpovědnost za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby limit 1 mil. Kč
Obecná odpovědnost firmy limit 1 mil. Kč
Škoda na převzatých věcech s limitem 500 000 Kč
Škoda čistá finanční a finanční sankce s limitem 1 mil. Kč
Regres zdravotních pojišťoven limit 1 mil. Kč

Nabídky pojišťoven profesního pojištění odpovědnosti pro znalecké kanceláře

čpp pojištění odpovědnosti znalecké kanceláře

ČPP pojišťovna - spoluúčast u pojištění 5 000 Kč.

Limit pojistného plnění Obrat kanceláře Roční pojistné
5 000 000 Kč do 5 mil. Kč sazba na vyžádání
do 30 mil. Kč sazba na vyžádání
10 000 000 Kč do 5 mil. Kč Kč sazba na vyžádání
do 30 mil. Kč Kč sazba na vyžádání
Pojistná nebezpečí
Zákonná povinnost Odpovědnost za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby
Obecná odpovědnost firmy
Škoda na převzatých věcech s limitem 50 000 Kč
Finanční sankce s limitem 50 000 Kč
Regres zdravotních pojišťoven
direct pojištění odpovědnosti znalce

Direct pojišťovna - spoluúčast u pojištění 5 000 Kč.

Roční příjem z činnosti Roční pojistné
do 3 mil. Kč Kč 7 239 Kč
do 6 mil. Kč Kč 8 375 Kč
do 12 mil. Kč Kč 10 645 Kč
do 20 mil. Kč Kč 12 763 Kč
Pojistná nebezpečí
Zákonná povinnost Odpovědnost za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby limit 5 mil. Kč
Obecná odpovědnost firmy limit 5 mil. Kč
Škoda na převzatých věcech s limitem 2,5 mil. Kč
Škoda čistá finanční a finanční sankce s limitem 5 mil. Kč
Regres zdravotních pojišťoven limit 5 mil. Kč

Pojistné krytí pojištění odpovědnosti na škody způsobené vadou poskytnuté odborné služby

  • Odpovědnost za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby, včetně následné finanční škody a čisté finanční škody
  • Škoda na převzatých dokladech
  • Odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti s činností na kterou se vztahuje výše uvedené pojištění profesní odpovědnosti, včetně újmy vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti
  • Újma na věcech převzatých a věcech užívaných

Jednoduché vytvoření nabídky a sjednání pojištění

Pro vyhotovení nezávazných nabídek na profesní odpovědnost znalců stačí jen několik údajů jako např. přesná specifikace zapsaného oboru a odvětví, vaše IČO, roční obrat a požadovaný limit krytí. Následně Vám zašleme nabídky a po Vašem rozhodnutí připravíme návrhy smluv. Nemusíte nikam chodit a ušetříte si svůj čas.